Eiropas Savienība

The History of the European Union - 2004

The History of the European Union - 2004


2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Janvāris

1

Īrija pārņem Eiropas Savienības Padomes prezidentūru. Eiropas Izglītības sporta gads tiek pasludināts Garmišā-Partenkirhenē, (Vācija). Stājas spēkā ES un Ēģiptes pagaidu nolīgums par tirdzniecību.

20

Jauniešu solidaritātes diena, kuru organizēja Eiropas Parlaments un Eiropas Komisijas Humānās palīdzības birojs (ECHO) un apmeklēja aptuveni 550 jauniešu no visām ES dalībvalstīm, Briselē.

21

Laists klajā gadskārtējais ziņojums par Lisabonas stratēģiju. Tas tiks apspriests pavasara Eiropadomē, kurai jānotiek 26. martā.

Februāris

5

Eiropas Kopiena un Zālamana salas paraksta divpusēju zvejniecības nolīgumu, kas piemērojams no 2005. gada 1. janvāra, sākotnēji trīs gadus.

11

Bādenes-Virtembergas parlamenta priekšsēdētāju Pēteru Štraubu ievēl par Reģionu komitejas priekšsēdētāju.

12

Eiropas Kopiena un Ķīna paraksta svarīgu tūrisma nolīgumu Pekinā.

16-19

ĀKK un ES 7. parlamentārā asambleja Adisabebā, Etiopijā.

Marts

12

Eiropas Savienība sveic apcietināto Kubas žurnālistu un dzejnieku Raulu Rivero sakarā ar 24. februārī piešķirto UNESCO/Guillermo Cono pasaules balvu preses brīvības jomā.

18

ES un Kanādas sammits Otavā.

22-23

Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu parlamentārās asamblejas atklāšanas sēde Atēnās, Grieķijā.

24

Komisijas priekšsēdētājs Prodi uzņem Āfrikas Savienības Komisiju Briselē.

25-26

Ceturtā gadskārtējā pavasara Eiropadome Briselē, Beļģijā. Uzmanības centrā Lisabonas stratēģija un ekonomiskā, sociālā un vides situācija Savienībā. Tā saņem prezidentvalsts ziņojumu par starpvaldību konferenci un pieņem terorisma apkarošanas deklarāciju.

Aprīlis

5

Ceļu satiksmes drošības hartas parakstīšana Dublinas pilī, piedaloties Īrijas premjerministram Bertijam Ahernam, transporta ministram Šīmusam Brennanam un Komisijas priekšsēdētāja vietniecei Lojolai de Palasio.

7

Priekšsēdētāja Prodi Komisijai adresētā deklarācija saistībā ar Ruandas genocīda upuru piemiņas 10. gadadienu.

13-15

Desmit pievienošanās valstu komisāru uzklausīšana. Trīs nedēļas pirms 10 jauno dalībvalstu uzņemšanas Eiropas Savienībā 1. maijā Eiropas Parlamentā notiek publiska uzklausīšana, lai novērtētu 10 šo valstu izraudzītos kandidātus. Balsošana Parlamenta plenārsēdē paredzēta 5. maijā, Strasbūrā.

27

ES augstais pārstāvis Havjers Solana Briselē tiekas ar Lībijas līderi, pulkvedi Muamaru Kadafi.

30

Eiropas Komisija publicē zaļo grāmatu par publiskā un privātā sektora partnerībām un Kopienas noteikumiem publiskā iepirkuma un koncesiju jomā.

Maijs

1

Pievienošanās līgums stājas spēkā, un par realitāti kļūst Eiropas Savienības līdz šim vērienīgākā paplašināšanās kā apjoma, tā daudzveidības ziņā, - Eiropas Savienībai pievienojas 10 jaunas valstis – Kipra, Čehija, Igaunija, Ungārija, Latvija, Lietuva, Malta, Polija, Slovākija un Slovēnija; kopā šīs valstis pārstāv vairāk nekā 100 miljonus iedzīvotāju. 

5

Eiropas Parlaments veic oficiālu balsojumu, lai apstiprinātu 10 jaunos komisārus no 10 jaunajām dalībvalstīm, pašreizējā pilnvaru laika pēdējās sēdes laikā. Arī Ministru padome oficiāli ieceļ 10 jaunos komisārus.

28-29

Eiropas Savienības un Latīņamerikas un Karību jūras reģiona valstu sammits Gvadalaharā, Meksikā.

29

Eiropas Savienības un Čīles (troika) sammits Gvadalaharā, Meksikā.

29

Meksikas un ES II sammits Gvadalaharā, Meksikā, saistībā ar LAC (Latīņamerika un Karību jūras reģions) un ES III sammitu.

Jūnijs

1

Stājas spēkā Asociācijas nolīgums starp Eiropas Savienību un Ēģiptes Arābu Republiku.  Eiropas Komisija publicē zaļo grāmatu par vienlīdzību un nediskriminēšanu paplašinātajā Eiropas Savienībā.

