an tAontas Eorpach

Stair an Aontais Eorpaigh - 2007

Stair an Aontais Eorpaigh - 2007


2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Eanáir

1

Méadaíonn aontachas na Rómáine agus na Bulgáire líon na mBallstát go 27 agus an daonra laistigh den Aontas go 492.8 gcónaitheoir. Ceapann Comhairle an Aontais Eorpaigh Meglena Kuneva, Uasal (an Bhulgáir) agus an tUasal Leonard Orban (an Rómáin) mar chomhaltaí den Choimisiún Eorpach don tréimhse ón 1 Eanáir 2007 go dtí an 31 Deireadh Fómhair 2009.
Trí theanga oifigiúil is fiche atá ag an AE anois, ó cuireadh an Bhulgáiris, an Rómáinis agus an Ghaeilge leo.
Glacann an tSlóivéin an euro.
Téann an Ghearmáin i gceann Uachtaránachta ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh.

16

Toghann Parlaimint na hEorpa Hans-Gert Poettering mar a huachtarán nua.

Feabhra

7

Bronnann an Coimisinéir Dimas duaiseanna Sheachtain Shoghluaisteachta na hEorpa ar chathracha Léon, Bhúdaipeist agus Bologna.
Inniu comóradh 150 bliain shíniú an Chonartha ar an Aontas Eorpach, a dtugtar Conradh Maastricht air de ghnáth, a síníodh an 7 Feabhra 1992 ag an dá bhall déag a bhí san AE an tráth sin.

13

Tionóltar an 9ú Cruinniú Comhchomhairle um Chomhar idir an Chasacstáin agus an AE sa Bhruiséil.

Márta

6

Tionóltar an tríú cruinniú den Chomhairle Chobhsaíochta agus Comhlachais idir an AE agus an Chróit sa Bhruiséil.

8-9

Tionóltar Comhairle Eorpach i mBruiséil na Beilge.

11

Comóireann an 3ú Lá Eorpach d’Íospartaigh na Sceimhlitheoireachta comóradh trí bliana ionsaí sceimhlitheoireachta an 11 Márta 2004 i Maidrid inar maraíodh 192 dhuine. Lena chois sin, comóireann an lá seo buamálacha Londan an 7 Iúil 2005.

24-25

Tionóltar cruinniú neamhfhoirmiúil i mBeirlín de chinn stáit agus rialtais ar ócáid chomóradh caoga bliain de shíniú Chonarthaí na Róimhe.

Aibreán

3

Tagann an Comhphobal Eorpach chun bheith ar an gcéad eagraíocht a aontaíonn do Chomhdháil na Háige um an Dlí Idirnáisiúnta Príobháideach.

17

Eagraíonn Ard-Stiúrthóireacht na Talmhaíochta agus na Forbartha Tuaithe lá comhphlé sa Bhruiséil chun an Chéad Lá Eorpach d'Fheirmeoirí Óga a chomóradh.

19

Ceapann an Chomhairle an tUasal Torben Brylle mar Ionadaí Speisialta de chuid an AE don tSúdáin amhail ón 1 Bealtaine 2007.

30

Tionóltar cruinniú mullaigh idir an AE agus SAM i Washington DC, ag a sínítear comhaontú na 'Spéartha Oscailte’ ar aeriompar trasatlantach, comhaontaíonn na rannpháirtithe chomh maith chun caidreamh eacnamaíoch níos dlúithe a fhorbairt le linn na gcéad cúpla bliain eile.

Bealtaine

8

Tionóltar an 17ú Comhchomhairle agus Cruinniú Aireachta idir an CCM (Comhairle um Chomhar na Murascaille) agus an AE i Riyadh na hAraibe Sádaí.

15

Tionóltar an 8ú Cruinniú idir an AE agus Troika Aireachta na hAfraice sa Bhruiséil.

18

Tionóltar an 18ú cruinniú mullaigh idir an AE agus an Rúis i Samara na Rúise.

24

Cuireann an Chomhairle síneadh le sainordú Mhisean Cúnaimh Teorann an AE do phointe trasnaithe Rafah idir Gaza agus an Éigipt (EUBAM Rafah) go ceann bliana eile.

Meitheamh

4

Tionóltar cruinniú mullaigh idir an AE agus Ceanada i mBeirlín na Gearmáine.

5

Tionóltar an 16ú cruinniú mullaigh idir an AE agus an tSeapáin i mBeirlín na Gearmáine.

18

Tionóltar an 11ú cruinniú den Chomhairle um Chomhar idir an AE agus an Úcráin agus an 9ú cruinniú dá shórt idir an AE agus an Mholdáiv i Lucsamburg.

21

Tionóltar an 4ú cruinniú ar leibhéal aireachta den agallamh fuinnimh idir an tAontas Eorpach (AE) agus Eagraíocht Onnmhairithe Peitriliam na dTíortha Arabacha (OPEC) i Vín na hOstaire.

21-22

Tionóltar Comhairle Eorpach i mBruiséil na Beilge.

23-28

Tionóltar an 13ú seisiún den Chomhthionól Parlaiminteach idir an ACC agus an AE in Wiesbaden na Gearmáine.

Iúil

1

Téann an Phortaingéil i gceann Uachtaránachta ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh.

4

Tionóltar an chéad chruinniú mullaigh idir an AE agus an Bhrasaíl i Liospóin na Portaingéile.

