Euroopan Unioni

Euroopan unionin historia - 2004

Euroopan unionin historia - 2004


2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Tammikuu

1.

Irlannista tulee Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajavaltio. Euroopan liikuntakasvatuksen teemavuosi, EYES 2004, käynnistyy Garmisch-Partenkirchenissä, Saksassa. EU:n ja Egyptin välinen väliaikainen kauppasopimus tulee voimaan.

20.

Euroopan parlamentti ja Euroopan komission humanitaarisen avun toimisto ECHO järjestävät konferenssin «youth.solid@arity.day» Brysselissä, Belgiassa. Siihen osallistuu noin 550 nuorta kaikista EU:n jäsenmaista.

21.

Lissabonin strategiaa koskeva vuosiraportti julkaistaan. Se toimii lähtökohtana kevään Eurooppa-neuvostossa, jonka on määrä kokoontua 26. maaliskuuta.

Helmikuu

5.

EU ja Salomonsaaret allekirjoittavat uuden kahdenvälisen kalastussopimuksen. Sopimuksen ensimmäinen kausi on kolmen vuoden pituinen ja sitä sovelletaan 1. tammikuuta 2005 alkaen.

11.

Baden-Württenbergin maapäivien puhemies Peter Straub valitaan alueiden komitean puheenjohtajaksi.

12.

Euroopan unioni ja Kiina allekirjoittavat tärkeän matkailusopimuksen Pekingissä.

16.-19.

AKT-valtioiden ja EU:n parlamentaarisen edustajakokouksen seitsemäs istunto pidetään Addis Abebassa, Etiopiassa.

Maaliskuu

12.

Euroopan unioni onnittelee vangittua kuubalaista toimittajaa ja runoilijaa Raúl Riveroa siitä, että UNESCO myönsi hänelle 24. helmikuuta vuoden 2004 UNESCO/Guillermo Cano –lehdistönvapauspalkinnon.

18.

EU:n ja Kanadan välinen huippukokous pidetään Ottawassa, Kanadassa.

22.-23.

Parlamentaarisen Euro-Välimeri-edustajakokouksen avausistunto pidetään Ateenassa, Kreikassa.

24.

Puheenjohtaja Prodi toimii isäntänä Afrikan unionin komissiolle Brysselissä.

25.-26.

Neljäs vuosittainen kevään Eurooppa-neuvosto kokoontuu Brysselissä, Belgiassa. Se keskittyi Lissabonin strategiaan sekä unionin taloudelliseen, sosiaaliseen ja ympäristötilanteeseen. Se sai myös tarkasteltavakseen puheenjohtajavaltion raportin hallitustenvälisestä konferenssista ja antoi julkilausuman terrorismin torjunnasta.

Huhtikuu

5.

Irlannin pääministeri Bertie Ahern, liikenneministeri Seamus Brennan ja komission varapuheenjohtaja Loyola de Palacio allekirjoittavat komission tieliikenneturvallisuutta koskevan peruskirjan Dublinin linnassa.

7.

Puheenjohtaja Prodin Ruandan kansanmurhan kymmenettä vuosipäivää koskeva julistus komissiolle.

13.-15.

Kymmenen EU:hun liittyvän uuden jäsenvaltion komissaarien kuulemiset. Kolme viikkoa ennen kuin Euroopan unioni 1. toukokuuta ottaa vastaan kymmenen uutta jäsenvaltiota, Euroopan parlamentti järjestää uusien jäsenvaltioiden nimeämien kymmenen komissaarin julkiset kuulemiset. Parlamentti äänestää täysistunnossa Strasbourgissa 5. toukokuuta.

27.

EU:n YUTP:n korkea edustaja Javier Solana tapaa Libyan johtajan, eversti Muammar Gaddafin Brysselissä.

30.

Euroopan komissio julkaisee vihreän kirjan julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyösopimuksista sekä julkisia hankintoja ja käyttöoikeussopimuksia koskevasta yhteisön oikeudesta.

Toukokuu

1.

Liittymissopimus tulee voimaan ja Euroopan unionin suurin ja monipuolisin laajentuminen tapahtuu kun kymmenen uutta valtiota liittyy Euroopan unioniin: Latvia, Liettua, Kypros, Malta, Puola, Slovakia, Slovenia, Tšekki, Unkari ja Viro. Ne edustavat yhteensä yli sataa miljoonaa ihmistä.

5.

Euroopan parlamentti äänestää kymmenen uuden jäsenvaltion kymmenen uuden komissaarin virallisesta hyväksymisestä meneillään olevan vaalikauden viimeisen istuntojakson aikana. Myös neuvosto nimittää virallisesti kymmenen uutta komissaaria.

28.-29.

EU:n ja Latinalaisen Amerikan sekä Karibian maiden välinen huippukokous pidetään Guadalajarassa, Meksikossa.

29.

Euroopan unionin troikan ja Chilen välinen huippukokous pidetään Guadalajarassa, Meksikossa.

29.

EU:n ja Meksikon välinen toinen huippukokous pidetään Guadalajarassa, Meksikossa kolmannen EU:n ja Latinalaisen Amerikan sekä Karibian maiden huippukokouksen yhteydessä.

Kesäkuu

1.

Euroopan unionin ja Egyptin arabitasavallan välinen assosiaatiosopimus tulee voimaan. Euroopan komissio julkaisee vihreän kirjan "Tasa-arvo ja syrjimättömyys laajentuneessa Euroopan unionissa".

10.-13.

