Euroopa Liit

Euroopa Liidu ajalugu - 2007

Euroopa Liidu ajalugu - 2007


2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Jaanuar

1

Rumeenia ja Bulgaaria ühinemine viib lõpule Euroopa Liidu viienda laienemise, mis algas 2004. aasta mais ning mille käigus suurenes liikmesriikide arv 27ni ja Euroopa Liidu elanikkond 492,8 miljonini. Euroopa Liidu Nõukogu nimetab ajavahemikuks 1. jaanuar 2007–31. oktoober 2009 Euroopa Komisjoni liikmetena ametisse Meglena Kuneva (Bulgaaria) ja Leonard Orbani (Rumeenia). Euroopa Liidul on nüüd pärast bulgaaria, iiri ja rumeenia keele lisandumist 23 ametlikku keelt. Sloveenia võtab edukalt euro kasutusele. Saksamaast saab Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariik.

16

Euroopa Parlament valib Hans-Gert Poetteringi oma uueks presidendiks.

Veebruar

7

Volinik Dimas annab Euroopa mobiilsusnädala auhinnad Léoni, Budapesti ja Bologna linnale. Täna on Maastrichti lepinguna tuntud Euroopa Liidu lepingu 15. aastapäev. 7. veebruaril 1992. aastal kirjutasid lepingule alla toonased 12 ELi liikmesriiki.

13

Brüsselis toimub üheksas ELi-Kasahstani ühine koostöönõukogu. Brüsselis toimub üheksas ELi-Kirgiisi Vabariigi ühine koostöönõukogu.

 

 

Märts

6

ELi ja Horvaatia stabiliseerimis- ja assotsiatsiooninõukogu kolmas istung toimub Brüsselis.

8-9

Euroopa Ülemkogu Brüsselis, Belgias.

11

Kolmanda Euroopa terrorismiohvrite päeva puhul meenutatakse samal kuupäeval, 11. märtsil 2004. aastal Madridis toimunud terrorismirünnakut, kus hukkus 192 inimest. Samal päeval meenutatakse ka Londonis 7. juulil 2005. aastal toimunud pommirünnakuid.

24-25

Berliinis toimub ELi riigijuhtide mitteametlik kohtumine, kus nad võtavad Rooma lepingule allakirjutamise 50. aastapäeva puhul vastu deklaratsiooni.

 

 

Aprill

3

Euroopa Ühendusest saab esimene Haagi rahvusvahelise eraõiguse konverentsiga ühinenud organisatsioon.

19

Nõukogu määrab Torben Brylle uueks ELi eriesindajaks Sudaanis alates 1. maist 2007.

17

Põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraat korraldab Brüsselis Euroopa esimese noorte talupidajate päeva raames dialoogipäeva.

30

ELi-USA tippkohtumine Washingtonis, kus kirjutatakse alla avatud taeva lepingule seoses Atlandi ookeani ületava õhutranspordiga ning lepitakse kokku majandussuhete tõhustamises järgnevatel aastatel.

 

 

Mai

8

17. ELi-Pärsia Lahe Koostöönõukogu ühisnõukogu istung ja ministrite kohtumine toimub Rijadis, Saudi Araabias.

15

5. ELi-Aafrika ministrite kolmikkohtumine toimub Brüsselis.

18

18. ELi-Venemaa tippkohtumine Samaras, Venemaal.

24

Nõukogu võtab vastu ühismeetme, millega pikendatakse ELi piirihaldamise abimissiooni Rafah' piiriületuspunktis Gaza–Egiptuse piiril (EUBAM Rafah) mandaati ühe aasta võrra, 24. maini 2008.

 

 

Juuni

4

ELi-Kanada tippkohtumine Berliinis, Saksamaal.

5

Kuueteistkümnes ELi-Jaapani tippkohtumine Berliinis, Saksamaal.

18

Üheteistkümnes ELi-Ukraina ja üheksas ELi-Moldova koostöönõukogu istung toimub Luxembourgis.

21

Neljas ministrite tasandil peetav energiadialoog Euroopa Liidu ja Naftat Eksportivate Riikide Organisatsiooni (OPEC) vahel Viinis, Austrias.

