Unia Europejska

Historia Unii Europejskiej - 2006

Historia Unii Europejskiej - 2006


2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Styczeń

1

Austria przejmuje prezydencję Rady Unii Europejskiej. 25. rocznica przystąpienia Grecji oraz 20. rocznica przystąpienia Portugalii i Hiszpanii do Wspólnot Europejskich.

31

W Brukseli odbywa się 11. spotkanie Rady Stowarzyszenia między Unią Europejską i Bułgarią.

Luty

1

Komisja Europejska przedstawia białą księgę w sprawie polityki komunikacji zatytułowaną „Debatować na temat Europy, angażując jej mieszkańców ". Biała księga stanowi propozycję stworzenia podstaw polityki komunikacji społecznej Unii Europejskiej.

16

Michel Delebarre, mer Dunkierki (region Nord-Pas-de-Calais) oraz deputowany do Zgromadzenia Narodowego Francji, zostaje wybrany na stanowisko przewodniczącego Komitetu Regionów podczas inauguracyjnej sesji plenarnej Komitetu Regionów w Brukseli. Parlament Europejski przyjmuje w pierwszym czytaniu, przy przeważającej większości głosów, sprawozdanie w sprawie dyrektywy otwierającej dostęp do rynku usług. Dyrektywa w sprawie usług zwana „dyrektywą Bolkesteina" jest jednym z najważniejszych dla Unii Europejskiej zagadnień.

20

Przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso, komisarz Vladimír Špidla oraz austriacki minister ds. gospodarki i pracy Martin Bartenstein inaugurują w Brukseli Europejski Rok Mobilności Pracowników.


 

Marzec

10

UE i Rosja podpisują wspólny dokument mający na celu zacieśnienie dwustronnej współpracy w kwestii działań w dziedzinie przestrzeni kosmicznej.

11

2. Europejski Dzień Ofiar Terroryzmu.

15

8. Europejski Dzień Konsumenta zorganizowany przez prezydencję austriacką przy współpracy Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w Brukseli.

20

W Brukseli odbywa się 12. spotkanie Rady Stowarzyszenia między Unią Europejską i Rumunią.

23-24

Posiedzenie Rady Europejskiej w Brukseli (Belgia).


 

Kwiecień

07

Domena najwyższego poziomu „.eu" dostępna dla wszystkich podmiotów na terenie Unii Europejskiej – obywateli, stowarzyszeń, klubów itp. Wraz z nią pojawia się nowe miejsce w cyberprzestrzeni oraz nowy sposób promowania europejskiej tożsamości w Internecie.

10

W Luksemburgu odbywa się spotkanie Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia między Unią Europejską i Chorwacją.

11

W Luksemburgu odbywa się spotkanie Rady Współpracy UE-Mołdowa. W Luksemburgu odbywa się spotkanie Rady Stowarzyszenia pomiędzy Unią Europejską i Libanem.

12

60. rocznica powstania Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości.


 

Maj

4

Przyjęcie Zielonej księgi w sprawie europejskiej inicjatywy na rzecz przejrzystości, która rozpoczyna debatę na temat lobbingu, wprowadzenia przepisów prawnych zobowiązujących państwa członkowskie do publikowania informacji o beneficjentach środków unijnych przyznanych w ramach zarządzania dzielonego, a także stosowanych przez Komisję sposobów przeprowadzania konsultacji.

23

20. rocznica śmierci Altiero Spinelliego, zapalonego zwolennika Konstytucji Europejskiej, którego nazwisko nosi jeden z budynków Parlamentu Europejskiego w Brukseli.

25

W Soczi (Rosja) odbywa się 17. szczyt UE-Rosja.


 

Czerwiec

1

Rada i Parlament Europejski ogłaszają rok 2007 Europejskim Rokiem Równych Szans dla Wszystkich.

16-17

Posiedzenie Rady Europejskiej w Brukseli (Belgia).

