Europæiske Union

Den Europæiske Unions historie - 2006

Den Europæiske Unions historie - 2006


2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Januar

1

Østrig overtager formandskabet for Rådet for den Europæiske Union.  Det er i dag 25 år siden Grækenlands tiltrædelse og 20 år siden Portugals og Spaniens tiltrædelse til De Europæiske Fællesskaber.

31

Associeringsrådet for Den Europæiske Union og Bulgarien holder det ellevte møde i Bruxelles.

Februar

1

Europa-Kommissionen lancerer en hvidbog om kommunikationspolitik: En debat om Europa - involvering af borgerne" som grundlag for en EU-kommunikationspolitik.

16

Michel Delbarre, borgmester i Dunkirk (regionen Nord-Pas-de-Calais) og parlamentsmedlem, bliver valgt som Formand for Regionsudvalget på den stiftende plenarforamling i Bruxelles.  Europa-Parlamentet vedtager med stort flertal rapporten fra førstebehandlingen af lovgivningen, der skal åbne det Indre Marked op for tjenesteydelser. Servicedirektivet, også kendt som Bolkestein direktivet, er et vigtgit område for Den Europæiske Union.

20

Det Europæiske År for for Arbejdstagernes Mobilitet bliver lanceret i Bruxelles af formanden for Europa-Kommissionen José Manuel Barroso, Kommissær Vladimír Špidla  og den østrigske minister for Økonomi og Arbejde Martin Bartenstein.


 

Marts

10

Eu og Rusland underskriver et fælles dokument om at udvide det bilaterale samarbejde inden for rumaktiviteter.

11

Den 2. Europæiske Dag for Ofre for Terrorrisme.

15

Den 8. Europæiske Forbrugerdag, der bliver arrangeret af det østrigske formandskab i samarbejde med Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, afholdes i Wien.

20

Det tolvte møde i Associeringsrådet mellem EU og Rumænien holdes i Bruxelles.

23-24

Der holdes møde i Det Europæske Råd i Bruxelles, Belgien.


 

April

07

Topdomænet ".eu" åbnes for alle, der har en adresse i EU – borgere, foreninger, klubber mv. Det nye topdomæne giver ny plads på internettet og vil styrke EU’s internetidentitet.

10

Andet møde i stabiliserings- og associeringsudvalget mellem EU og Kroatien finder sted i Luxembourg.

11

Det 8. EU-Moldova Samarbejdsråd mødes i Luxembourg.Associeringsrådet for Den Europæiske Union og Libanon holder det første møde i Luxembourg.

12

I dag markerer 60-års dagen for Den Internationale Domstol.


 

Maj

4

Europa-Kommissionen vedtog i dag en grønbog om EU’s åbenhedsinitiativ, som indleder de åbne offentlige høringer, der vedrører både lobbyvirksomhed og indførelse af en retlig forpligtelse for medlemsstaterne til at offentliggøre oplysninger om modtagere af støttemidler i forbindelse med delt forvaltning og Kommissionens høringspraksis.

23

Det er i dag 20 år siden Altiero Spinelli døde. Han var en stor fortaler for en europæisk forfatning og en af Europa-Parlamentets bygninger i Bruxelles er opkaldt efter ham.

25

Det 17. EU-Rusland topmøde holdes i Sotchi, Rusland.


 

Juni

1

Rådet og Parlamentet udnævner 2007 som "Det Europæiske År for Lige Muligheder for Alle".

23

Det er i dag 20 år siden Altiero Spinelli døde. Han var en stor fortaler for en europæisk forfatning og en af Europa-Parlamentets bygninger i Bruxelles er opkaldt efter ham.

16-17

Der holdes møde i Det Europæske Råd i Bruxelles, Belgien.

19

Den 11. AVS-EU fælles parlamentariske forsamling åbner i Wien og bringer MEP'er og parlamentarikere fra 79 AVS-lande (Afrika, Vestindien og Stillehavet) sammen.

21

Kommissionsformand José Manuel Barroso, Formanden for Det Europæiske Råd og Østrigs kansler Wolfgang Schüssel og USA's præsident George W. Bush mødes ved EU-USA topmødet i Wien for at drøfte udenrigspolitisk samarbejde, energisikkerhed, økonomi og handel samt andre globale udfordringer.


 

Juli

1

Finald overtager formandskabet for Rådet for den Europæiske Union.

10

Joseph Borrell er i Kina 8-14. juli på det første besøg af Formanden for Europa-Parlamentet i 13 år.

11

Rådet vedtog i dag en beslutning der tillader Slovenien at tiltræde euro-området fra 1. januar 2007.

17

Det 8. møde i samarbejdsrådet mellem Kazakhstan – EU holder møde i Bruxelles.

18

Det 8. møde i samarbejdsrådet EU – Den Kirgisiske Republik afholdes i Bruxelles. En international Darfur konference med Den Europæiske Union, FN og Den Afrikanske Union som fælles værter holdes i Bruxelles.


 

August

10

Arabiske og europæiske parlamentarikere vedtager en fælles erklæring om den tiltagende krise i Libanon.

30

Europa-Parlamentets Udvalg om Transport og Turisme kræver en "sort" EU-liste over luftfartsselskaber, der ikke lever op til de internationale standarder for luftfartssikkerhed.


 

September

5

Europa-Parlamentet vedtager ved førstebehandlingen en betænkning om det succesfulde EU- program, Daphne III, der har til formål at bekæmpe og forebygge vold mod kvinder, børn og unge.

9

Topmøde mellem EU og Den Demokratiske Republik Nordkorea holdes i Helsingfors i Finland.Det 9. topmøde mellem EU og Kina holdes i Helsingfors i Finland .

13

Pakistans præsident, general Pervez Musharraf, besøger Europa-Parlamentet og mødes med lederne af de politiske grupper og Parlamentets formand, Josep Borrell.

14

Samarbejdsrådet EU-Ukraine mødes i Bruxelles.


 

Oktober

5

Pierre Morel udpeges som EU’s nye særlige repræsentant for Centralasien.

13

7. topmøde mellem EU og Indien afholdes i New Delhi.

16

Rådet vedtager en afgørelse, der giver formandskabet bemyndigelse til at undertegne en interimsaftale om luftfartsselskabers behandling og overførsel af PNR-oplysninger til de amerikanske myndigheder.

26

Alexander Milinkevich, lederen af oppositionen i Belarus, modtager årets Sakharov-pris.

27

10. topmøde mellem EU og Ukraine afholdes i Helsinki.


 

November

8

Samarbejdsrådet mellem EU og Usbekistan holder sit 7. møde i Bruxelles.

Konstituerende møde i Euro-Latinamerika-forsamlingen (Eurolat).

14

Associeringsrådet mellem EU og Jordan holder sit 5. møde i Bruxelles.

24

Det 18. topmøde mellem EU og Rusland holdes i Helsinki.

December

5

Det finske parlament ratificerer EU's forfatningstraktat. Dermed er den ratificeret af 16 medlemslande.

8

Det Permanente Partnerskabsråd mellem EU og Rusland holder sit 2. møde om energi i Moskva.

12

Europa-Parlamentet godkender de nye kommissærer fra Bulgarien og Rumænien.

Belarus' oppositionsleder, Aleksandr Milinkevitj, modtager Europa Parlamentets Sakharov-pris for tankefrihed 2006 af Europa-Parlamentets formand, Josep Borrell.

14-15

Det Europæiske Råd mødes i Bruxelles, Belgien.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Se også
Back to top