Unia Europejska

The History of the European Union - 2004

The History of the European Union - 2004


2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Styczeń

1

Irlandia przejmuje prezydencję Rady Unii Europejskiej.W Garmisch-Partenkirchen (Niemcy) rozpoczynają się obchody Europejskiego Roku Edukacji przez Sport.Wchodzi w życie umowa handlowa między Unią Europejską a Egiptem.

20

Youth.Solid@rity.Day zorganizowany przez Parlament Europejski i Biuro Pomocy Humanitarnej Komisji Europejskiej (ECHO) zgromadził w Brukseli (Belgia) 550 młodych ludzi z państw członkowskich UE.

21

Publikacja rocznego sprawozdania na temat strategii lizbońskiej. Posłuży ona za podstawę dyskusji podczas wiosennego szczytu Rady Europejskiej 26 marca 2004 r.

Luty

5

UE i Wyspy Salomona podpisują trzyletnie dwustronne porozumienie w sprawie połowów. Będzie ono obowiązywać od 1 stycznia 2005 r. na początkowy okres trzech lat.

11

Peter Straub, przewodniczący Parlamentu w Badenii-Wirtembergii, zostaje wybrany na przewodniczącego Komitetu Regionów.

12

UE podpisuje w Pekinie przełomową umowę z Chinami w sprawie turystyki.

16-19

W Addis Abebie (Etiopia) odbywa się 7. sesja Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE.

Marzec

12

Unia Europejska składa gratulacje Raulowi Rivero, więzionemu kubańskiemu poecie i dziennikarzowi, uhonorowanemu przez UNESCO World Press Freedom Prize (Światową Nagrodą Wolności Prasy) w 2004 r.

18

W Ottawie (Kanada) odbywa się szczyt UE-Kanada.

22-23

W Atenach (Grecja) odbywa się sesja inauguracyjna Eurośródziemnomorskiego Zgromadzenia Parlamentarnego.

24

Przewodniczący Romano Prodi przyjmuje w Brukseli Komisję Unii Afrykańskiej.

25-26

W Brukseli (Belgia) odbywa się czwarty wiosenny szczyt Rady Europejskiej. Głównym tematem obrad jest strategia lizbońska oraz gospodarka, polityka społeczna i ochrona środowiska w Unii Europejskiej. Prezydencja przedkłada Radzie sprawozdanie dotyczące konferencji międzyrządowej. Rada przyjmuje deklarację dotyczącą zwalczania terroryzmu.

Kwiecień

5

Podpisanie Karty Bezpieczeństwa Drogowego w Dublin Castle. Sygnatariuszami są: premier Irlandii Bertie Ahern, minister transportu Seamus Brennan i wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Loyola de Palacio.

7

Deklaracja przewodniczącego Komisji Romano Prodiego z okazji 10. rocznicy ludobójstwa w Rwandzie.

13-15

Przesłuchanie Komisarzy z 10 krajów przystępujących do UE. Na trzy tygodnie przed rozszerzeniem Unii Europejskiej o 10 nowych państw członkowskich Parlament Europejski organizuje przesłuchania publiczne komisarzy wyznaczonych przez te państwa. Głosowanie w Parlamencie odbędzie się 5 maja w Strasburgu.

27

W Brukseli wysoki przedstawiciel do spraw wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Javier Solana, spotyka się z libijskim liderem, pułkownikiem Muammarem Kadafim.

30

Komisja Europejska wydaje Zieloną księgę w sprawie partnerstw publiczno-prywatnych i prawa wspólnotowego w zakresie zamówień publicznych i koncesji.

Maj

1

Wchodzi w życie Traktat o Przystąpieniu i dochodzi do skutku największe pod względem zasięgu i różnorodności rozszerzenie Unii Europejskiej. 10 nowych państw: Cypr, Republika Czeska, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry – to ponad 100 milionów nowych obywateli UE. 

5

Podczas ostatniego posiedzenia obecnej kadencji Parlamentu Europejskiego następuje formalne zatwierdzenie 10 komisarzy z nowo przyjętych państw członkowskich. 10 nowych komisarzy zostaje również formalnie mianowanych przez Radę Ministrów.

28-29

W Guadalajara (Meksyk) odbywa się szczyt UE- Ameryka Łacińska i Karaiby.

29

W Guadalajara (Meksyk) odbywa się szczyt trojka UE - Chile.

29

Podczas 3. szczytu UE - Ameryka Łacińska i Karaiby w Guadalajara ( Meksyk) odbywa się 2. szczyt UE-Meksyk.

Czerwiec

1

Wejście w życie układu o stowarzyszeniu pomiędzy UE a Arabską Republiką Egiptu. Komisja Europejska publikuje Zieloną księgę w sprawie równości i niedyskryminacji w rozszerzonej Unii Europejskiej.

