Euroopa Liit

Euroopa Liidu ajalugu - 2006

Euroopa Liidu ajalugu - 2006


2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Jaanuar

1

Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigiks saab Austria. Kreeka Euroopa Ühendustega ühinemise 25. aastapäev, Portugali ja Hispaania Euroopa Ühendustega ühinemise 20. aastapäev.

31

Euroopa Liidu-Bulgaaria assotsiatsiooninõukogu üheteistkümnes istung toimub Brüsselis.

February

1

Euroopa Komisjon algatab valge raamatu teabevahetuspoliitika kohta „Kodanikke hõlmav arutelu Euroopa üle". Sellel põhineb Euroopa teabevahetuspoliitika.

16

Dunkirki linnapea (Nord-Pas-de-Calais piirkond) ja parlamendisaadik Michel Delebarre valitakse Regioonide Komitee presidendiks nimetatud organi esimesel täiskogu istungil Brüsselis. Euroopa Parlament võtab esimesel lugemisel suure häälteenamusega vastu raporti, mis käsitleb õigusakti, millega avatakse ELi ühtne teenuste turg. Teenuste direktiiv, mida tuntakse ka Bolkesteini direktiivina, on Euroopa Liidus peamiseks aruteluteemaks.

20

Euroopa Komisjoni president José Manuel Barroso, volinik Vladimír Špidla ja Austria majandus- ja tööminister Martin Bartenstein käivitavad Brüsselis Euroopa töötajate liikuvuse aasta.


 

Märts

10

EL ja Venemaa kirjutavad alla ühisdokumendile, et suurendada kahepoolset koostööd kosmose valdkonnas.

11

Teine Euroopa terrorismiohvrite päev.

15

Viinis toimub eesistujariigi Austria ja Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee koostöös korraldatud kaheksas Euroopa tarbijate päev.

20

Euroopa Liidu-Rumeenia assotsiatsiooninõukogu kaheteistkümnes istung toimub Brüsselis.

23-24

Euroopa Ülemkogu kohtumine toimub Brüsselis, Belgias.


 

Aprill

07

Lisaruumi pakkumiseks Internetis ja ELi Interneti-identiteedi edendamiseks avatakse Euroopa Liidu alalistele elanikele – kodanikele, organisatsioonidele, klubidele jne, kasutamiseks domeen „.eu".

10

ELi ja Horvaatia stabiliseerimis- ja assotsiatsiooninõukogu teine istung toimub Luxembourgis.

11

ELi ja Moldaavia Koostöönõukogu kaheksas istung toimub Luxembourgis. Euroopa Liidu–Liibanoni assotsiatsiooninõukogu esimene istung toimub Luxembourgis.

12

Rahvusvahelise Kohtu asutamise 60. aastapäev.


 

Mai

4

Komisjon võtab vastu rohelise raamatu Euroopa läbipaistvuse algatuse kohta, mis käsitleb lobitööd, liikmesriikide tulevast õiguslikku kohustust avaldada ühiselt hallatavatest rahalistest vahenditest toetuse saajate andmed ja komisjoni nõupidamistavasid.

23

Euroopa Konstitutsiooni suure eestkõneleja Altiero Spinelli 20. surma-aastapäev. Üks Euroopa Parlamendi hoonetest Brüsselis on nimetatud tema nime järgi.

25

Seitsmeteistkümnes ELi-Venemaa tippkohtumine peetakse Sotšis, Venemaal.


 

Juuni

1

Nõukogu ja parlament nimetatavad 2007. aasta Euroopa võrdsuse ja võrdsete võimaluste aastaks.

16-17

Euroopa Ülemkogu kohtumine toimub Brüsselis, Belgias.

19

Üheteistkümnes AKV-ELi parlamentaarne ühisassamblee avatakse Viinis, kuhu koguneb parlamendiliikmeid 79 AKV (Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna) riigist.

