Europos Sąjunga

Europos Sąjungos istorija - 2006

Europos Sąjungos istorija - 2006


2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Sausis

1 d.

Austrija pradeda pirmininkauti Europos Sąjungos Tarybai. Praėjo 25 metai nuo Graikijos ir 20 metų nuo Portugalijos ir Ispanijos stojimo į Europos Bendrijas.

31 d.

Briuselyje vyko 11-asis Europos Sąjungos ir Bulgarijos asociacijos tarybos posėdis.

Vasaris

1 d.

Europos Komisija parengė komunikacijos politikos baltąją knygą „Diskusijos Europos klausimais, įtraukianti visus žmones", kuri yra Europos Sąjungos komunikacijos politikos pagrindas.

16 d.

Per Briuselyje vykusią Regionų komiteto (RK) inauguracinę plenarinę sesiją Dunkirko (Šiaurės Pa de Kalė regionas) meras ir Parlamento narys Michelis Delebarre’as išrinktas RK pirmininku. Europos Parlamentas balsų dauguma priėmė pirmojo svarstymo ataskaitą dėl teisės aktų, kuriais numatoma atverti ES bendrą paslaugų rinką. Paslaugų direktyva, dar vadinama Bolkesteino direktyva, tapo vienu iš aktualiausių Europos Sąjungos klausimų.

20 d.

Europos Komisijos pirmininkas José Manuelis Barrosas, Komisijos narys Vladimíras Špidla ir Austrijos ekonomikos ir darbo reikalų ministras Martinas Bartensteinas Briuselyje šiuos metus paskelbė Europos darbuotojų judumo metais.


 

Kovas

10 d.

ES ir Rusija pasirašė bendrą dokumentą, kuriuo siekiama stiprinti dvišalį bendradarbiavimą kosmoso srityje.

11 d.

Antrą kartą paminėta Europos terorizmo aukų atminimo diena.

15 d.

ES pirmininkaujanti Austrija kartu su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu Vienoje surengė 8-ąjį Europos vartotojų dienos minėjimą.

20 d.

Briuselyje vyko 12-asis Europos Sąjungos ir Rumunijos asociacijos tarybos posėdis.

23-24 d.

Briuselyje, Belgijoje, vyko Europos Vadovų Tarybos susitikimas.


 

Balandis

7 d.

„.eu" aukščiausio lygio domenas suteikia galimybę visiems įsikūrusiesiems Europos Sąjungoje – piliečiams, asociacijoms, klubams ir t. t. – naudotis nauja interneto erdve ir taip propaguoti ES tapatybę internete.

10 d.

Liuksemburge vyko antrasis ES ir Kroatijos Stabilizacijos ir asociacijos tarybos posėdis.

11 d.

Liuksemburge vyko 8-asis ES ir Moldovos bendradarbiavimo tarybos posėdis. Liuksemburge vyko pirmasis Europos Sąjungos ir Libano asociacijos tarybos posėdis.

12 d.

Tarptautinio Teisingumo Teismo 60-osios įkūrimo metinės.


 

Gegužė

4 d.

Komisija priėmė žaliąją knygą dėl Europos skaidrumo iniciatyvos ir pradėjo diskusijas dėl lobistinės veiklos, valstybių narių teisinio įsipareigojimo skelbti informaciją apie lėšų, tvarkomų pagal pasidalijamąjį valdymą, gavėjus nustatymo ir Komisijos konsultavimosi praktikos.

23 d.

Aktyvaus Europos Konstitucijos propaguotojo Altiero Spinelli’o, kurio vardu buvo pavadintas vienas iš Europos Parlamento pastatų Briuselyje, 20-osios mirties metinės.

25 d.

Sočyje, Rusijoje, vyko 17-asis ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimas.


 

Birželis

1 d.

Taryba ir Parlamentas paskelbė 2007 m. Europos lygių galimybių visiems metais.

16-17 d.

Briuselyje, Belgijoje, vyko Europos Vadovų Tarybos susitikimas.

19 d.

Vienoje prasidėjo 11-oji AKR (Afrikos, Karibų baseino ir Ramiojo vandenyno šalių) ir ES Jungtinės Parlamentinės Asamblėjos sesija, kurioje dalyvavo EP ir 79 AKR šalių parlamentų nariai.

21 d.

