Európska únia

História Európskej únie - 2004

História Európskej únie - 2004


2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Január

1

Írsko preberá predsedníctvo Rady Európskej únie.V Garmisch-Patenkirchene v Nemecku otvorili Európsky rok vzdelávania prostredníctvom športu, EYES 2004.Predbežná obchodná dohoda medzi EÚ a Egyptom nadobúda platnosť.

20

V Bruseli v Belgicku sa koná Deň.solid@rity.mládeže, organizovaný Európskym parlamentom a Úradom humanitárnej pomoci Európskej komisie (ECHO), na ktorom sa zúčastnilo asi 550 mladých ľudí zo všetkých štátov EÚ.

21

Uverejnenie výročnej správy o Lisabonskej stratégii. Z tejto správy sa vychádza na jarnom zasadnutí Európskej rady, ktoré je naplánované na 26. marca.

Február

5

Európske spoločenstvo a Šalamúnove ostrovy podpisujú novú obojstrannú dohodu v oblasti rybolovu. V platnosti od 1. januára 2005 na počiatočné obdobie troch rokov.

11

Peter Straub, predseda parlamentu v Baden-Württembergu je zvolený za predsedu Výboru regiónov.

12

Európske spoločenstvo podpisuje s Čínou v Pekingu prelomovú dohodu v oblasti cestovného ruchu.

16-19

Siedme zasadnutie parlamentného zhromaždenia krajín AKT - EÚ sa koná v Addis Ababe v Etiópii.

Marec

12

Európska únia blahoželá pánovi Raúlovi Riverovi, väznenému kubánskemu novinárovi a básnikovi, k udeleniu ceny UNESCO/Guillerma Cana za príspevok k slobode svetovej tlače za rok 2004.

18

V Ottawe v Kanade sa koná samit EÚ - Kanada.

22-23

V Aténach v Grécku sa koná inauguračné zasadnutie európsko-stredozemského parlamentného zhromaždenia.

24

Komisia Africkej únie prijala pozvanie prezidenta Prodiho na stretnutie v Bruseli.

25-26

Štvrté výročné jarné zasadnutie Európskej rady v Bruseli v Belgicku. Zameriava sa na Lisabonskú stratégiu a hospodársku, sociálnu a environmentálnu situáciu v Únii. Zároveň je predložená správa predsedníctva o medzivládnej konferencii a prijaté vyhlásenie o boji proti terorizmu.

Apríl

5

Na dublinskom hrade bola podpísaná charta Európskej komisie o cestnej bezpečnosti za prítomnosti írskeho predsedu vlády Bertie Aherna, ministra dopravy Seamusa Brennana a podpredsedníčky Komisie Loyoly de Palacio.

7

Vyhlásenie predsedu Prodiho adresované Komisii pri príležitosti 10.výročia genocídy v Rwande.

13-15

Prezentácie komisárov z desiatich pristupujúcich krajín. Tri týždne pred tým, ako Európska únia príjme 10 nových členských štátov (1. mája), Európsky parlament uskutočňuje verejné vypočutia s cieľom ohodnotiť 10 komisárov nominovaných týmito štátmi..

27

Vysoký splnomocnenec EÚ Javier Solana sa stretol s líbyjským vodcom plukovníkom Muammarom Al-Kaddáfim v Bruseli.

30

Európska komisia zverejňuje Zelenú knihu o partnerstve medzi verejnými a súkromnými subjektami a právne predpisy Spoločenstva o verejnom obstarávaní a koncesiách.

Máj

1

Zmluva o pristúpení nadobúda platnosť a najväčšie rozšírenie v histórii Európskej únie vôbec z hľadiska rozsahu aj rozmanitosti sa stáva realitou pre 10 nových krajín – Cyprus, Českú republiku, Estónsko, Litvu, Lotyšsko, Maďarsko, Maltu, Poľsko, Slovensko a Slovinsko – čo spolu predstavuje pristúpenie viac ako 100 miliónov občanov do Európskej únie. 

5

Európsky parlament pristupuje k oficiálnemu hlasovaniu o schválení 10 nových komisárov z 10 nových členských štátov počas svojej poslednej časti zasadnutia o súčasnej legislatúre. Rada ministrov takisto oficiálne vymenuje 10 nových komisárov.

28-29

V Guadalajare v Mexiku sa koná samit Európskej únie a štátov latinsko-americkej a karibskej oblasti.

29

V Guadalajare v Mexiku sa koná samit Trojky Európskej únie a Chile.

29

V Guadalajare v Mexiku sa koná druhý samit Mexiko - EÚ pri príležitosti III samitu krajín LAC (Latinská Amerika a karibská oblasť) – EÚ.

Jún

1

Dohoda o pridružení medzi Európskou úniou a Egyptskou arabskou republikou nadobúda platnosť. Európska komisia zverejňuje Zelenú knihu o rovnosti a nediskriminácii v rozšírenej Európskej únii.