21

Komisjoni president José Manuel Barroso, Euroopa Nõukogu eesistuja ja Austria kantsler Wolfgang Schüssel ja USA president George W. Bush kohtuvad ELi-USA tippkohtumisel Viinis, et arutada välispoliitilist koostööd, energiavarustuse turvalisust, majandus- ja kaubandusküsimusi ning muid ülemaailmseid küsimusi.

Juuli

1

Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigiks saab Soome.

10

Josep Borrell viibib 8.–14. juulil Hiinas. See on viimase 13 aasta jooksul esimene Euroopa Parlamendi presidendi visiit Hiinasse.

11

Nõukogu võtab vastu otsuse, mille kohaselt Sloveenia ühineb euroalaga 1. jaanuaril 2007.

17

ELi-Kasahstani ühise koostöönõukogu kaheksas istung toimub Brüsselis.

18

ELi-Kõrgõzstani Vabariigi ühise koostöönõukogu kaheksas istung toimub Brüsselis. Euroopa Liidu, Ühinenud rahvaste Organisatsiooni ja Aafrika Liidu korraldatud rahvusvaheline Darfuri rahulepingut käsitlev konverents toimub Brüsselis.


 

August

10

Araabia ja Euroopa parlamendiliikmed lepivad kokku ühisdeklaratsioonis Liibanoni hoogustuva kriisi kohta.

30

Parlamendi transpordi- ja turismikomisjon nõuab üleeuroopalist musta nimekirja lennufirmadest, kes ei täida rahvusvahelisi lennuohutusstandardeid.


 

September

5

Euroopa Parlament kiidab esimesel lugemisel heaks ELi programmi Daphne III, mille eesmärk on võidelda laste-, noorte- ja naistevastase vägivallaga.

9

ELi ja Korea Vabariigi tippkohtumine Helsinkis Soomes. 9. ELi ja Hiina tippkohtumine Helsinkis Soomes. 

13

Pakistani president kindral Pervez Musharraf külastab Euroopa Parlamenti ning kohtub fraktsioonide juhtide ja EP presidendi Josep Borrelliga.

14

ELi-Ukraina koostöönõukogu istung Brüsselis.


 

Oktoober

5

Pierre Morel määratakse Euroopa Liidu uueks eriesindajaks Kesk-Aasias.

13

Seitsmes ELi-India tippkohtumine toimub New Dehlis, Indias.

16

Nõukogu võtab vastu otsuse, millega antakse eesistujale volitused vahelepingu sõlmimiseks, mis käsitleb lennuettevõtjate poolt reisijate isikuandmete töötlemist ja edastamist Ameerika Ühendriikide valitsusele.

26

Kuulutatakse välja, et käesoleval aastal saab Sahharovi auhinna Valgevene opositsiooni juht Aleksander Milinkevitš.

27

Kümnes ELi-Ukraina tippkohtumine toimub Helsingis.


 

November

8

Seitsmes ELi-Usbekistani koostöönõukogu istung Brüsselis.

ELi ja Ladina-Ameerika Parlamentaarse Assamblee (EUROLAT) avakohtumine.

14

Viies ELi-Jordaania assotsiatsiooninõukogu istung Brüsselis.

24

Kaheksateistkümnes ELi-Venemaa tippkohtumine Helsingis.

Detsember

5

Soome parlament kiidab heaks ELi põhiseaduse lepingu. Nüüd on kuusteist liikmesriiki lepingu ratifitseerinud.

8

ELi-Venemaa alalise partnerlusnõukogu energiaküsimustes teine istung Moskvas.

12

Euroopa Parlament kiidab heaks Bulgaaria ja Rumeenia volinikukandidaadid.

Euroopa Parlamendi president Josep Borrell annab Valgevene opositsiooni juhile Aleksandr Milinkevitšile üle 2006. aasta Sahharovi mõttevabaduse auhinna.

14-15

Euroopa Ülemkogu Brüsselis, Belgias.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Vaata ka …
Back to top