Den Europæiske Union

Den Europæiske Unions historie - 2007

Den Europæiske Unions historie - 2007


2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Januar

1

Med Rumæniens og Bulgariens tiltrædelse afsluttes den femte udvidelse af EU, som begyndte i maj 2004, og som har bragt antallet af medlemsstater op på 27 og øget befolkningstallet i EU til 492,8 millioner indbyggere. Rådet for Den Europæiske Union udpeger Meglena Kuneva (Bulgarien) og Leonard Orban (Rumænien) som medlemmer af Europa-Kommissionen i perioden fra den 1. januar 2007 til den 31. oktober 2009.EU har nu 23 officielle sprog, efter at bulgarsk, rumænsk og irsk er kommet til.Slovenien indfører euroen uden problemer.Tyskland overtager formandskabet for Rådet for Den Europæiske Union.

16

Europa-Parlamentet vælger Hans-Gert Pöttering som sin nye formand.

Februar

7

I forbindelse med Den Europæiske Mobilitetsuge uddeler kommissær Dimas priser til byerne León, Budapest og Bologna.I dag markeres 15-året for undertegnelsen af traktaten om Den Europæiske Union, i daglig tale Maastricht-traktaten, der blev undertegnet af de 12 daværende EU-lande den 7. februar 1992.

13

Det niende møde i det fælles samarbejdsråd EU–Kasakhstan afholdes i Bruxelles.Det niende møde i det fælles samarbejdsråd EU–Den Kirgisiske Republik afholdes i Bruxelles.


 

Marts

6

Tredje møde i stabiliserings- og associeringsudvalget mellem EU og Kroatien finder sted i Bruxelles.

8-9

Der holdes møde i Det Europæiske Råd i Bruxelles.

11

Den 3. Europæiske Dag for Ofre for Terrorisme markerer treårsdagen for terroristangrebet den 11. marts 2004 i Madrid, hvor 192 mennesker blev dræbt. På denne dag mindes man desuden bombeangrebene i London den 7. juli 2005.

24-25

Der holdes et uformelt møde i Berlin mellem stats- og regeringscheferne, som afgiver en erklæring i anledning af 50-årsdagen for undertegnelsen af Rom-traktaterne.


 

April

3

Det Europæiske Fællesskab bliver den første organisation, der tiltræder Haag-konferencen om international privatret.

19

Rådet udnævner Torben Brylle som EU's nye særlige repræsentant i Sudan fra og med den 1. maj 2007.

17

Generaldirektoratet for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter afholder en dialogdag i Bruxelles i anledning af den første europæiske landboungdomsdag.

30

Der afholdes topmøde mellem EU og USA i Washington DC, hvor "Open Skies"-aftalen om transatlantisk luftfart undertegnes. Endvidere beslutter man at udvikle tættere økonomiske forbindelser i de kommende år.


 

Maj

8

Det 17. fælles råds- og ministermøde mellem Golfens Samarbejdsråd (GCC) og EU finder sted i Riyadh i Saudi-Arabien.

15

Det 8. ministertrojkamøde mellem EU og Afrika holdes i Bruxelles.

18

Det 18. topmøde mellem EU og Rusland holdes i Samara i Rusland.

24

Rådet vedtager en fælles aktion, der forlænger mandatet for EU-grænsebistandsmissionen ved grænseovergangen i Rafah mellem Gaza og Egypten (EU BAM Rafah) med et år indtil den 24. maj 2008.


 

Juni

4

Der holdes EU-Canada topmøde i Berlin.

5

Det 16. EU-Japan topmøde holdes i Berlin.

18

EU-Ukraine Samarbejdsrådet mødes for 11. gang og EU-Moldova Samarbejdsrådet mødes for 9. gang i Luxembourg.

21

4. møde i energidialogen på ministerplan mellem Den Europæiske Union (EU) og Organisationen af Olieeksporterende Lande (OPEC) holdes i Wien.

21-22

Der holdes møde i Det Europæiske Råd i Bruxelles.

23-28

13. møde i Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU i Wiesbaden i Tyskland.


 

Juli

1

Portugal overtager formandskabet for Rådet for Den Europæiske Union.

4

Det første topmøde mellem EU og Brasilien afholdes i Lissabon, Portugal.

10

Økofin-Rådet giver Cypern og Malta grønt lys til at indføre euroen fra den 1. januar 2008.

23

Repræsentanter for EU-landene mødes i Bruxelles til den officielle indledning af en regeringskonference, som skal udarbejde et udkast til en reformtraktat om ændring af EU-traktaterne.

24

Det fjerde møde i Stabiliserings- og Associeringsudvalget mellem EU og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien finder sted i Bruxelles.


 

August

September

14

Det 11. topmøde mellem EU og Ukraine holdes i Kiev.

17

Retten i Første Instans stadfæster Europa-Kommissionens milliardbøde fra 2004 i konkurrencesagen mod den amerikanske softwaregigant Microsoft.

19

Gilles de Kerchove udnævnes til EU's nye antiterrorkoordinator. Det amerikanske posttilsyn (USPIS) og Den Europæiske Politienhed (Europol) indgår samarbejdsaftale.

25

Grønbogen "På vej mod en ny kultur for mobilitet i byer" vedtages.


 

Oktober

10

Det 2. ministertrojkamøde inden for rammerne af det strategiske partnerskab mellem Sydafrika og EU holdes i Pretoria (tidl. Pretoria) i Sydafrika.

11

Det 12. ministertrojkamøde mellem Ecowas og EU holdes i Ouagadougou i Burkina Faso.

15

Stabiliserings- og associeringsaftale (SAA) og interimsaftale mellem EU og Montenegro indgås i Luxembourg.

16

Det 8. samarbejdsrådsmøde mellem EU og Armenien, EU og Aserbajdsjan og EU og Georgien holdes i Luxembourg.

18-19

Afgørende topmøde om reformtraktaten holdes i Lissabon, og der opnås enighed om udkastet til den nye "Lissabon-traktat", som vil blive formelt undertegnet af alle EU's stats- og regeringschefer i Lissabon den 13. december 2007.

26

Det 20. topmøde mellem EU og Rusland holdes i Mafra i Portugal.


 

November

1

Brigadegeneral Jürgen Scholz afløser brigadegeneral Friedrich Eichele som den nye leder af EU's politimission i Afghanistan.

5-6

Udenrigsministrene fra Euro-Middelhavspartnerskabet mødes i Lissabon.

6

Piero Fassino udpeges som EU's særlige udsending i Burma/Myanmar.

30

Det 8. topmøde mellem EU og Indien holdes i New Delhi.

December

12

Europa-Parlamentets formand, Hans-Gert Pöttering, Kommissionens formand, José Manuel Barroso, og Portugals premierminister og EU-formand, José Sócrates, undertegner chartret om grundlæggende rettigheder ved en formel højtidelighed i Europa-Parlamentet i Strasbourg.

13

Lissabontraktaten undertegnes i klostret Mosteiro dos Jerónimos i Lissabon.

Europa-Parlamentet vedtager EU's budget for 2008 under andenbehandlingen. Budgettet underskrives officielt i Parlamentet den 18. december i Bruxelles.

14

Det Europæiske Råd mødes i Bruxelles.

18-20

Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling (Eurolat), som består af medlemmer af Europa-Parlamentet og parlamentarikere fra Latinamerika, holder sit første ordinære plenarmøde.

21

Schengenområdet udvides og omfatter nu også Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Se også
Back to top