an tAontas Eorpach

Stair an Aontais Eorpaigh - 2006

Stair an Aontais Eorpaigh - 2006


2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Eanáir

1

Téann an Ostair i gceann Uachtaránachta ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh.
Inniu comóradh 25 bliain aontachas na Gréige agus comóradh 20 bliain aontachas na Portaingéile agus na Spáinne do na Comhphobail Eorpacha.

31

Tionóltar an t-aonú cruinniú déag den Chomhairle Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus an Bhulgáir sa Bhruiséil.

Feabhra

1

Seolann an Coimisiún Eorpach Páipéar Bán ar chomhphlé i dtaobh na hEorpa – deis a thabhairt do shaoránaigh a bheith páirteach mar bhonn le beartas cumarsáide de chuid an Aontais Eorpaigh.

16

Toghtar Michel Delebarre, Méara Dunkirk (réigiún Nord-Pas-de-Calais) agus FPE, ina uachtarán ar Choiste na Réigiún (CoR) ag seisiún tionscnaimh iomlánach CoR sa Bhruiséil.
Glacann Parlaimint na hEorpa, le móramh mór, tuarascáil chéad léimh ar reachtaíocht a osclóidh margadh aonair an AE do sheirbhísí. Saincheist mhór don Aontas Eorpach is ea an treoir seirbhísí, ar a dtugtar treoir Bolkestein chomh maith.

20

Seolann José Manuel Barroso, uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh, an Coimisinéir Vladimír Špidla and aire Eacnamaíochta agus Saothair na hOstaire, Martin Bartenstein, Bliain Eorpach Shoghluaisteacht na nOibrithe sa Bhruiséil.

Márta

10

Síníonn an AE agus an Rúis doiciméad comhpháirteach chun cur le comhar déthaobhach i ngníomhaíochtaí spáis.

11

An 2ú Lá Eorpach d'Íospartaigh na Sceimhlitheoireachta.

15

An 8ú Lá Eorpach na dTomhaltóirí i Vín, arna eagrú ag uachtaránacht na hOstaire i gcomhar le Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa.

20

Tionóltar an dóú cruinniú déag den Chomhairle Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus an Rómáin sa Bhruiséil.

23-24

Tionóltar Comhairle Eorpach i mBruiséil na Beilge.

Aibreán

07

Osclaíonn fearann barrleibhéil “.eu” do gach cónaitheoir laistigh den Aontas Eorpach – saoránaigh, cumainn, clubanna agus mar sin de. – ag soláthar spáis nua Idirlín agus ag cur sainiúlachta Idirlín chun cinn don AE.

10

Tionóltar an dara cruinniú den Chomhairle Chobhsaíochta agus Comhlachais idir an AE agus an Chróit i Lucsamburg.

11

Tionóltar an 8ú cruinniú den Chomhairle um Chomhar idir an AE agus an Mholdóiv i Lucsamburg. Tionóltar an chéad cruinniú den Chomhairle Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus an Liobáin i Lucsamburg.

12

Inniu comóradh seasca bliain ó bunaíodh an Chúirt Bhreithiúnais Idirnáisiúnta.

Bealtaine

4

Glacann an Coimisiún Páipéar Uaine ar an tionscnamh Eorpach trédhearcachta, ag seoladh díospóireachta ar bhrú-stocaireacht agus ar thabhairt isteach oibleagáidí dlí ar Bhallstáit chun faisnéis a fhoilsiú mar gheall ar thairbhithe cistí atá faoi chomhbhainistiú, chomh maith le faisnéis ar chleachtais chomhairliúcháin an Choimisiúin.

23

Inniu comóradh fiche bliain bhás Altiero Spinelli, tathantóir mór den Bhunreacht Eorpach, ar ainmníodh ceann d'fhoirgnimh Pharlaimint na hEorpa dó.

25

Tionóltar an 17ú cruinniú mullaigh idir an AE agus an Rúis i Sotchi na Rúise.

Meitheamh

1

Ainmníonn an Chomhairle agus an Pharlaimint 2007 mar 'An Bhliain Eorpach um Chomhdheiseanna do Chách'.

16-17

Tionóltar Comhairle Eorpach i mBruiséil na Beilge.

19

Osclaíonn an 11ú Comhthionól Parlaiminteach i Vín, agus tugann sé le chéile FPEnna agus lucht parlaiminte ó 79 dtír de chuid an ACC (stáit san Afraic, sa Mhuir Chairib agus san Aigéan Ciúin).

21

Tagann uachtarán an Choimisiúin, José Manuel Barroso, uachtarán na Comhairle Eorpaí agus seansailéir na hOstaire, Wolfgang Schüssel agus uachtarán SAM, George W. Bush le chéile ag cruinniú mullaigh an AE-SAM chun comhar maidir le beartas eachtrach, slándáil fuinnimh, an geilleagar, trádáil agus dúshláin dhomhanda eile a phlé.