10

Formheasann Comhairle Ecofin glacadh an euro ag an gCipir agus ag Málta amhail ón 1 Eanáir 2008.

23

Tagann ionadaithe na mBallstát le chéile i mBruiséil na Beilge d’oscailt fhoirmiúil comhdhála idir-rialtasaí (CIR) mar gheall ar dhréacht-Chonradh athchóirithe chun Conarthaí an AE a leasú.

24

Tionóltar an ceathrú cruinniú den Chomhairle Chobhsaíochta agus Comhlachais idir an AE agus Poblacht Iar-Iúgslavach na Macadóine sa Bhruiséil.

Lúnasa

1

Tagann an Bhulgáir agus an Rómáin chun bheith mar bhaill iomlána de Europol.

25

Fógraítear bás Raymond Barre, iar-Phríomh-Aire na Fraince ó 1976 go 1981, agus Leas-Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh ó 1967 go 1973.

26

Fógraítear bás Gaston Thorn, iar-Fheisire de Pharlaimint na hEorpa ó 1959 go 1969, Príomh-Aire Lucsamburg ó 1974 go 1979, Uachtarán Chomhthionól Ginearálta na Náisiún Aontaithe ó 1975 go 1976, agus Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh ó 1981 go 1985.

Meán Fómhair

14

Tionóltar an 11ú cruinniú mullaigh idir an AE agus an Úcráin i gCív.

17

Seasann an Chúirt Chéadchéime le rialú 2004 sa chás frith-iontaobhais atá ar bun le fada in aghaidh Microsoft, fathach bogearraí na Stát Aontaithe, cás a thionscain an Coimisiún Eorpach.

19

Ceaptar an tUasal Gilles de Kerchove mar Chomhordaitheoir Frith-Sceimhlitheoireachta nua an AE.
Síníonn an United States Postal Inspection Service (USPIS) agus an Oifig Eorpach Póilíní (Europol) comhaontú idirchaidrimh.

25

Glactar an Páipéar Uaine ar shoghluaisteacht uirbeach "I dtreo cultúir nua um shoghluaisteacht uirbeach".

Deireadh Fómhair

10

Tionóltar an Dara Troika Aireachta laistigh de chreat na Comhpháirtíochta Straitéisí idir an Afraic Theas agus an AE i Tshwane na hAfraice Theas.

11

Tionóltar an 12ú Cruinniú den Troika Aireachta ECOWAS-AE in Ouagadougou, Buircíne Fasó.

15

Sínítear comhaontú cobhsaíochta agus comhlachais (CCC) agus comhaontú eatramhach i Lucsamburg idir an AE agus Montainéagró.

16

Tionóltar an t-ochtú cruinniú den Chomhairle um Chomhar idir an AE agus an Airméin, idir an AE agus an Asarbaiseáin, agus idir an AE agus an tSeoirsia i Lucsamburg.

18-19

Tionóltar cruinniú mullaigh tábhachtach ar an gConradh Athchóirithe i Liospóin, mar a gcomhaontaítear téacs cruinn don leagan nua de '’Conradh Liospóin' a shíneoidh gach ceannaire Eorpach go foirmiúil an 13 Nollaig 2007.

26

Tionóltar an 20ú cruinniú mullaigh idir an AE agus an Rúis i Mafra na Portaingéile.

Samhain

1

Tagann an Briogáidire-Ghinearál Jürgen Scholz i gcomharbacht ar an mBriogáidire-Ghinearál Friedrich Eichele mar cheann nua ar Mhisean Póilíní an AE san Afganastáin.

5-6

Tagann Aire Gnóthaí Eachtracha na comhpháirtíochta Eora-Mheánmhara le chéile i Liospóin.

6

Ceaptar Piero Fassino mar Ionadaí Speisialta an AE do Bhurma/Mhaenmar.

30

Tionóltar an 8ú cruinniú mullaigh idir an AE agus an India i nDeilí Nua na hIndia.

Nollaig

12

Síníonn Hans-Gert Poettering - Uachtarán Pharlaimint na hEorpa, Jose Manuel Barroso - Uachtarán an Choimisiúin, agus Jose Socrates - Príomh-Aire na Portaingéile agus Uachtarán iarbhír Chomhairle an AE, an Chairt um Chearta Bunúsacha i searmanas foirmiúil ag Parlaimint na hEorpa i Strasbourg.

13

Sínítear Conradh Liospóin ag Mosteiro dos Jeronimos, i Liospóin. Glacann Parlaimint na hEorpa an dara léamh dá cuid de bhuiséad 2008 an AE, sínítear é go hoifigiúil ag an bParlaimint sa Bhruiséil an 18 Nollaig.

14

Tionóltar Comhairle Eorpach i mBruiséil na Beilge.

18-20

Tionóltar an chéad ghnáthsheisiún iomlánach den Tionól Parlaiminteach Eora-Mheiriceá Laidinigh (EUROLAT) a thugann le chéile FPEnna agus parlaiminteoirí ó Mheiriceá Laidineach.

21

Méadaítear limistéar Schengen chun an Eastóin, Poblacht na Seice, an Liotuáin, an Ungáir, an Laitvia, Málta, an Pholainn, an tSlóvaic agus an tSlóivéin a áireamh leis.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Féach freisin
Back to top