21-22

Euroopa Ülemkogu Brüsselis, Belgias.

23-28

Kolmeteistkümnes AKV-ELi parlamentaarne ühisassamblee Wiesbadenis, Saksamaal.

 

 

Juuli

1

Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigiks saab Portugal.

4

Esimene ELi-Brasiilia tippkohtumine toimub Lissabonis, Portugalis.

10

Majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu kiidab heaks euro kasutuselevõtmise Küprosel ja Maltal alates 1. jaanuarist 2008.

23

Liikmesriikide esindajad kohtuvad Brüsselis, et avada ametlikult valitsustevaheline konverents (VVK) ELi lepinguid muutva reformilepingu eelnõu koostamiseks.

24

ELi ja endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi stabiliseerimis- ja assotsieerimisnõukogu neljas istung toimub Brüsselis.

 

 

August

September

14

11. ELi-Ukraina tippkohtumine Kiievis.

17

Esimese astme kohus jätab jõusse 2004. aasta otsuse pikaajalises monopolivastases kohtuasjas USA tarkvarahiiu Microsofti vastu, mille esitajaks oli Euroopa Komisjon.

19

ELi uueks terrorismivastase tegevuse koordinaatoriks määratakse Gilles de Kerchove. USA postiinspektsiooni talitus ja Euroopa Politseiamet (Europol) sõlmivad koostööleppe.

25

Võetakse vastu linnalist liikumiskeskkonda käsitlev roheline raamat „Uued suunad linnalise liikumiskeskkonna arendamisel".

 

 

Oktoober

10

Teine ministrite kolmikkohtumine ELi ja Lõuna-Aafrika Vabariigi strateegilise partnerluse raames toimub Tshwanes, Lõuna-Aafrika Vabariigis.

11

Kaheteistkümnes ECOWASi-ELi ministrite kolmikkohtumine toimub Ouagadougous, Burkina Fasos.

15

Luxembourgis allkirjastatakse ELi-Montenegro stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping ning vaheleping.

16

Kaheksas ELi-Armeenia, ELi-Aserbaidžaani ja ELi-Gruusia koostöönõukogu kohtumine Luxembourgis.

18-19

Lissaboni tippkohtumine, kus lepitakse kokku reformilepingu täpses tekstis. Euroopa liidrid kirjutavad „Lissaboni lepingule" ametlikult alla 13. detsembril 2007 Lissabonis.

26

Kahekümnes ELi-Venemaa tippkohtumine Mafras, Portugalis.

 

 

November

1

Brigaadikindral Jürgen Scholz võtab brigaadikindral Friedrich Eichelelt üle Euroopa Liidu politseimissiooni juhtimise Afganistanis.

5-6

Välisministrite kohtumine Euroopa ja Vahemere piirkonna partnerluse raames toimub Lissabonis.

6

Piero Fassino nimetamine ELi erisaadikuks Birmas/Myanmaris.

30

Kaheksas ELi-India tippkohtumine toimub New Delhis, Indias.

Detsember

12

Euroopa Parlamendi president Hans-Gert Pöttering, Euroopa Komisjoni president José Manuel Barroso ja Euroopa Liidu Nõukogu eestistujariigi Portugali peaminister José Sócrates kirjutavad ametlikul tseremoonial Euroopa Parlamendis Strasbourgis alla põhiõiguste hartale.

13

Lissaboni leping allkirjastatakse Dos Jerónimose kloostris Lissabonis.

Euroopa Parlament kiidab teisel lugemisel heaks Euroopa Liidu 2008. aasta eelarve, millele kirjutatakse ametlikult alla 18. detsembril Euroopa Parlamendis Brüsselis.

14

Euroopa Ülemkogu kohtumine toimub Brüsselis, Belgias.

18-20

Euroopa − Ladina-Ameerika Parlamentaarse Assamblee (EUROLAT) esimene korrapäraline täiskogu istung. EUROLAT koondab Euroopa Parlamendi liikmeid ja Ladina-Ameerika riikide parlamentide liikmeid.

21

Schengeni alaga liituvad Eesti, Leedu, Läti, Malta, Poola, Slovakkia, Sloveenia, TÅ¡ehhi Vabariik ja Ungari.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Vaata ka …
Back to top