EU:n 25 jäsenmaassa järjestetään Euroopan parlamentin vaalit. Parlamenttiin valitaan yhteensä 732 jäsentä. Äänestysprosentti on 45,6 %.

17.-18.

Eurooppa-neuvosto kokoontuu Brysselissä, Belgiassa. Kokouksessa päätettiin muun muassa hyväksyä Kroatia ehdokasmaaksi ja käynnistää liittymisprosessi. Komissio on antanut asiasta myönteisen lausunnon ja todennut että Kroatia täyttää Kööpenhaminassa vuonna 1993 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston vahvistamat poliittiset arviointiperusteet ja neuvoston vuonna 1997 vahvistamat vakaus- ja assosiaatioprosessin ehdot.

22.

EU:n ja Japanin välinen huippukokous pidetään Tokiossa, Japanissa.

26.

EU:n ja USA:n välinen huippukokous pidetään Dromoland Castlessa Claren kreivikunnassa, Irlannissa.

29.

Neuvoston jäsenvaltioiden valtionpäämiesten tai hallitusten päämiesten 2595. huippukokous pidetään Brysselissä, Belgiassa. José Manuel Durão Barroso nimitetään komission puheenjohtajaehdokkaaksi ja Javier Solana neuvoston pääsihteeriksi sekä yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkeaksi edustajaksi. Neuvoston varapääsihteeriksi nimitetään Pierre de Boissieu. Kokouksessa päätetään myös nimittää Javier Solana EU:n ulkoasiainministeriksi perustuslain tullessa voimaan.

Heinäkuu

1.

Alankomaista tulee Euroopan unionin neuvoston puheenjohtavaltio.

8.

EU:n ja Ukrainan välinen huippukokous pidetään Haagissa, Alankomaissa.

20.

Josep Borrell Fontelles valitaan Euroopan parlamentin puhemieheksi.

20.-23.

Parlamentin vanhin jäsen Giovanni Berlinguer avaa kuudennen suorilla vaaleilla valitun parlamentin täysistunnon. Tämä täysistunto on myös ensimmäinen parlamentin täysistunto, jossa uusien jäsenvaltioiden edustajat ovat läsnä.

22.

Euroopan parlamentti hyväksyy José Manuel Barroson nimityksen komission puheenjohtajaehdokkaaksi.

Elokuu

12.

Euroopan komission puheenjohtajaksi nimitetty José Manuel Barroso esitteli tänään 24 komissaariehdokkaan tehtävänjaon. Komission toimikausi alkaa 1. marraskuuta edellyttäen, että Euroopan parlamentti hyväksyy sen kokoonpanon. Euroopan parlamentissa äänestetään vain koko komission hyväksymisestä kerralla, ei yksittäisistä komissaareista.

27.

Euroopan komissio avaa uuden yhteystoimiston Pristinaan, Kosovoon.

Syyskuu

14.

Ensimmäinen EU:n ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välinen vakautus- ja assosiaationeuvoston kokous.

26.

Vuoden 2004 Euroopan kielten teemapäivää vietetään tänään.

27.9.-8.10.

Euroopan parlamentin valiokunnat järjestävät 24 komission jäsenehdokkaan kuulemistilaisuudet parlamentin valmistautuessa äänestämään uuden komission hyväksymisestä yhtenä kokoonpanona.

Lokakuu

11.

Euroopan unioni ja Tadžikistan allekirjoittavat kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen Luxemburgissa.

12.

EU:n ja Korean tasavallan välinen huippukokous pidetään Hanoissa, Vietnamissa.

26.

Komission puheenjohtajaksi valittu José Manuel Barroso veti pois ehdotuksensa komission luottamusäänestyksestä. Barroson toivotaan toimittavan tulevien viikkojen aikana uuden ehdotuksen parlamentin hyväksyttäväksi.

29.

Valtion- ja hallitusten päämiehet sekä EU:n ulkoministerit allekirjoittavat sopimuksen Euroopan perustuslaista.

Marraskuu

4-5

Eurooppa-neuvosto kokoontuu Brysselissä, Belgiassa. Se käsittelee erityisesti näitä kolmea aihetta: Lissabonin strategian välitarkistuksen valmistelu, vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue: Haagin ohjelma ja Eurooppa-asioista tiedottaminen. Se myös keskustelee Irakin pääministerin Ijad Allawin kanssa.

8

EU:n ja Intian välinen huippukokous pidetään Haagissa, Alankomaissa.

18

Euroopan parlamentti hyväksyy uuden Barroson komission äänin 449 puolesta, 149 vastaan ja 82 tyhjää.

20-25

AKT:n ja EU:n yhteinen parlamentaarinen edustajakokous pidetään Haagissa. Keskustelun aiheina ovat erityisesti humanitaarinen tragedia Darfurissa, Norsunluurannikon tilanne sekä AKT-EU-maiden poliittinen vuoropuhelu.

23

EU:n ja Etelä-Afrikan yhteistyöneuvosto kokoontuu Brysselissä.

25

EU:n ja Venäjän välinen huippukokous pidetään Haagissa, Alankomaissa.

Joulukuu

2

Vuoden 2004 vammaisten päivää vietetään tänään.

8

Seitsemäs EU:n ja Kiinan välinen huippukokous pidetään Haagissa, Alankomaissa.

14

Valko-Venäjän toimittajaliitto vastaanotti Saharov-palkinnon Euroopan parlamentin täysistunnossa Strasbourgissa.

16-17

Eurooppa-neuvosto kokoontuu Brysselissä, Belgiassa.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Back to top