Europese Unie

De geschiedenis van de Europese Unie - 2004

De geschiedenis van de Europese Unie - 2004


2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Januari

1

Ierland neemt het Voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie over.  Het Europese Jaar van Opvoeding door Sport, EJES 2004, is geopend in Garmisch-Partenkirchen, Duitsland. De interim handelsovereenkomst EU-Egypte wordt van kracht.

20

Een Jongeren.solid@riteitsdag georganiseerd door het Europees Parlement en het Bureau voor humanitaire hulp van de Europese Gemeenschap (ECHO) en bijgewoond door zo’n 550 jonge mensen uit alle lidstaten van de EU, wordt gehouden in Brussel, België.

21

Het jaarverslag over de strategie van Lissabon is bekendgemaakt. Het zal dienen als uitgangspunt voor het debat op de Europese Voorjaarsbijeenkomst, die op 26 maart zal plaatsvinden.

Februari

5

De Europese Unie en de Salomonseilanden ondertekenen een nieuwe bilaterale visserijovereenkomst. Deze is van toepassing vanaf 1 januari 2005, voor een eerste periode van drie jaar. 

11

Peter Straub, parlementsvoorzitter van de deelstaat Baden-Württemberg, wordt de nieuwe voorzitter van het Comité van de Regio's.

12

De Europese Unie ondertekent in Peking een belangrijke overeenkomst voor het toerisme met China. 

16-19

De zevende zitting van de Parlementaire vergadering ACS-EU vindt plaats in Addis Abeba, Ethiopië.

Maart

12

De Europese Unie feliciteert de heer Raúl Rivero, de Cubaanse journalist en dichter in gevangenschap, met de UNESCO/Guillermo Cano World Press Freedom Prize voor 2004 die de Unesco hem op 24 februari heeft toegekend.

18

Een topontmoeting tussen de Europese Unie en Canada vindt plaats in Ottawa, Canada.

22-23

De openingszitting van de Euro-Mediterrane Parlementaire Vergadering vindt plaats in Athene, Griekenland.

24

Voorzitter Prodi ontvangt de Commissie voor de Afrikaanse Unie in Brussel.

25-26

De vierde Europese Voorjaarsbijeenkomst wordt gehouden in Brussel, België. Hij richtte zich met name op de strategie van Lissabon en de economische, sociale en milieu-situatie in de Unie. Er werd ook een rapport ontvangen van het voorzitterschap over de Intergouvernementele Conferentie, en er werd een Verklaring aangenomen ter bestrijding van het terrorisme.

April

5

Ondertekening van het Handvest voor verkeersveiligheid met de heer Bertie Ahern, Eerste Minister, de heer Seamus Brennan, Minister van Vervoer et Mevrouw Loyola de Palacios, vice-voorzitter van de Commissie, Dublin Castle.

7

Verklaring van voorzitter Prodi aan de Commissie ter gelegenheid van de 10e verjaardag van de volkerenmoord in Ruanda.

13-15

Hoorzittingen van de commissarissen van de 10 toetredende landen. Drie weken voor de toetreding tot de Unie van tien nieuwe lidstaten, houdt het Parlement openbare hoorzittingen om de 10 commissarissen die door deze landen zijn benoemd, te beoordelen. Stemming door de plenaire vergadering vindt plaats op 5 mei in Straatsburg.

27

De Hoge Vertegenwoordiger van de EU Javier Solana heeft een ontmoeting met de Libische leider kolonel Muammar al-Qadhafi, in Brussel.

30

De Europese Commissie publiceert een Groenboek over publiek-private samenwerking en het gemeenschapsrecht inzake overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten.

Mei

1

Het Toetredingsverdrag wordt van kracht en de grootste uitbreiding van de Europese Unie ooit, in termen van omvang en diversiteit, is een feit: tien nieuwe landen – Cyprus, Tsjechië, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slowakije en Slovenië – waar in totaal meer dan 100 miljoen mensen wonen, treden tot de Europese Unie toe. 

5

Het Europees Parlement stemt officieel over de goedkeuring van de 10 nieuwe Commissarissen uit de 10 nieuwe lidstaten tijdens de laatste sessie van de lopende zittingsperiode. De 10 nieuwe Commissarissen worden ook door de Raad van Ministers officieel benoemd.

28-29

De topontmoeting tussen de Europese Unie, Latijns-Amerika en de ACS-landen wordt gehouden in Guadalajara, Mexico.

29

De topontmoeting tussen de Europese Unie Troika en Chili wordt gehouden in Guadalajara, Mexico.

29

De IIe topontmoeting tussen Mexico en de EU wordt gehouden in Guadalajara, Mexico ter gelegenheid van de IIIe Latijns-Amerika-ACS-EU-top.

Juni

1

De Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Arabische Republiek Egypte treedt vandaag in werking. De Europese Commissie publiceert een Groenboek over gelijkheid en non-discriminatie in een uitgebreide Europese Unie.

10-13

Bij de Europese verkiezingen in de 25 lidstaten van de EU worden 732 parlementsleden verkozen. De opkomst is 45,6%.

