Den Europæiske Union

Den Europæiske Unions historie - 2005

Den Europæiske Unions historie - 2005


2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Januar

1

Luxembourg overtager formandskabet for Rådet for Den europæiske Union.

26

Kommissionens strategiske målsætninger for 2005-2009 "Velstand, Solidaritet og Sikkerhed" offentliggøres i dag.

31

Associeringsrådet for Den Europæiske Union og Tunesien holder det femte møde i Bruxelles. 

Februar

1

Javier SOLANA, EU's Højtsstående FUSP-repræsentant og den marokkanske ambassadør Menouar ALEM underskirver en aftale om Kongeriget Marokkos deltagelse i Den Europæiske Unions militære krisestyringsoperation i Bosnien-Hercegovina (Operation Althea). Associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Kroatien træder i kraft i dag.

16

Europa-Kommissionen hilser Kyotoprotokollens ikrafttræden velkommen. Den er det internationale samfunds bedste redskab til at bekæmpe globale klimaforandringer.

20

Spanien holder folkeafstemning om Traktaten om en Forfatning for Europa. Det er den første medlemsstat der afholder folkeafstemning.

21-22

Den amerikanske præsident George W. Bush besøger Nato og EU. Det er det første besøg af en amerikansk præsident til de europæiske institutioner ligesom det er præsident Bush's første vigtige tur i hans anden embedsperiode.

Marts

7

Der er underskrevet en aftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Albanien om Republikken Albaniens deltagelse i Den Europæiske Unions militære krisestyringsoperation i Bosnien-Hercegovina (operation Althea). 

11

Det er i dag et år siden at Madrid blev ramt af terroristangrebet. Det er den første europæiske mindedag for terrorismens ofre.

15

Det Europæiske Økonomiske og Sociale UDvalg holder den syvende europæiske forbrugerdag, der fokuserer på vedvarende forbrug og behovet for at acceptere vedvarende produkter og tjenester. 

22-23

Der holdes møde i Det Europæske Råd i Bruxelles, Belgien.

April

5

Det 15. fælles råds og ministermøde mellem Golfens Samarbejdsråd (GCC) og EU holdes i Manama, Bahrain.

11

Rem Kolhaas modtager EU's pris for nutidig arkitektur / Mies van der Rohe prisen 2005.

13

Europa-Parlamentet giver sin tilsluitning til Rumæniens og Bulgariens tiltræden til EU. Tiltrædelserne forventes at finde sted i 2007.

Maj

2

Det 14. EU-Japan topmøde afholdes i Luxembourg.

9

60-årsdagen for afslutningen af 2. Verdenskrig i Europa.

10

Det 15. EU-Rusland topmøde afholdes i Moskva, Rusland.

26

Det andet møde i Associeringsrådet for Den Europæiske Union og Chile afholdes i Luxembourg.

29

De franske vælgere siger nej til ratificeringen af Den Europæiske Forfatningstraktat.

Juni

1

Nederlandenes befolkning vælger at sige nej til ratificeringen af forfatningstraktaten. 

6

AVS-gruppen med 79 stater fra Afrika, Vestindien og Stillehavsområdet fejrer i dag 30 år. 

13

EU-Ukraine Samarbejdsrådet mødes i Luxembourg. 

14

Associeringsrådet for Den Europæiske Union og Rumænien holder det elvte møde i Luxembourg.

16-17

Der holdes møde i Det Europæske Råd i Bruxelles, Belgien.

19

Der holdes EU-Canada topmøde i Niagara-on-the-Lake, Canada.

22

En international Irak konference med Den Europæiske Union og USA som fælles værter holdes i Bruxelles. 

Juli

10

  Luxembourgs vælgere sige "Ja" til ratificerengen af Den Europæike Forfatningstraktat.

11

  10 års dagen for massakren i Srebrenica.

18

  Andet møde i stabiliserings- og associeringsudvalget mellem EU og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien finder sted i Bruxelles.

19

  Det 7. møde i samarbejdsrådet mellem Kazakhstan – EU holder møde i Bruxelles.

August

9

International dag for Verdens Oprindelige Folk.

September

5

  8. EU-Kina topmøde holdes i Beijing, Kina.

7

  6. EU-Indien topmøde holdes i New Delhi, Indien.

21

  Fælles EU-Irak erklæring om politisk dialog underskrives i New York.

26

  Den europæiske sprogdag.

Oktober

3

  Tiltrædelsesforhandlinger til Den Europæiske Union åbnes med Tyrkiet og Kroatien.

4

  Det 16. EU-Rusland topmøde holdes i London.

26

  Den cubanske oppositionsbevægelse, "Damas de Blanco", den nigerianske menneskerettighedsadvokat, Hauwa Ibrahim, og den internationale organisation, Journalister uden Grænser, vinder dette års Sakharov-Pris for tankefrihed.

November

7

 Anne-Marie Sigmund, formand for Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, og José Manuel Barroso, formand for Europa-Kommissionen, underskriver en ny samarbejdsprotokol mellem de to institutioner.

Det 6. EU – Sydafrika Samarbejdsrådsmøde holdes i Bruxelles.

9

16-års dagen for Berlinmurens fald.

27-28

 Euro-Middelhavsforsamlingen holdes i Bruxelles og markerer 10-året for vedtagelsen af Barcelona-erklæringen i november 1995.

December

1

 Der holdes et EU-Ukraine topmøde i Kiev.

12

 Det 7. møde i samarbejdsrådet EU – Den Kirgisiske Republik afholdes i Bruxelles.

15-16

Der holdes møde i Det Europæske Råd i Bruxelles, Belgien. Sidens top

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Se også
Back to top