10-13

V európskych voľbách, ktoré sa konali v 25 členských štátoch EÚ, bolo zvolených 732 poslancov Európskeho parlamentu. Celková volebná účasť dosiahla 45,6 %.

17-18

V Bruseli v Belgicku sa koná zasadnutie Európskej rady. Rada okrem iného rozhodla, že na základe stanoviska Komisie a skutočnosti, že Chorvátsko spĺňa politické kritériá stanovené na zasadnutí Rady v Kodani v roku 1993 a podmienky procesu stabilizácie a pristúpenia stanovené Radou v roku 1997, sa Chorvátsko stáva kandidátskou krajinou na členstvo a malo by sa začať s prístupovým procesom. 

22

V Tokiu v Japonsku sa koná samit EÚ - Japonsko.

26

Na hrade Dromoland, Co. Clare v Írsku sa koná samit EÚ - USA.

29

2595. zasadnutie čelných predstaviteľov štátov a vlád sa koná v Bruseli v Belgicku. José Manuel Durão Barroso je nominovaný za budúceho predsedu Komisie a Javier Solana je vymenovaný za generálneho tajomníka Rady a vysokého splnomocnenca pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku a Pierre de Boissieu za zástupcu generálneho tajomníka. Čelní predstavitelia štátov alebo vlád zároveň rozhodli, že Javier Solana by bol menovaný za ministra zahraničných vecí EÚ v deň nadobudnutia platnosti ústavy.

Júl

1

Holandsko preberá predsedníctvo Rady Európskej únie.

8

V Haagu v Holandsku sa koná samit EÚ – Ukrajina.

20

Nový Európsky parlament zvolil Josepa Borrella Fontellesa za svojho predsedu.

20-23

Úvodné plenárne zasadnutie šiesteho priamo zvoleného a nanovo rozšíreného Európskeho parlamentu sa začína pod vedením jeho najstaršieho člena Giovanniho Berlinguera.

22

Európsky parlament schvaľuje vymenovanie Josého Manuela Barrosa za nového predsedu Európskej komisie.

August

12

José Manuel Barroso, budúci predseda Európskej komisie, predložil portfóliá politík 24 nominovaných komisárov. Nová Komisia nastúpi do úradu 1. novembra za predpokladu, že to Európsky parlament hlasovaním schváli. Európsky parlament môže hlasovať len o všetkých komisároch ako celku, nie jednotlivo.

27

Európska komisia otvorila nový úrad pre spoluprácu v Prištine, Kosove.

September

14

Prvé zasadnutie Rady medzi EÚ a s Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko o stabilizácii a pridružení.

26

V tento deň sa oslavuje Európsky deň jazykov 2004.

27. septembra – 8. októbra

Počas zasadaní osobitných výborov Európskeho parlamentu sa uskutočňujú prezentácie 24 budúcich komisárov v rámci prípravy hlasovania Parlamentu o schválení nového kolégia komisárov ako celku.

Október

11

EÚ a Tadžikistan podpísali v Luxemburgu Dohodu o partnerstve a spolupráci.

12

Vo Vietname v Hanoji sa koná samit EÚ a Kórejskej republiky.

26

Dezignovaný predseda Barroso stiahol svoj návrh novej Európskej komisie. Očakáva sa, že nový návrh bude Parlamentu predložený na schválenie v najbližších týždňoch.

29

Čelní predstavitelia štátov a vlád a ministri zahraničných vecí štátov EÚ podpísali Zmluvu o ústave pre Európu.

November

4-5

V Bruseli v Belgicku sa koná zasadnutie Európskej rady. Zameriava sa na tri body: prípravu strednodobého hodnotenia Lisabonskej stratégie; oblasť slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, Haagsky program; a priblíženie Európy občanom. Takisto prebehli diskusie s predsedom vlády Iraku pánom Allawim.

8

Samit EÚ - India sa koná v Haagu v Holandsku.

18

Európsky parlament schválil novú Barrosovu komisiu, výsledok hlasovania bol 449 hlasov za, 149 proti a 82 sa zdržalo hlasovania.

20-25

Ôsme zasadnutie spoločného parlamentného zhromaždenia krajín AKT-EÚ sa koná v Haagu. Hlavnými diskusnými témami stretnutia boli humanitárna tragédia v Darfure, situácia na Pobreží Slonoviny a politický dialóg medzi krajinami AKT a EÚ.

23

V Bruseli v Belgicku sa koná spoločné zasadnutie Rady medzi Južnou Afrikou a EÚ o spolupráci.

25

Samit EÚ - Rusko sa koná v Haagu v Holandsku.

December

2

Európsky deň zdravotne postihnutých 2004.

8

Siedmy samit EÚ – Čína sa koná v Haagu v Holandsku.

14

Počas oficiálneho zasadania Európskeho parlamentu na jeho plenárnom zasadnutí v Štrasburgu bola Bieloruskému združeniu novinárov udelená Sacharovova cena.

16-17

V Bruseli v Belgicku sa koná zasadnutie Európskej rady.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Klikni tiež na...
Back to top