19

W Wiedniu odbywa się 11. sesja Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE, w której uczestniczą członkowie Parlamentu Europejskiego oraz parlamentarzyści z 79 krajów AKP (Afryki, Karaibów i Pacyfiku)

21

Przewodniczący Komisji José Manuel Barroso, przewodniczący Rady Europejskiej austriacki kanclerz Wolfgang Schüssel oraz prezydent Stanów Zjednoczonych George W. Bush spotykają się na szczycie UE-USA w Wiedniu. Rozmowy dotyczą m.in.: współpracy w zakresie polityki zagranicznej, bezpieczeństwa energetycznego oraz gospodarki i handlu.

Lipiec

1

Finlandia przejmuje prezydencję Rady Unii Europejskiej.

10

Wizyta Josepa Borrella w Chinach (8-14 lipiec). Jest to pierwsza od trzynastu lat wizyta przewodniczącego Parlamentu Europejskiego w tym kraju.

11

Rada przyjmuje decyzję zezwalającą Słowenii na przystąpienie do strefy euro z dniem 1 stycznia 2007 r.

17

W Brukseli odbywa się 8. spotkanie Wspólnej Rady Współpracy Kazachstan - UE.

18

W Brukseli odbywa się 8. spotkanie Rady Współpracy UE - Republika Kirgiska. W Brukseli odbywa się międzynarodowa konferencja w sprawie Darfuru współorganizowana przez Unię Europejską, Organizację Narodów Zjednoczonych i Unię Afrykańską.


 

Sierpień

10

Wspólna deklaracja arabskich i europejskich parlamentarzystów w sprawie pogłębiającego się kryzysu w Libanie.

30

Komisja Transportu i Turystyki PE wzywa do sporządzenia obowiązującej w całej UE „czarnej listy" linii lotniczych, które nie spełniają międzynarodowych norm bezpieczeństwa.


 

Wrzesień

5

Parlament Europejski zatwierdza w pierwszym czytaniu sprawozdanie dotyczące Daphne III, programu UE, którego celem jest zapobieganie przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet.

9

UW Helsinkach odbywa się szczyt UE-Korea. W Helsinkach odbywa się 9. szczyt UE-Chiny. 

13

Prezydent Pakistanu, generał Pervez Musharraf odwiedza Parlament Europejski i spotyka się z szefami grup politycznych i z przewodniczącym Josepem Borrellem.

14

W Brukseli odbywa się spotkanie Rady Współpracy UE-Ukraina.


 

Październik

5

Pierre Morel nominowany Specjalnym Przedstawicielem Unii Europejskiej w Azji Środkowej.

13

W New Delhi (Indie) odbywa się 7. szczyt UE-Indie.

16

Rada przyjmuje decyzję upoważniającą prezydencję do podpisania umowy przejściowej w sprawie przetwarzania i przekazywania zapisu danych dotyczących nazwiska pasażera (PNR) przez przewoźników lotniczych administracji Stanów Zjednoczonych.

26

Laureatem nagrody im. Sacharowa zostaje w tym roku kandydat białoruskiej opozycji Aleksander Milinkiewicz.

27

W Helsinkach odbywa się 10. szczyt UE-Ukraina.


 

Listopad

8

W Brukseli odbywa się 7. spotkanie Rady Współpracy UE-Uzbekistan.

Posiedzenie inauguracyjne euro-latynoamerykańskiego zgromadzenia parlamentarnego (EUROLAT).

14

W Brukseli odbywa się 5. spotkanie Rady Stowarzyszenia pomiędzy Unią Europejską i Jordanią.

24

W Helsinkach odbywa się 18. szczyt UE-Rosja.

Grudzień

5

Parlament Finlandii ratyfikuje traktat konstytucyjny. Tym samym liczba państw, które dotychczas go ratyfikowały, wzrasta do szesnastu.

8

W Moskwie odbywa się 2. spotkanie Stałej Rady Partnerstwa UE-Rosja (PPC) w dziedzinie energii.

12

Posłowie PE zatwierdzają mianowanie desygnowanych na komisarzy z Bułgarii i Rumunii.

Za krzewienie wolności przekonań lider białoruskiej opozycji Aleksander Milinkiewicz otrzymuje z rąk przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Josepa Borrella nagrodę im. Sacharowa.

14-15

W Brukseli odbywa się szczyt Rady Europejskiej.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Zobacz również: 
Back to top