Europos Sąjunga

Europos Sąjungos istorija - 2004

Europos Sąjungos istorija - 2004


2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Sausis

1 d.

Airija pradeda pirmininkauti Europos Sąjungos Tarybai. Vokietijos mieste Garmiše-Partenkirchene 2004-ieji oficialiai paskelbiami Europos švietimo per sportą metais – EYES 2004. Įsigalioja ES ir Egipto laikinasis prekybos susitarimas.

20 d.

Europos Parlamentas ir Europos Komisijos Humanitarinės pagalbos tarnyba (ECHO) Briuselyje, Belgijoje, surengė jaunimo solidarumo dieną, kurioje dalyvavo apie 550 jaunuolių iš visų ES valstybių narių.

21 d.

Paskelbiama Lisabonos strategijos metinė ataskaita. Ji bus kovo 26 d. numatyto Europos Vadovų Tarybos pavasario susitikimo diskusijų pagrindas.

Vasaris

5 d.

Europos bendrija ir Saliamono Salos pasirašo naują dvišalį žuvininkystės susitarimą, kuris bus taikomas nuo 2005 m. sausio 1 d. pradiniu trejų metų laikotarpiu.

11 d.

Badeno-Viurtembergo parlamento pirmininkas Peteris Straubas išrenkamas Regionų komiteto pirmininku.

12 d.

Europos bendrija Pekine pasirašo svarbų turizmo susitarimą su Kinija.

16-19 d.

Adis Abeboje, Etiopijoje, vyksta septintoji AKR ir ES parlamentinės asamblėjos sesija.

Kovas

12 d.

Europos Sąjunga sveikina įkalintą Kubos žurnalistą ir poetą Raúlį Riverą, vasario 24 d. gavusį 2004 m. UNESCO Giljermo Kano pasaulio spaudos laisvės premiją.

18 d.

Otavoje, Kanadoje, surengtas ES ir Kanados aukščiausiojo lygio susitikimas.

22-23 d.

Atėnuose, Graikijoje, vyksta Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių parlamentinės asamblėjos inauguracinis posėdis.

24 d.

Pirmininkas R. Prodis Briuselyje priima Afrikos Sąjungos Komisiją.

25-26 d.

Briuselyje, Belgijoje, surengtas ketvirtasis metinis Europos Vadovų Tarybos pavasario susitikimas. Jame daugiausia dėmesio skiriama Lisabonos strategijai ir Europos Sąjungos ekonominei, socialinei bei aplinkos padėčiai. Europos Vadovų Taryba gauna pirmininkaujančiosios šalies tarpvyriausybinės konferencijos ataskaitą ir priima Kovos su terorizmu deklaraciją.

Balandis

5 d.

Airijos ministras pirmininkas Bertie’is Ahernas, transporto ministras Seamusas Brennanas ir Komisijos pirmininko pavaduotoja Loyola de Palacio Dublino pilyje pasirašo Komisijos saugaus eismo chartiją.

7 d.

Pirmininko R. Prodžio deklaracija Komisijai dėl 10-ųjų genocido Ruandoje metinių.

13-15 d.

10 stojančiųjų valstybių Komisijos narių klausymai. Likus 3 savaitėms iki gegužės 1 d., 10 naujųjų valstybių narių stojimo į ES, Europos Parlamentas surengė viešus klausymus, kad įvertintų 10 šių šalių paskirtų Komisijos narių. Visi Parlamento nariai šiuo klausimu balsuos gegužės 5 d. Strasbūre.

27 d.

ES vyriausiasis įgaliotinis Javieras Solana Briuselyje susitinka su Libijos vadovu generolu Muammaru al-Qadhfiu.

30 d.

Europos Komisija paskelbia Žaliąją knygą dėl viešosios ir privačiosios partnerystės ir dėl Bendrijos viešųjų sutarčių ir koncesijų teisės.

Gegužė

1 d.

Įsigalioja Stojimo sutartis ir įgyvendinamas didžiausias bei ypač didelės įvairovės Europos Sąjungos plėtros etapas. Į ES įstoja 10 naujų šalių: Čekija, Estija, Kipras, Latvija, Lenkija, Lietuva, Malta, Slovakija, Slovėnija ir Vengrija, kuriose iš viso gyvena daugiau kaip 100 mln. piliečių. 

5 d.

Per paskutinį tuometinio teisės aktų leidybos laikotarpio posėdį Europos Parlamentas oficialiai balsuoja dėl 10 Komisijos narių iš naujųjų valstybių narių patvirtinimo. Ministrų Taryba oficialiai skiria 10 naujų Komisijos narių.

28-29 d.

Gvadalacharoje, Meksikoje, vyksta Europos Sąjungos ir Lotynų Amerikos bei Karibų regiono aukščiausiojo lygio susitikimas.

29 d.

Gvadalacharoje, Meksikoje, vyksta Europos Sąjungos trejeto ir Čilės aukščiausiojo lygio susitikimas.

29 d.

Gvadalacharoje, Meksikoje, III LAKR ir ES aukščiausiojo lygio susitikimo proga vyko II Meksikos ir ES aukščiausiojo lygio susitikimas.

Birželis

1 d.

Įsigalioja Europos Sąjungos ir Egipto Arabų Respublikos asociacijos susitarimas. Europos Komisija paskelbia Žaliąją knygą dėl lygybės ir nediskriminavimo išsiplėtusioje Europos Sąjungoje.

10-13 d.

25 ES valstybėse narėse įvyko Europos Parlamento rinkimai, per kuriuos išrinkti 732 Europos Parlamento nariai. Rinkimuose iš viso dalyvavo 45,6 % rinkėjų.