10-13

Visās 25 ES dalībvalstīs notiek ES vēlēšanas, kurās tiek ievēlēti 732 Eiropas Parlamenta deputāti. Vēlēšanās piedalījās 45,6 % vēlētāju.

17-18

Eiropadome Briselē, Beļģijā. Padome tostarp nolemj, ka, pamatojoties uz Komisijas viedokli un to, ka Horvātija atbilst politiskajiem kritērijiem, kas tika noteikti Kopenhāgenas Eiropadomē 1993. gadā, un asociācijas procesa nosacījumiem, kurus Padome noteica 1997. gadā, Horvātija ir dalības kandidātvalsts un ir jāsāk pievienošanās process. 

22

ES un Japānas sammits Tokijā, Japānā.

26

ES un ASV sammits Klēras grāfistes Dromolendas pilī, Īrijā.

29

Valstu un valdību vadītāju Padomes 2595. sanāksme Briselē, Beļģijā. Žozē Manuels Barrozu tiek iecelts par Komisijas priekšsēdētāju, un Havjers Solana tiek iecelts par Padomes ģenerālsekretāru and Augsto pārstāvi KĀDP jomā, un Pjēru de Buasjē – par ģenerālsekretāra vietnieku. Valstu un valdību vadītāji arī nolemj, ka Havjers Solana tiks iecelts par ES ārlietu ministru, stājoties spēkā Konstitūcijai.

Jūlijs

1

Nīderlande pārņem Eiropas Savienības Padomes prezidentūru.

8

ES un Ukrainas sammits Hāgā, Nīderlandē.

20

Eiropas Parlaments ievēl J. Borelu Fontelu par tā priekšsēdētāju.

20-23

Sesto tieši ievēlētā un tagad tikko paplašinātā Eiropas Parlamenta sākotnējo plenārsēdi atklāj vecākais tā deputāts Džovanni Berlinguers.

22

Eiropas Parlaments apstiprina Žozē Manuelu Barrozu par jauno Eiropas Komisijas priekšsēdētāju.

Augusts

12

Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu iepazīstina ar 24 potenciālo komisāru politikas portfeļiem. Jaunā Komisija sāks darbu 1. novembrī, ja Eiropas Parlamenta balsojums būs labvēlīgs. Eiropas Parlaments var balsot tikai par visu Komisiju kopumā, nevis par atsevišķiem komisāriem.

27

Eiropas Komisija atver jaunu koordinācijas biroju Prištinā, Kosovā.

Septembris

14

Pirmā Stabilizācijas un asociācijas padomes sanāksme starp ES un Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku.

26

Eiropas Valodu diena 2004.

27. septembris – 8. oktobris

Eiropas Parlamenta specializētās komitejas vada uzklausīšanu 24 izraudzītajiem komisāriem, gatavojoties Parlamenta balsojumam par jaunās komisāru kolēģijas apstiprināšanu kopumā.

Oktobris

11

ES un Tadžikistāna paraksta partnerattiecību un sadarbības nolīgumu Luksemburgā.

12

Korejas Republikas un ES sammits Hanojā, Vjetnamā.

26

Priekšsēdētājs Barrozu atsauc savu priekšlikumu attiecībā uz jauno Eiropas Komisiju. Tiek plānots, ka nākamo nedēļu laikā apstiprinājumam Parlamentā tiks iesniegts jauns priekšlikums.

29

Valstu un valdību vadītāji un ES ārlietu ministri paraksta Līgumu par Konstitūciju Eiropai.

Novembris

4-5

Eiropadome Briselē, Beļģijā. Trīs galvenie jautājumi: Lisabonas stratēģijas vidusposma pārskata sagatavošana; brīvības, drošības un tiesiskuma zona, „Hāgas programma”, kā arī komunicējoša Eiropa. Tajā norit arī diskusijas ar Irākas premjerministru Alavi.

8

ES un Indijas sammits Hāgā, Nīderlandē.

18

Eiropas Parlaments apstiprina jauno Barrozu Komisiju; balsojuma iznākums - 449 balsis „par”, 149 balsis „pret”, 82 atturas.

20-25

ĀKK valstu un ES apvienotā parlamentārā asamblejas 8. sesija Hāgā. Galvenie jautājumi, kas tiek apspriesti, ir traģēdija Darfūrā, situācija Kotdivuārā un politiskais dialogs starp ĀKK valstīm un ES.

23

Dienvidāfrikas un ES Vienotās sadarbības padomes sanāksme Briselē.

25

ES un Krievijas sammits Hāgā, Nīderlandē.

Decembris

2

Eiropas Invalīdu diena 2004.

8

ES un Ķīnas 7. sammits Hāgā, Nīderlandē.

14

Saharova balva tiek piešķirta Baltkrievijas Žurnālistu asociācijai oficiālā Eiropas Parlamenta sēdē tā Strasbūras plenārsēdē.

16-17

Eiropadome Briselē, Beļģijā.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Skatīt arī
Back to top