Európska únia

História Európskej únie - 2006

História Európskej únie - 2006


2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Január

1

Rakúsko preberá predsedníctvo Rady Európskej únie. Tento deň je 25. výročím pristúpenia Grécka a 20. výročím pristúpenia Portugalska a Španielska k Európskym spoločenstvám.

31

V Bruseli sa koná jedenáste stretnutie Asociačnej rady medzi Európskou úniou a Bulharskom.

Február

1

Európska komisia predstavila Bielu knihu komunikačnej politiky „Zapojit’ l’udi do diskusie o Európe" ako základ komunikačnej politiky Európskej únie.

16

Michel Delebarre, primátor mesta Dunkirk (región Nord-Pas-de-Calais) a člen parlamentu, je zvolený za predsedu Výboru regiónov na inauguračnom plenárnom zasadnutí Výboru regiónov v Bruseli. Európsky parlament schválil veľkou väčšinou správu o právnych predpisoch, ktoré umožnia otvorenie európskeho jednotného trhu službám. Smernica o službách, takisto označovaná ako Bolkesteinova smernica, je pre Európsku úniu veľmi významná oblasť.

20

José Manuel Barroso, predseda Európskej komisie, komisár Vladimír Špidla a rakúsky minister hospodárstva a práce Martin Bartenstein v Bruseli otvorili Európsky rok mobility pracovníkov.


 

Marec

10

EÚ a Rusko podpísali spoločný dokument o rozšírení obojstrannej spolupráce vo vesmírnych činnostiach.

11

Druhý Európsky deň obetí terorizmu.

15

Vo Viedni sa koná ôsmy Európsky deň spotrebiteľa, zorganizovaný rakúskym predsedníctvom v spolupráci s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

20

V Bruseli sa koná dvanáste stretnutie Asociačnej rady medzi Európskou úniou a Rumunskom.

23-24

V Bruseli v Belgicku sa koná zasadnutie Európskej rady.


 

Apríl

07

Pre všetkých obyvateľov Európskej únie – občanov, združenia, kluby atď. – sa otvára doména najvyššej úrovne „.eu", ktorá poskytuje nový priestor na internete a propaguje internetovú identitu EÚ.

10

V Luxemburgu sa koná druhé zasadnutie Stabilizačnej a asociačnej rady medzi EÚ a Chorvátskom.

11

V Luxemburgu sa koná ôsme spoločné zasadnutie Rady medzi EÚ a Moldavou o spolupráci. V Luxemburgu sa koná prvé stretnutie Asociačnej rady medzi Európskou úniou a Libanonom.

12

Tento deň je 60. výročím založenia Medzinárodného súdneho dvora.


 

Máj

4

Komisia dnes schválila Zelenú knihu o európskej iniciatíve za transparentnosť a začala sa diskusia o lobovaní, zavedení právnych povinností pre členské štáty uverejňovať informácie o príjemcoch fondov s deleným riadením, ako aj konzultačných postupoch Komisie.

23

Tento deň je 20. výročím úmrtia Altiera Spinelliho, veľkého zástancu Európskej ústavy. Na jeho pamiatku bola pomenovaná jedna z budov Európskeho parlamentu v Bruseli.

25

V Soči v Rusku sa koná 17. samit EÚ – Rusko.


 

Jún

1

Rada a Parlament vyhlásili rok 2007 za Európsky rok rovnakých príležitostí pre všetkých.

16-17

V Bruseli v Belgicku sa koná zasadnutie Európskej rady.

19

Vo Viedni sa začína 11. spoločné parlamentné zhromaždenie krajín AKT – EÚ, na ktorom sa stretnú členovia európskeho parlamentu a poslanci parlamentov z 79 krajín AKT-u (Afrika, karibská a tichomorská oblasť).

21

Predseda Komisie José Manuel Barroso, predseda Európskej rady a rakúsky kancelár Wolfgang Schüssel a prezident USA George W. Bush sa stretli na samite EÚ-US vo Viedni, aby prediskutovali spoluprácu v oblasti zahraničnej politiky, bezpečnosti energetiky, hospodárstva a obchodu a iných globálnych výziev.

Júl

1

Fínsko preberá predsedníctvo Rady Európskej únie.

10

Od 8. do 14. júla sa koná prvá návšteva predsedu Európskeho parlamentu, Josepa Borrella, v Číne za posledných 13 rokov.

11

Rada schválila rozhodnutie, ktoré povoľuje Slovinsku pripojenie sa k eurozóne od 1. januára 2007.

17

V Bruseli sa koná ôsme spoločné zasadnutie Rady medzi EÚ a Kazachstanom o spolupráci.

18

V Bruseli sa koná ôsme spoločné zasadnutie Rady medzi EÚ a Kirgizskou republikou o spolupráci. V Bruseli sa koná medzinárodná konferencia o Darfure, spoločne organizovaná Európskou úniou, Spojenými štátmi a Africkou úniou.


 

August

10

Arabskí a európski poslanci sa dohodli na spoločnom vyhlásení o rastúcej kríze v Libanone.

30

Parlamentný výbor pre dopravu a turizmus žiada o čierny zoznam leteckých spoločností EÚ, ktoré nespĺňajú medzinárodné normy bezpečnosti leteckej dopravy.


 

September

5

Európsky parlament prijal v prvom čítaní správu o úspešnom programe EÚ Daphne III zameranom na boj a prevenciu proti násiliu páchanému na deťoch, mladých ľuďoch a ženách.

9

V Helsinkách vo Fínsku sa konal samit EÚ a Kórejskej republiky. V Helsinkách vo Fínsku sa konal 9. samit EÚ a Číny. 

13

Pakistanský prezident generál Pervez Musharraf navštívil Európsky parlament, kde sa stretol s vedúcimi predstaviteľmi jeho politických skupín a s prezidentom EP Josepom Borrellom.

14

V Bruseli sa uskutočnilo zasadnutie rady pre spoluprácu medzi EÚ a Ukrajinou.


 

Október

5

Pierre Morel bol menovaný za osobitného predstaviteľa Európskej únie pre strednú Áziu.

13

Siedmy summit EÚ - India sa koná v New Delhi v Indii.

16

Rada prijala rozhodnutie o splnomocnení Predsedníctva podpísať dočasnú Dohodu o spracovaní a poskytovaní údajov (PNR) o osobách cestujúcich letecky americkým úradom.

26

Tohto roku Sakharovovu cenu dostal Alexander Milinkevič, vodca opozície v Bielorusku.

27

V Helsinkách sa koná desiaty summit EÚ-Ukrajina.


 

November

8

V Bruseli sa konalo 7. zasadnutie Rady EÚ - Uzbekistan.

Inauguračné stretnutie parlamentného zhromaždenia Európy a Latinskej Ameriky (EUROLAT).

14

Piate stretnutie Asociačnej rady Európskej únie a Jordánska sa koná v Bruseli.

24

18. samit EÚ – Rusko sa koná v Helsinkách.

December

5

Fínsky parlament ratifikoval Ústavnú zmluvu, čím sa pripojil k pätnástim členskýcm štátom, ktoré ju schválili.

8

V Moskve sa koná 2. zasadnutie Stálej rady pre partnerstvo EÚ – Rusko v oblasti energetiky.

12

Poslanci Európskeho paralmentu schválili nominovaných komisárov z Bulharska a Rumunska.

Predseda Európskeho parlamentu Joseph Borrell udelil lídrovi bieloruskej opozície Alexandrovi Milinkevičovi Sacharovu cenu za slobodu prejavu za rok 2006.

14-15

Európska rada sa koná v Bruseli v Belgicku.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Klikni tiež na...
Back to top