17-18 d.

Briuselyje, Belgijoje, vyksta Europos Vadovų Tarybos susitikimas. Taryba nusprendžia, kad remiantis Komisijos nuomone ir atsižvelgiant į tai, kad Kroatija atitinka 1993 m. Kopenhagos Europos Vadovų Tarybos nustatytus politinius kriterijus bei 1997 m. Tarybos įvestas Stabilizacijos ir asociacijos proceso sąlygas, Kroatija yra ES šalis kandidatė ir turi būti pradėtas stojimo procesas. 

22 d.

Tokijuje, Japonijoje, vyksta ES ir Japonijos aukščiausiojo lygio susitikimas.

26 d.

Dromolando pilyje, Klero grafystėje, Airijoje, vyksta ES ir JAV aukščiausiojo lygio susitikimas.

29 d.

Briuselyje, Belgijoje, vyksta 2595-asis Tarybos valstybių arba vyriausybių vadovų susitikimas. José Manuelis Durão Barrosas tampa paskirtuoju Komisijos pirmininku, Javieras Solana skiriamas Tarybos Generaliniu Sekretoriumi ir vyriausiuoju BUSP įgaliotiniu, o Pierre’as de Boissieu – Generalinio Sekretoriaus pavaduotoju. Valstybių arba vyriausybių vadovai taip pat nusprendžia, kad įsigaliojus Konstitucijai J. Solana bus paskirtas ES užsienio reikalų ministru.

Liepa

1 d.

Nyderlandai pradeda pirmininkauti Europos Sąjungos Tarybai.

8 d.

Hagoje, Nyderlanduose, vyksta ES ir Ukrainos aukščiausiojo lygio susitikimas.

20 d.

Naujosios sudėties Europos Parlamentas pirmininku išrenka Josepą Borrellį Fontellesą.

20-23 d.

Pirmoji 6-ojo tiesiogiai išrinkto ir padidėjusio Europos Parlamento plenarinė sesija, kuriai pirmininkauja vyriausias pagal amžių Parlamento narys Giovannis Berlingueris.

22 d.

Europos Parlamentas pritaria, kad José Manuelis Barrosas būtų paskirtas naujuoju Europos Komisijos pirmininku.

Rugpjūtis

12 d.

Europos Komisijos paskirtasis pirmininkas José Manuelis Barrosas pristato 24 kandidatų į Komisijos narius atsakomybės sritis. Europos Parlamentui pritarus naujosios Komisijos kadencija prasidės lapkričio 1 d. Europos Parlamentas gali balsuoti tik už visą Komisiją, o ne atskirai už kiekvieną jos narį.

27 d.

Prištinoje, Kosove, atidaroma nauja Europos Komisijos ryšių tarnyba.

Rugsėjis

14 d.

Pirmasis ES ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos Stabilizacijos ir asociacijos tarybos posėdis.

26 d.

Švenčiama 2004 m. Europos kalbų diena.

Rugsėjo 27 d. – spalio 8 d.

Europos Parlamentui rengiantis balsuoti už naująją Komisijos narių kolegiją, jo komitetai surengė 24 paskirtųjų Komisijos narių klausymus.

Spalis

11 d.

ES ir Tadžikistanas Liuksemburge pasirašo Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą.

12 d.

Hanojuje, Vietname, vyksta ES ir Korėjos Respublikos aukščiausiojo lygio susitikimas.

26 d.

Paskirtasis Komisijos Pirmininkas J. M. Barrosas atšaukia pasiūlymą dėl naujos sudėties Europos Komisijos. Tikimasi, kad per kelias savaites Parlamentui bus pateiktas naujas pasiūlymas.

29 d.

ES valstybių arba vyriausybių vadovai ir užsienio reikalų ministrai pasirašo Sutartį dėl Konstitucijos Europai.

Lapkritis

4-5 d.

Briuselyje, Belgijoje, vykstao Europos Vadovų Tarybos susitikimas, kuriame pirmiausia aptariami šie klausimai: rengimasis Lisabonos strategijos vidurio laikotarpio peržiūrai, laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė, Hagos programa ir komunikacija Europos klausimais. Taip pat vyksta diskusijos su Irako ministru pirmininku I. Allawiu.

8 d.

Hagoje, Nyderlanduose, vyksta ES ir Indijos aukščiausiojo lygio susitikimas.

18 d.

Europos Parlamentas, kurio 449 nariai balsavo už, 149 – prieš ir 82 susilaikė, patvirtino naujos sudėties J. M. Barroso vadovaujamą Komisiją.

20-25 d.

Hagoje vyksta 8-oji AKR ir ES Jungtinės Parlamentinės Asamblėjos sesija. Daugiausia diskutuojama apie Darfūro tragediją, padėtį Dramblio Kaulo Krante bei AKR ir ES politinį dialogą.

23 d.

Briuselyje vyksta Pietų Afrikos ir ES Jungtinės bendradarbiavimo tarybos posėdis.

25 d.

Hagoje, Nyderlanduose, vyksta ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimas.

Gruodis

2 d.

Minima 2004 m. Europos žmonių su negalia diena.

8 d.

Hagoje, Nyderlanduose, vyksta 7-asis ES ir Kinijos aukščiausiojo lygio susitikimas.

14 d.

Strasbūre per Europos Parlamento plenarinės sesijos iškilmingą posėdį Baltarusijos žurnalistų asociacijai skiriama Sacharovo premija.

16-17 d.

Briuselyje, Belgijoje, vyksta Europos Vadovų Tarybos susitikimas.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Papildoma informacija
Back to top