Vienoje ES ir JAV aukščiausiojo lygio susitikime Komisijos pirmininkas José Manuelis Barrosas, Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Austrijos kancleris Wolfgangas Schüsselis ir JAV prezidentas George’as W. Bushas aptarė bendradarbiavimo užsienio reikalų srityje, energijos saugumo, ekonomikos, prekybos ir kitas visuotines problemas.  


 

Liepa

1 d.

Suomija pradeda pirmininkauti Europos Sąjungos Tarybai.

10 d.

Liepos 8–14 d. Josepas Borrellis lankėsi Kinijoje. Tai pirmasis Europos Parlamento pirmininko vizitas Kinijoje per 13 metų.

11 d.

Taryba priėmė sprendimą, kuriuo nuo 2007 m. sausio 1 d. Slovėnijai leidžiama prisijungti prie euro zonos.

17 d.

Briuselyje vyko 8-asis ES ir Kazachstano bendradarbiavimo tarybos posėdis.

18 d.

Briuselyje vyko 8-asis ES ir Kirgizijos Respublikos bendradarbiavimo tarybos posėdis. Europos Sąjunga, Jungtinės Tautos ir Afrikos Sąjunga Briuselyje surengė Tarptautinę konferenciją dėl Darfūro.


 

Rugpjūtis

10 d.

Arabų ir Europos parlamentarai susitarė dėl bendros deklaracijos dėl gilėjančios krizės Libane.

30 d.

Parlamento Transporto ir turizmo komitetas reikalauja, kad būtų sudarytas juodasis ES tarptautinių orlaivių saugos standartų nesilaikančių oro vežėjų sąrašas.


 

Rugsėjis

5 d.

Europos Parlamentas priėmė pirmojo svarstymo ataskaitą dėl sėkmingos ES programos „Daphne III", kurios tikslas – kova su smurtu prieš vaikus, jaunimą bei moteris ir smurto prevencija.

9 d.

Helsinkyje, Suomijoje, įvyko ES ir Korėjos Respublikos aukščiausiojo lygio susitikimas. ir 9-asis ES ir Kinijos aukščiausiojo lygio susitikimas.

13 d.

Pakistano prezidentas generolas Pervezas Mušarafas (Pervez Musharraf) lankėsi Europos Parlamente ir susitiko su politinių grupių vadovais bei EP pirmininku Chosepu Boreliu (Josep Borrell).

14 d.

Briuselyje įvyko ES ir Ukrainos bendradarbiavimo tarybos posėdis.


 

Spalis

5 d.

Pierre'as Morelis paskirtas nauju Europos Sąjungos specialiuoju įgaliotiniu Vidurio Azijoje.

13 d.

Niu Delyje, Indijoje, vyko 7-asis ES ir Indijos aukščiausiojo lygio susitikimas.

16 d.

Taryba priėmė sprendimą, pagal kurį pirmininkaujančiai valstybei leidžiama pasirašyti laikinąjį susitarimą dėl oro vežėjų keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenų apdorojimo ir perdavimo JAV administracijai.

26 d.

Šių metų Sacharovo premija atiteko Baltarusijos opozicijos lyderiui Aleksandrui Milinkevičiui.

27 d.

Helsinkyje vyko 10-asis ES ir Ukrainos aukščiausiojo lygio susitikimas.


 

Lapkritis

8 d.

Briuselyje vyko 7-asis ES ir Uzbekistano bendradarbiavimo tarybos posėdis.

Europos ir Lotynų Amerikos parlamentinės asamblėjos inauguracinis posėdis.

14 d.

Briuselyje vyko 5-asis Europos Sąjungos ir Jordanijos asociacijos tarybos posėdis.

24 d.

Helsinkyje vyko 18-asis ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimas.

Gruodis

5 d.

Suomijos parlamentas ratifikavo Sutartį dėl Konstitucijos Europai, ir Suomija tapo 16-ąja šią Sutartį ratifikavusia valstybe nare.

8 d.

Maskvoje vyko 2-asis ES ir Rusijos nuolatinės partnerystės tarybos posėdis energetikos klausimais.

12 d.

Europos Parlamento nariai pritarė Bulgarijos ir Rumunijos paskirtųjų Komisijos narių kandidatūroms.

Europos Parlamento pirmininkas Josepas Borrellis Baltarusijos opozicijos lyderiui Aleksandrui Milinkievičiui įteikė 2006 m. Sacharovo premiją už minties laisvę.

14-15 d.

Briuselyje, Belgijoje, vyko Europos Vadovų Tarybos susitikimas.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Papildoma informacija
Back to top