an tAontas Eorpach

Stair an Aontais Eorpaigh - 2004

Stair an Aontais Eorpaigh - 2004


2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Eanáir

1

Téann Éire i gceann Uachtaránachta ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh.
Seoltar Bliain Eorpach an Oideachais tríd an Spórt, EYES 2004, in Garmisch-Partenkirchen na Gearmáine.
Tagann an comhaontú eatramhach trádála idir an AE agus an Éigipt i bhfeidhm.

20

Freastalaíonn tuairim is 550 duine óg ó gach ceann de bhallstáit an AE ar Lá Dlúthpháirtíochta leis an Óige i mBruiséil na Beilge arna eagrú ag Parlaimint na hEorpa agus ag Oifig na Cabhrach Daonnúla de chuid an Choimisiúin Eorpaigh (ECHO).

21

Eisítear an tuarascáil bhliantúil ar Straitéis Liospóin. Beidh sí mar bhonn díospóireachta ag Comhairle Eorpach an Earraigh, atá sceidealta don 26 Márta.

Feabhra

5

Síníonn an Comhphobal Eorpach agus na hOileáin Sholomón comhaontú nua déthaobhach iascaigh. Tá sé infheidhmithe ón 1 Eanáir 2005, ar feadh tréimhse thosaigh de thrí bliana.

11

Toghtar Peter Straub, uachtarán Pharlaimint Baden-Württemberg, ina uachtarán ar Choiste na Réigiún.

12

Síníonn an Comhphobal Eorpach comhaontú ríthábhachtach turasóireachta leis an tSín i mBéising.

16-19

Tionóltar an seachtú seisiún den Chomhdháil Pharlaiminteach idir an ACC agus an AE in Addis Ababa na hAetóipe.

Márta

12

Tréaslaíonn an tAontas Eorpach leis an Uasal Raúl Rivero, an t-iriseoir agus file Cúbach a cuireadh i bpríosún, ar bronnadh Duais Domhanda Shaoirse an Phreasa UNESCO/Guillermo Cano 2004 air.

18

Tionóltar cruinniú mullaigh idir an AE agus Ceanada in Ottawa, Ceanada.

22-23

Tionóltar seisiún tionscnaimh an Tionóil Eorpaigh Eora-Mheánmhara san Aithin, an Ghréig.

24

Óstálann an tUachtarán Prodi Coimisiún Aontas na hAfraice (CAA) sa Bhruiséil.

25-26

Tionóltar an ceathrú Comhairle Eorpach an Earraigh bhliantúil i mBruiséil na Beilge. Dhírigh sí ar Straitéis Liospóin agus ar an staid eacnamaíoch, shóisialta agus comhshaoil san Aontas.

Aibreán

5

Síniú Chairt an Choimisiúin um Shábháilteacht ar Bhóithre, le Príomh-Aire na hÉireann, Bertie Ahern, leis an Aire Iompair, Seamus Brennan agus le Leas-Uachtarán an Choimisiúin, Loyola de Palacio, Caisleán Bhaile Átha Cliath.

7

Dearbhú ón Uachtarán Prodi leis an gCoimisiún ar chomóradh deich mbliana an chinedhíothaithe i Ruanda.

13-15

Éisteachtaí Coimisinéirí ó dheich gcinn de thíortha is iarrthóirí. Trí seachtaine roimh do dheich gcinn de Bhallstáit nua aontú don Aontas Eorpach an 1 Bealtaine, tionólann Parlaimint na hEorpa éisteachtaí poiblí chun an deichniúr Coimisinéir a ainmníonn na tíortha sin a mheasúnú.

27

Tá cruinniú ag ard-ionadaí an AE Javier Solana agus ceannaire na Libia, an Coirnéal Muammar al-Qadhfi, sa Bhruiséil.

30

Foilsíonn an Coimisiún Eorpach Páipéar Uaine ar chomhpháirtíochtaí poiblí príobháideacha agus ar dhlí an chomhphobail ar chonarthaí poiblí agus ar lamháltais.

Bealtaine

1

Tagann an Conradh Aontachais i bhfeidhm agus fíoraítear an méadú is mó riamh ar an Aontas Eorpach nuair a théann deich gcinn de thíortha nua - an Chipir, Poblacht na Seice, an Eastóin, an Ungáir, an Laitvia, an Liotuáin, Málta, an Pholainn, Poblacht na Slóvaice agus an tSlóivéin - arbh ionann iad agus tuairim is 100 milliún saoránach - isteach san Aontas Eorpach.

5

Téann Parlaimint na hEorpa ar aghaidh chuig vóta foirmiúil formheasta don deichniúr Coimisinéir nua ó na ballstáit nua le linn pháirt-seisiún deiridh an reachtais reatha. Lena chois sin ceapann Comhairle na nAirí an deichniúr Coimisinéir nua go foirmiúil.

28-29

Tionóltar cruinniú mullaigh idir an Aontas Eorpach agus Meiriceá Laidineach in Guadalajara Mheicsiceo.

29

Tionóltar cruinniú mullaigh idir Troika an Aontas Eorpaigh agus an tSile in Guadalajara Mheicsiceo.

29

Tionóltar cruinniú mullaigh idir Meicsiceo agus an Aontas Eorpach in Guadalajara Mheicsiceo, ar ócáid an tríú cruinniú mullaigh idir LAC (tíortha i Meiriceá Laidineach agus tíortha sa Mhuir Chairib) agus an AE.

Meitheamh

1

Tagann an Comhaontú Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus Poblacht Arabach na hÉigipte i bhfeidhm.
Foilsíonn an Coimisiún Eorpach Páipéar Uaine ar chomhionannas agus ar neamh-idirdhealú san Aontas Eorpach méadaithe.