17-18

Een Europese Raad wordt gehouden in Brussel, België. De Raad heeft onder andere besloten dat, op basis van een advies van de Commissie en het feit dat Kroatië voldoet aan de politieke criteria van de Europese Raad van Kopenhagen van 1993 en aan de voorwaarden van het stabiliteits- en associatieproces zoals vastgesteld door de Raad in 1997, Kroatië een kandidaat-lidstaat is en dat het toetredingsproces ingeluid moet worden.

22

Een topontmoeting tussen de Europese Unie en Japan vindt plaats in Tokyo, Japan. 

26

Een topontmoeting tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten vindt plaats in Dromoland Castle, County Clare, Ierland.

29

De 2595e Raad van staatshoofden en regeringsleiders wordt gehouden in Brussel, België. José Manuel Durão Barroso wordt voorgedragen als voorzitter van de Commissie; Javier Solana wordt benoemd tot secretaris-generaal van de Raad en hoge vertegenwoordiger voor het GBVB en Pierre de Boissieu tot plaatsvervangend secretaris-generaal. De staatshoofden en regeringsleiders besloten tevens om de heer Solana te benoemen tot Europees minister van Buitenlandse Zaken de dag waarop de Grondwet in werking treedt.

Juli

1

Nederland neemt het Voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie over.

8

Een topontmoeting tussen de Europese Unie en Oekraïne vindt plaats in Den Haag, Nederland.

20

Het nieuwe Europees Parlement kiest Josep Borrell Fontelles tot Voorzitter.

20-23

De eerste plenaire zitting van het zesde rechtstreeks gekozen en nu opnieuw uitgebreide Europees Parlement wordt geopend door het oudste lid in jaren, Giovanni Berlinguer.

22

Het Parlement stemt in met de benoeming van José Manuel Barroso tot voorgedragen Voorzitter van de Europese Commissie.

Augustus

12

Vandaag heeft José Manuel Barroso, beoogd voorzitter van de Europese Commissie, de verdeling van de portefeuilles van de 24 kandidaat-commissarissen bekendgemaakt. De ambtstermijn van de nieuwe Commissie gaat in op 1 november, als het Europees Parlement zijn goedkeuring hecht aan het college. Het Europees Parlement kan alleen stemmen over het hele college en niet over individuele commissieleden.

27

De Europese Commissie opent een nieuw Contactbureau in Pristina, Kosovo.

September

14

Eerste ontmoeting van de Stabilisatie- en Associatieraad tussen de EU en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië.

26

De Europese dag van de talen 2004 wordt vandaag gevierd.

27 – 8/10

Gespecialiseerde commissies van het Europees Parlement leiden een reeks hoorzittingen met de 24 kandidaatcommissarissen ter voorbereiding van de stemming tot goedkeuring door het Parlement van het nieuwe college van commissarissen als geheel.

Oktober

11

De EU en Tadzjikistan ondertekenen een Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst in Luxemburg.

12

Een topontmoeting tussen de Europese Unie en de republiek Korea vindt plaats in Hanoi, Vietnam.

26

Beoogd voorzitter Barroso trekt zijn voorstel voor de nieuwe Europese Commissie terug. Er wordt verwacht dat binnen enkele weken een nieuw voorstel voor goedkeuring aan het Parlement zal worden voorgelegd.

29

De staatshoofden en regeringsleiders en de ministers van Buitenlandse Zaken van de lidstaten ondertekenen het Verdrag voor een Grondwet voor Europa.

November

4-5

Een Europese Raad wordt gehouden in Brussel, België. Hij heeft zich gebogen over drie onderwerpen: de voorbereiding van de tussentijdse evaluatie van de strategie van Lissabon; een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht, het "Haags Programma"; en het thema "Europa communiceren". Hij heeft tevens besprekingen gevoerd met de premier van Irak, de heer Allawi.

8

Een topontmoeting tussen de Europese Unie en India vindt plaats in Den Haag, Nederland.

18

Het Europees Parlement keurt de voorgedragen Commissie-Barroso goed met 449 stemmen voor, 149 tegen en 82 onthoudingen.

20-25

De 8ste bijeenkomst van de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU wordt gehouden in Den Haag. De humanitaire ramp in Darfur, de situatie in Ivoorkust en de politieke dialoog ACS-EU zijn de voornaamste onderwerpen van debat.

23

Een EU-Zuid-Afrika Samenwerkingsraad vindt plaats in Brussel.

25

Een topontmoeting tussen de Europese Unie en Rusland vindt plaats in Den Haag, Nederland.

December

2

Europese Dag van de gehandicapten 2004 wordt vandaag gehouden.

8

De zevende topontmoeting tussen de Europese Unie en China vindt plaats in Den Haag, Nederland.

14

De Sacharov-prijs is toegekend aan de Belarussische Vereniging van Journalisten tijdens een plechtige ceremonie van het Europees Parlement bijeen in plenaire zitting in Straatsburg.

16-17

De Europese Raad vergadert in Brussel.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Zie ook
Back to top