10-13

W wyborach do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w 25 krajach UE wybrano 732 posłów. Frekwencja wyborcza wyniosła 45,6 proc.

17-18

Podczas szczytu Rady Europejskiej w Brukseli (Belgia) Chorwacji zostaje przyznany status kraju kandydującego do UE i zapada decyzja o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych.

22

W Tokio (Japonia) odbywa się szczyt UE - Japonia.

26

W Dromoland Castle, County Clare (Irlandia) odbywa się szczyt UE- Stany Zjednoczone.

29

W Brukseli (Belgia) odbywa się 2595. sesja Rady szefów państw i rządów, na której José Manuel Durão Barroso zostaje nominowany na stanowisko przewodniczącego Komisji Europejskiej, Javier Solana zostaje nominowany Sekretarzem Generalnym Rady oraz wysokim przedstawicielem ds. wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, a Pierre de Boissieu zastępcą Sekretarza Generalnego. Na sesji postanowiono także, iż z dniem wejścia w życie Konstytucji Europejskiej Javier Solana zostanie Ministrem Spraw Zagranicznych UE.

Lipiec

1

Holandia przejmuje prezydencję Rady Unii Europejskiej.

8

W Hadze (Holandia) odbywa się szczyt UE- Ukraina.

20

Nowy Parlament Europejski wybiera na swego przewodniczącego Josepa Borrella Fontellesa.

20-23

Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego, wyłonionego po raz szósty w wyborach powszechnych i bezpośrednich i z udziałem nowych państw członkowskich, pod przewodnictwem byłego posła Giovanniego Berlinguera.

22

Parlament zatwierdza nominację José Manuela Barroso na nowego przewodniczącego Komisji Europejskiej.

Sierpień

12

José Manuel Barroso desygnowany na przewodniczącego Komisji Europejskiej przedstawia zakres kompetencji 24 nominowanych komisarzy. Nowa Komisja rozpocznie swoje funkcjonowanie z dniem 1 listopada, po zatwierdzeniu całego proponowanego składu kolegium przez Parlament.

27

Komisja otwiera biuro łącznikowe w Prisztinie (Kosowo).

Wrzesień

14

Pierwsze spotkanie Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia pomiędzy UE a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii.

26

Europejski Dzień Języków – 2004.

27 wrzesień – 8 październik

Wyspecjalizowane komitety Parlamentu Europejskiego przeprowadzają przesłuchania 24 nowo desygnowanych komisarzy. Przesłuchania te poprzedzają głosowanie zatwierdzające cały skład kolegium.

Październik

11

W Luksemburgu podpisana zostaje Umowa o Partnerstwie i Współpracy między UE a Tadżykistanem.

12

W Hanoi (Wietnam) odbywa się szczyt UE- Republika Korei.

26

Desygnowany na przewodniczącego komisji José Manuel Barroso wycofuje zaproponowany skład nowej Komisji Europejskiej. Oczekuje się, że w najbliższym czasie zostanie przedstawiona nowa propozycja, która zostanie poddana zatwierdzającemu głosowaniu Parlamentu.

29

Podpisanie przez szefów państw i rządów oraz ministrów spraw zagranicznych państw UE Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy.

Listopad

4-5

Posiedzenie Rady Europejskiej w Brukseli (Belgia) dotyczące kwestii przygotowania średniookresowego przeglądu strategii lizbońskiej, przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, programu haskiego oraz inicjatywy „Informowanie o Europie”.

8

W Hadze (Holandia) odbywa się szczyt UE - Indie.

18

Parlament Europejski zatwierdza skład nowej Komisji Europejskiej, na której czele stoi José Manuel Barroso. Podczas głosowania 449 posłów popiera nowy skład Komisji, 149 jest przeciw, a 82 osoby wstrzymują się od głosu.

20-25

W Hadze (Holandia) odbywa się 8. sesja Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE. Dyskusje dotyczą głównie tragedii w Darfurze, sytuacji na Wybrzeżu Kości Słoniowej oraz współpracy politycznej pomiędzy krajami AKP a UE.

23

W Brukseli (Belgia) odbywa się spotkanie Wspólnej Rady Współpracy Południowa Afryka - UE.

25

W Hadze (Holandia) odbywa się szczyt Rosja - UE.

Grudzień

2

Europejski Dzień Osób Niepełnosprawnych - 2004.

8

W Hadze (Holandia) odbywa się 7. szczyt UE - Chiny.

14

W czasie sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu Białoruskie Stowarzyszenie Dziennikarzy otrzymuje nagrodę im. Sacharowa.

16-17

Szczyt Rady Europejskiej w Brukseli.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Zobacz również: 
Back to top