Iúil

1

Téann an Fhionlainn i gceann Uachtaránachta ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh.

10

Tá Josep Borrell sa tSín ón 8-14 Iúil, an chéad chuairt ag uachtarán Pharlaimint na hEorpa ar an tSín le 13 bliana.

11

Ghlac an Chomhairle cinneadh ag ceadú don tSlóivéin dul isteach i limistéar an euro amhail ón 1 Eanáir 2007.

17

Tionóltar an 8ú Cruinniú Comhchomhairle um Chomhar idir an Chasacstáin agus an AE sa Bhruiséil.

18

Tionóltar an 8ú Cruinniú Comhchomhairle um Chomhar idir an AE agus Poblacht na Cirgeastáine sa Bhruiséil. Tionóltar Comhdháil Idirnáisiúnta ar Darfur sa Bhruiséil, arna comh-óstáil ag an Aontas Eorpach, na Náisiúin Aontaithe agus Aontas na hAfraice.

Lúnasa

10

Comhaontaíonn Parlaiminteoirí Arabacha agus Eorpacha comhdhearbhú ar an ngéarchéim atá ag teacht chun cinn sa Liobáin.

30

Éilíonn Coiste um Iompar agus um Thurasóireacht na Parlaiminte dúliosta ar fud an AE d'aeriompróirí nach gcomhlíonann caighdeáin idirnáisiúnta sábháilteachta le haghaidh aerárthach.

Meán Fómhair

5

Glacann Parlaimint na hEorpa tuarascáil chéad léimh ar Daphne III, clár rathúil de chuid an AE a fhéachann leis an bhforéigean i gcoinne leanaí, daoine óga agus ban a chosc agus a chomhrac.

9

Tionóltar cruinniú mullaigh idir an AE agus Poblacht na Cóiré i Heilsincí na Fionlainne. Tionóltar an 9ú cruinniú mullaigh idir an AE agus an tSín i Heilsincí na Fionlainne.

13

Tugann uachtarán na Pacastáine, an Ginearál Pervez Musharraf, cuairt ar Pharlaimint na hEorpa, agus freastalaíonn sé ar chruinniú le ceannairí na ngrúpaí polaitiúla agus le huachtarán na Parlaiminte, Josep Borrell.

14

Tionóltar an Chomhairle um Chomhar idir an AE agus an Úcráin sa Bhruiséil.

Deireadh Fómhair

5

Ceaptar an tUasal Pierre Morel mar Ionadaí Speisialta an Aontais Eorpaigh le haghaidh Lár na hÁise.

13

Tionóltar an 7ú cruinniú mullaigh idir an AE agus an India i nDeilí Nua na hIndia.

16

Glacann an Chomhairle cinneadh ag údarú don Uachtaránacht comhaontú eatramhach a shíniú maidir le haeriompróirí ar phróiseáil na sonraí maidir le taifid ainmneacha paisinéirí (TAP) agus ar aistriú na sonraí sin chuig Riarachán SAM.

26

Fógraítear Alexander Milinkevich, ceannaire an fhreasúra sa Bhealarúis, mar bhuaiteoir Dhuais Sakharov na bliana seo.

27

Tionóltar an 10ú cruinniú mullaigh idir an AE agus an Úcráin i Heilsincí.

Samhain

8

Tionóltar an 7ú Comhairle um Chomhar idir an AE agus an Úisbéiceastáin sa Bhruiséil. Cruinniú Tionscnaimh Thionól Parlaiminteach Eora-Mheiriceá Laidinigh (EUROLAT).

14

Tionóltar sa Bhruiséil an cúigiú cruinniú den Chomhairle Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus an Iordáin.

24

Tionóltar an 18ú cruinniú mullaigh idir an AE agus an Rúis i Heilsincí.

Nollaig

5

Daingníonn Parlaimint na Fionlainne an Conradh Bunreachta a thugann líon na mBallstát a dhaingnigh an conradh go sé stát déag.

8

Tionóltar an 2ú cruinniú den Bhuanchomhairle Comhpháirtíochta (BCC) idir an AE agus an Rúis i Moscó.

12

Formheasann FPEnna Coimisinéirí ainmnithe na Rómáine agus na Bulgáire. Faigheann ceannaire fhreasúra na Bealarúise, Aliaksandr Milinkevich, Duais Sakharov 2006 um Shaoirse Smaointeoireachta ó uachtarán Pharlaimint na hEorpa, Josep Borrell.

14-15

Tionóltar Comhairle Eorpach i mBruiséil na Beilge.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Féach freisin
Back to top