Europeiska Unionen

Europeiska unionens historia - 2006

Europeiska unionens historia - 2006


2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Januari

1

Österrike tar över ordförandeskapet i Europeiska unionens råd. Idag firar Grekland 25 år i EU, och Portugal och Spanien 20 år.

31

Associeringsrådet mellan EU och Bulgarien håller sitt elfte möte i Bryssel.

Februari

1

Europeiska kommissionen lanserar en vitbok om EU:s kommunikationspolitik, "Startskott för en förnyad debatt med medborgarna", som underlag för en europeisk kommunikationspolitik.

16

Michel Delebarre, borgmästare i Dunkirk (regionen Nord-Pas-de-Calais) och parlamentsledamot, valdes till ordförande för Regionkommittén vid kommitténs inledande plenarsession i Bryssel. Europaparlamentet antar, med stor majoritet, förstabehandlingen av rapporten om lagstiftning som öppnar upp för tjänster på den inre marknaden. Tjänstedirektivet, också känt som Bolkestein-direktivet, är en viktig fråga för Europeiska unionen.

20

Ett europeiskt år för arbetstagarnas rörlighet lanseras av EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso, kommissionär Vladimír Špidla och Österrikes näringsminister Martin Bartenstein i Bryssel.


 

Mars

10

EU och Ryssland undertecknar ett gemensamt dokument för att förbättra det bilaterala samarbetet inom rymdverksamhet.

11

Andra Europeiska dagen för terrorismens offer.

15

Den åttonde Europeiska konsumentdagen, som organiseras av det österrikiska ordförandeskapet i samarbete med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, äger rum i Wien.

20

Associeringsrådet mellan EU och Rumänien håller sitt tolfte möte i Bryssel.

23-24

Europeiska rådet håller möte i Bryssel, Belgien.


 

April

07

Toppdomänen ".eu" öppnas  för alla som bor i den Europeiska unionen - privatpersoner, organisationer och föreningar  m.fl. Den ger ny plats på Internet och stärker den europeiska Internetidentiteten.

10

Andra mötet för stabiliserings- och associeringsrådet mellan EU och Kroatien äger rum i Luxemburg.

11

Det åttonde rådet för samarbete mellan EU och Moldova hålls i Luxemburg. Associeringsrådet mellan EU och Libanon håller sitt första möte i Luxemburg.

12

Idag är det 60  år sedan den internationalla domstolen (ICJ) inrättades.


 

Maj

4

En grönbok om det europeiska öppenhetsinitiativet antogs av Europeiska kommissionen i dag. Därmed inleds debatten om lobbying, om ett eventuellt krav på medlemsstaterna att offentliggöra information om vilka som tar emot stöd med delad förvaltning, samt om kommissionens tillvägagångssätt vid samråd.

23

Idag har det gått tjugo år sedan Altiero Spinelli dog. Han var en stark förespråkare av en europeisk konstitution och en av Europaparlamentets byggnader har namngivits efter honom.

25

Det sjuttonde toppmötet mellan EU och Ryssland hålls i Sotchi.


 

Juni

1

Rådet och parlamentet utnämner 2007 till " Europeiska året för lika möjligheter för alla".

16-17

Ett europeiskt råd hålls i Bryssel, Belgien.

19

Elfte gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen inleds i Wien och sammanför Europaparlamentsledamöter och parlamenstföreträdare från 79 (länder i) Afrika, Västindien och Stilla havet.

21

Kommissionsordförande José Manuel Barroso, Europeiska rådets ordförande och Österrikes förbundskansler Wolfgang Schüssel samt USA:s president George W. Bush träffas vid EU-USA-toppmötet i Wien för att diskutera utrikespolitiskt samarbete, energisäkerhet, ekonomi och handel samt andra globala utmaningar.


 

Juli

1

Finland tar över ordförandeskapet i Europeiska unionens råd.

10

Europaparlamentets talman Josep Borrell besöker Kina den 8–14 juli. Senaste gången en talman för Europaparlamentet besökte landet var för 13 år sedan.

11

Rådet antog idag ett beslut som innebär att Slovenien kan gå med i euroområdet från och med 1 januari 2007. Det 8:e EU-Kazakstan samarbetsrådet håller möte i Bryssel.

18

Det 8:e mötet för samarbetsrådet EU-Republiken Kirgizistan hålls i Bryssel. En internationell konferens om Darfur, under delat värdskap av Europeiska unionen, Förenta nationerna och den Afrikanska Unionen hålls i Bryssel.


 

Augusti

10

Parlamentsledamöter från arabländerna och EU enas om en gemensam förklaring om den allt allvarligare krisen i Libanon.

30

Europaparlamentets utskott för transport och turism efterlyser en EU-omfattande svart lista över flygbolag som inte uppfyller internationella säkerhetsnormer.


 

September

5

Europaparlamentet antar vid första behandlingen ett betäknande om Daphne III, EU:s framgångsrika program som syftar till att bekämpa och förebygga våld mot barn, ungdomar och kvinnor.

9

Ett toppmöte mellan EU och Sydkorea hålls i Helsingfors, Finland. Det nionde toppmötet mellan EU och Kina går av stapeln i Helsingfors, Finland. 

13

Pakistans president, general Pervez Musharraf, besöker Europaparlamentet för att träffa ledarna för de politiska grupperna och parlamentets talman Josep Borrell.

14

Samarbetsrådet EU–Ukraina sammanträder i Bryssel.


 

Oktober

5

Pierre Morel utses till EU:s nya särskilda representant för Centralasien.

13

Det sjunde toppmötet mellan EU och Indien hålls i Helsingfors, Finland.

16

Rådet antar ett beslut som bemyndigar ordförandeskapet att underteckna ett interimsavtal om lufttrafikföretags behandling av passageraruppgifter och överföring av dessa till USA:s myndigheter.

26

Den vitryske oppositionsledaren Aleksander Milinkevitj utses till årets mottagare av Sacharovpriset.

27

Det tionde toppmötet mellan EU och Ukraina hålls i Helsingfors, Finland.


 

November

8

Samarbetsrådet mellan EU och Uzbekistan håller sitt sjunde möte i Bryssel.

Den parlamentariska församlingen Europa–Latinamerika (EUROLAT) håller sitt första möte.

14

Associeringsrådet mellan EU och Jordanien håller sitt femte möte i Bryssel.

24

Det artonde toppmötet mellan EU och Ryssland hålls i Helsingfors.

December

5

Finlands riksdag ratificerar det konstitutionella fördraget. Därmed har sexton medlemsländer ratificerat det.

8

EU:s och Rysslands ständiga partnerskapsråd håller sitt andra möte om energi i Moskva.

12

Europaparlamentet godkänner de nya kommissionärerna från Bulgarien och Rumänien.

Den vitryske oppositionsledaren Aleksander Milinkevitj tar emot 2006 års Sacharovpris för tankefrihet från Europaparlamentets talman Josep Borrell.

14-15

Europeiska rådet håller möte i Bryssel.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Se också: 
Back to top