10-13

Reáchtáladh toghcháin Eorpacha sna 25 Bhallstát agus toghadh 732 Fheisire (FPE). Chaith 45.6% den phobal vóta.

17-18

Tionóltar Comhairle Eorpach i mBruiséil na Beilge. Chinn an Chomhairle gur tír is iarrthóir í an Chróit agus gur cheart an próiseas aontachais a sheoladh.

22

Tionóltar cruinniú mullaigh idir an AE agus an tSeapáin i dTóiceo na Seapáine.

26

Tionóltar cruinniú mullaigh idir an AE agus Stáit Aontaithe Mheiriceá i gCaisleán Dhrom Ólainn, Co. an Chláir, Éire.

29

Tionóltar an 2595ú cruinniú Comhairle de chinn stáit nó rialtais i mBruiséil na Beilge. Ainmnítear José Manuel Durão Barroso mar uachtarán ainmnithe an Choimisiúin, ceaptar Javier Solana mar ard-rúnaí na Comhairle agus ard-ionadaí an Chomhbheartais Eachtraigh agus Slándála (CBES) agus Pierre de Boissieu mar leas-ardrúnaí. Lena chois sin, chinn cinn stáit nó rialtais go gceapfaí an tUasal Solana mar aire gnóthaí eachtracha an AE ar an lá a thiocfadh an Bunreacht i bhfeidhm.

Iúil

1

Téann an Ísiltír i gceann Uachtaránachta ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh.

8

Tionóltar cruinniú mullaigh idir an AE agus an Úcráin in Háig na hÍsiltíre.

20

Toghann Parlaimint na hEorpa nuathofa Josep Borrell Fontelles mar uachtarán.

20-23

Tosaíonn seisiún iomlánach tosaigh an séú Parlaimint na hEorpa, a toghadh go díreach agus a méadaíodh le déanaí, faoi cheannas an chomhalta is sine sa Pharlaimint, Giovanni Berlinguer.

22

Formheasann Parlaimint na hEorpa ceapachán José Manuel Barroso mar uachtarán nua an Choimisiúin Eorpaigh.

Lúnasa

12

Chuir José Manuel Barroso, uachtarán ainmnithe an Choimisiúin Eorpaigh, punainn bheartais na 24 Choimisinéir ainmnithe i láthair.

27

Osclaíonn an Coimisiún Eorpach Oifig Idirchaidrimh nua in Pristina na Cosaive.

Meán Fómhair

14

An chéad chruinniú den Chomhairle Chobhsaíochta agus Comhlachais idir an AE agus Poblacht Iar-Iúgslavach na Macadóine.

26

Ceiliúrtar Lá Eorpach na dTeangacha inniu.

27 Meán Fómhair – 8 Deireadh Fómhair

Tionólann sainchoistí Pharlaimint na hEorpa sraith éisteachtaí leis na 24 Choimisinéir ainmnithe, mar ullmhúchán do vóta formheasta na Parlaiminte ar Choláiste na gCoimisinéirí nua ina iomláine.

Deireadh Fómhair

11

Síníonn an AE agus an Táidsíceastáin Comhaontú um Chomhpháirtíocht agus um Chomhar i Lucsamburg.

12

Tionóltar cruinniú mullaigh idir Poblacht na Cóiré agus an Aontas Eorpach in Hanáí, Vítneam.

26

Aistarraingíonn an tUachtarán ainmnithe Barrosa an togra aige maidir leis an gCoimisiún Eorpach nua. Tá súil go gcuirfear togra nua faoi bhráid na Parlaiminte sna seachtainí romhainn dá bhformheas.

29

Síníonn na cinn stáit agus rialtais agus airí gnóthaí eachtracha an AE an Conradh ag bunú Bunreachta don Eoraip.

Samhain

4-5

Tionóltar Comhairle Eorpach i mBruiséil na Beilge. Díríonn sí ar thrí shaincheist: ullmhú an athbhreithnithe mheán téarma ar Straitéis Liospóin; réimse Saoirse, Slándála agus Ceartais, ‘Clár na Háige'; agus an pobal a chur ar an eolas faoin Eoraip.

8

Tionóltar cruinniú mullaigh idir an AE agus an India in Háig na hÍsiltíre.

18

Formheasann Parlaimint na hEorpa Coimisiún nua Barroso, an toradh ná 449 vóta i bhfabhar agus 149 vóta i gcoinne agus 82 staonadh ó vótáil.

20-25

Tionóltar an 8ú seisiún den Chomhthionól Parlaiminteach idir an ACC agus an AE san Háig. Is iad na príomhábhair díospóireachta ná an tragóid dhaonnúil in Darfur, an cor i gCósta Eabhair agus an t-agallamh polaitiúil idir an ACC agus an AE.

23

Tionóltar Cruinniú Comhchomhairle um Chomhar idir an Afraic Theas agus an AE sa Bhruiséil.

25

Tionóltar cruinniú mullaigh idir an AE agus an Rúis in Háig na hÍsiltíre.

Nollaig

2

Inniu Lá Eorpach na nDaoine faoi Mhíchumas 2004.

8

Tionóltar an seachtú cruinniú mullaigh idir an AE agus an tSín in Háig na hÍsiltíre.

14

Bronntar Duais Sakharov ar chomhlachas iriseoirí Bealarúiseacha le linn suí foirmiúil de Pharlaimint na hEorpa ag a seisiún iomlánach i Strasbourg.

16-17

Tionóltar Comhairle Eorpach i mBruiséil na Beilge.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Féach freisin
Back to top