Evropská unie

Dějiny Evropské unie - 2007

Dějiny Evropské unie - 2007


2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Leden

1

Vstup Bulharska a Rumunska do EU je završením pátého rozšíření zahájeného v květnu 2004. Počet členských států se zvyšuje na 27 a počet obyvatel EU dosahuje čísla 492,8 milionů. Rada Evropské unie jmenuje paní Meglenu Kunevovou (Bulharsko) a pana Leonarda Orbana (Rumunsko) členy Evropské komise na období od 1. ledna 2007 do 31. října 2009. EU má od nynějška 23 úředních jazyků – novými úředními jazyky se stávají bulharština, rumunština a irština. Slovinsko zavádí euro. Německo přebírá předsednictví Rady Evropské unie.

16

Hans-Gert Pöttering je zvolen novým předsedou Evropského parlamentu.

Únor

7

Komisař Dimas uděluje v rámci Evropského týdne mobility ceny městům Léon, Budapešť a Bologna.Tento den je 15. výročím podpisu Smlouvy o Evropské unii neboli Maastrichtské smlouvy, kterou dne 7. února 1992 podepsalo tehdejších dvanáct členských zemí EU.

13

V Bruselu se koná deváté zasedání Smíšené rady pro spolupráci EU-Kazachstán.V Bruselu se koná deváté zasedání Smíšené rady pro spolupráci EU-Kyrgyzská republika.


 

Březen

6

V Bruselu se koná třetí zasedání Rady pro stabilizaci a přidružení mezi EU a Chorvatskem.

8-9

V Bruselu se koná zasedání Evropské rady.

11

3. Evropský den obětí terorismu při příležitosti třetího výročí teroristického útoku, k němuž došlo 11. března 2004 v Madridu a při kterém zahynulo 192 lidí. Tento den je rovněž vzpomínkou na oběti atentátů v Londýně 7. července 2005.

24-25

V Berlíně se koná neformální zasedání hlav států a předsedů vlád, kteří společně vydávají prohlášení při příležitosti padesátého výročí podpisu Římských smluv.


 

Duben

3

Evropské společenství se jako první organizace stává členem Haagské konference o mezinárodním právu soukromém.

19

Rada jmenuje Torbena Brylleho zvláštním zástupcem EU pro Súdán od 1. května 2007.

17

Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova pořádá v Bruselu konferenci u příležitosti prvního Evropského dne mladých zemědělců.

30

. Ve Washingtonu se koná vrcholná schůzka EU a USA, na níž je podepsána tzv. „dohoda o otevřeném nebi" týkající se transatlantické letecké dopravy a je rovněž dosaženo dohody o rozvíjení těsnějších hospodářských vztahů v nadcházejících letech.


 

Květen

8

V saúdskoarabském Rijádu se koná 17. zasedání Smíšené rady EU–GCC a schůzka ministrů.

15

V Bruselu se koná 8. zasedání ministerské trojky EU-Afrika.

18

V ruské Samaře se koná 18. summit EU-Rusko.

24

V Rada přijímá společnou akci, kterou se prodlužuje mandát mise EU pro pomoc na hraničním přechodu Rafáh mezi pásmem Gazy a Egyptem (EUBAM Rafah) o jeden rok, tj. do 24. května 2008.


 

Červen

8

V Berlíně se koná summit EU a Kanady.

5

V Berlíně se koná šestnáctý summit EU a Japonska.

18

V Lucemburku se koná jedenácté zasedání Rady pro spolupráci EU-Ukrajina a deváté zasedání Rady pro spolupráci EU-Moldavsko.

21

Ve Vídni se koná čtvrté zasedání na úrovni ministrů v rámci dialogu Evropské unie a Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) v oblasti energetiky.

21-22

V Bruselu se koná zasedání Evropské rady.

23-28

V německém Wiesbadenu se koná třinácté zasedání smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU.


 

Červenec

1

Portugalsko přebírá předsednictví Rady Evropské unie.

4

V Lisabonu se koná první vrcholná schůzka EU a Brazílie.

10

Rada Ecofin schvaluje přijetí eura na Kypru a Maltě 1. ledna 2008.

23

V Zástupci členských států v Bruselu formálně zahajují mezivládní konferenci o návrhu reformní smlouvy, která má změnit stávající smlouvy EU.

24

V V Bruselu se koná čtvrté zasedání Rady pro stabilizaci a přidružení složené ze zástupců EU a Bývalé jugoslávské republiky Makedonie.  


 

Srpen

Září

14

V Kyjevě se koná 11. summit EU-Ukrajina.

17

Soud prvního stupně potvrzuje rozhodnutí Evropské komise z roku 2004, které ukládá americké softwarové firmě Microsoft pokutu za porušování pravidel hospodářské soutěže.

19

Gilles de Kerchove je jmenován novým evropským koordinátorem boje proti terorismu. Americká poštovní inspekce (USPIS) a Evropský policejní úřad (Europol) podepisují dohodu o spolupráci.

25

Evropská komise přijímá zelenou knihu o dopravě ve městech s názvem „Na cestě k nové kultuře městské mobility.


 

Říjen

10

V Tshwane v Jihoafrické republice se koná druhé setkání ministerské trojky v rámci strategického partnerství mezi Jihoafrickou republikou a EU.

11

V Ouagadougou v Burkině Faso se koná 12. setkání ministerské trojky ECOWAS-EU.

15

V Lucemburku je podepsána dohoda o stabilizaci a přidružení (SAA) a prozatímní dohoda mezi EU a Černou Horou.

16

V Lucemburku se koná osmé zasedání Rady pro spolupráci EU-Arménie, EU-Ázerbájdžán a EU-Gruzie.

18-19

V Lisabonu se koná klíčový summit o reformní smlouvě, na němž je dosaženo dohody o konečném znění nové „Lisabonské smlouvy", kterou podepíši nejvyšší představitelé všech členských států v Lisabonu 13. prosince 2007.

26

V portugalské Mafře se koná 20. summit EU-Rusko.


 

Listopad

1

Brigádní generál Jürgen Scholz nastupuje na místo brigádního generála Friedricha Eicheleho jako nový velitel policejní mise EU v Afghánistánu.

5-6

Ministři zahraničních věcí zemí evropsko-středomořského partnerství se setkávají v Lisabonu.

6

Piero Fassino je jmenován zvláštním vyslancem EU pro Barmu/Myanmar.

30

V Novém Dillí (Indie) se koná 8. summit EU-Indie.

Prosinec

12

Předseda Evropského parlamentu Hans-Gert Pöttering, předseda Komise José Manuel Barroso a portugalský premiér a úřadující předseda Rady EU José Sócrates podepisují Listinu základních práv při slavnostním aktu v Evropském parlamentu ve Štrasburku.

13

V klášteře řádu sv. Jeronýma v Lisabonu je podepsána Lisabonská smlouva.

Evropský parlament v druhém čtení přijímá rozpočet EU na rok 2008. Rozpočet je oficiálně podepsán v bruselském sídle Parlamentu 18. prosince.

14

V Bruselu se koná zasedání Evropské rady.

18-20

Koná se první řádné plenární zasedání Evropsko-latinskoamerického parlamentního shromáždění (EUROLAT), v němž společně zasedají poslanci Evropského parlamentu a parlamentů latinskoamerických zemí.

21

Schengenský prostor se rozšiřuje o Českou republiku, Estonsko, Litvu, Lotyšsko, Maďarsko, Maltu, Polsko, Slovensko a Slovinsko.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Viz také
Back to top