Den Europæiske Union

Den Europæiske Unions historie - 2004

Den Europæiske Unions historie - 2004


2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Januar

1

Irland overtager Formandskabet for Rådet for Den Europæiske Union. Det Europæiske År for Uddannelse gennem idræt , EYES 2004, lanceres i Garmisch-Partenkirchen, Tyskland. Den midlertidige EU-Ægypten handelsaftale træder i kraft.

20

En unges.solid@ritet.Dag, der er organiseret af Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionens Kontor for Humanitær Bistand (ECHO) med deltagelses af 550 unge mennesker fra alle EU-medlemsstaterne, afholdes i Bruxelles, Belgien.

21

Den årlige rapport over Lissabon-strategien kommer i dag. Den vil være grundlag for debat på Rådet for Den Europæiske Union’s forårsmøde, der er planlagt til at finde sted den 26. marts.

Februar

5

EU og Salomonøerne underskriver en ny bilateral fiskeriaftale. Den træder i kraft den 1. janaur 2005 for en første periode på tre år. 

11

Peter Straub, formand for Baden-Württemberg parlamentet, vælges som formand for Regionsudvalget.

12

EU underskriver en vigtig aftale om turisme med Kina i Beijing.

16-19

Den Parlamentariske Forsamling AVS-EU holder sin syvende session i Addis Ababa, Etiopien.

Marts

12

EU lykønsker Raúl Rivero, den fængslede cubanske journalist og digter, med UNESCO’s tildeling af UNESCO/Guillermo Cano Verdenspressens frihedspris for 2004 den 24. februar.

18

EU-Canada topmøde holdes i Ottawa, Canada.

22-23

Åbningssessionen i Den Parlamentariske Forsamling for Euro-Middelhavs-partnerskabet foregår i Athen, Grækenland. 

24

Formand Prodi er vært for Den Afrikanske Unions Kommission (AUC) i Bruxelles.

25-26

Det Europæiske Råds fjerde årlige forårsmøde holdes i Bruxelles, Belgien. Det fokuserede på Lissabonstrategien og den økonomiske, sociale og miljømæssige situation i EU. Det fik også forelagt en rapport fra formandskabet om regeringskonferencen og vedtog endvidere en erklæring om bekæmpelse af terrorisme.

April

5

Underskrivelse af Kommissionens Vejsikkerhedscharter, med den irske premierminister Bertie Ahern, Transportminister Seamus Brennan og Kommissionens næstformand Loyola de Palacio, Dublin Castle.

7

Formand Prodis erklæring til Kommissionen i forbindelse med 10-årsdagen for folkemordet i Rwanda.

13-15

Høring af Kommissærerne fra 10 tiltrædende lande. Tre uger inden Den Europæiske Union udvides med 10 nye medlemsstater den 1. maj, afholder Europa-Parlamentet offentlige høringer for at vurdere de 10 kommissærer der er udpeget af disse lande. En afstemning i hele Europa-Parlamentet vil finde sted 5. maj i Strasbourg.

27

EU’s Højeste Repræsentant Javier Solana mødes med Libyens leder, oberst Muammar al-Qadhfi i Bruxelles.

30

Europa-Kommissionen offentliggør grønbog om offentlig-private partnerskaber og Fællesskabslovgivningen om offentlige kontrakter og koncessioner.

Maj

1

Den 1. maj 2004 træder tiltrædelsestraktaten i kraft, og EU's største udvidelse nogensinde med hensyn til omfang og mangfoldighed bliver en realitet: 10 lande - Cypern, Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen, Den Slovakiske Republik, Slovenien, Den Tjekkiske Republik og Ungarn - med over 100 millioner borgere tilsammen tiltræder EU.

5

Europa-Parlamentet foretager en formel godkendelsesafstemning om de 10 nye kommissærer fra de 10 nye medlemsstater under den sidste mødeperiode i indeværende valgperiode. Rådet udnævner formelt de ti nye kommissionsmedlemmer.

28-29

Der er topmøde mellem EU, Latinamerika og Caribien i Guadalajara, Mexico. 

29

Der er topmøde mellem EU-trojkaen og Chile i Guadalajara, Mexico. 

29

Det 2. topmøde mellem Mexico og EU afholdes i Guadalajara, Mexico i anledning af det 3. LAC (Latinamerika og Caribien)-EU Topmøde. 

Juni

1

Associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Den Arabiske Republik Egypten træder i kraft i dag.  Europa-Kommissionen offentliggør en grønbog om ligestilling og ikke-diskrimination i en udvidet Europæisk Union. 

10-13

Valg til Europa-Parlamentet afholdes i de 25 EU-lande, hvor der vælges 732 medlemmer. Den samlede valgdeltagelse er 45,6 %. 

17-18

Der holdes møde i Rådet for Den Europæiske Union i Bruxelles, Belgien. Det Europæi-ske Råd besluttede på grundlag af en udtalelse fra Kommissionen og det faktum at Kroatien opfylder de politiske kriterier, der blev fastlagt af Det Europæiske Råd i København i 1993, og de betingelser i stabiliserings- og associeringsprocessen, der blev fastlagt af Rådet i 1997, at Kroatien er kandidatland til medlemskab, og at tiltrædelsesprocessen bør igang-sættes. 

22

EU-Japan topmøde afholdes i Tokyo, Japan.

26

EU-Japan topmøde afholdes på Dromoland Castle, Co. Clare, Ireland.

29

Det 2595. møde i Rådet i dets sammensætning af stats- og regeringscheferne afholdes i Bruxelles, Belgien. José Manuel Durão Barroso indstilles som indstillet formand for Kommissionen og Javier Solana bliver udnævnt til Generalsekretær for Rådet og højtstående repræsentant for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik samt Pierre de Boissieu som vicegeneralsekretær. Stats- og regeringscheferne besluttede ligeledes at Javier Solana udnævnes til EU-udenrigsminister den dag hvor forfatningen træder i kraft.

Juli

1

Nederlandene overtager Formandskabet for Rådet for Den Europæiske Union. 

8

EU-Ukraine topmøde afholdes i Haag, Nederlandene.

20

Det nye Europa-Parlament vælger Josep Borrell Fontelles som formand.

20-23

Det ældste medlem af EP italieneren Giovanni Berlinguer åbnede det konstituerende møde for det 6. direkte valgte og for nyligt udvidede Europa-Parlament.

22

Europa-Parlamentet godkender udnævnelsen af José Manuel Barroso som designeret formand for Europa-Kommissionen.

August

12

I dag offentliggjorde Europa-Kommissionens nye formand, José Manuel Barroso, hvilke porteføljer de 24 udpegede kommissærer får tildelt. Den nye Kommission tiltræder den 1. november, efter godkendelse i Europa-Parlamentet. Europa-Parlamentet kan kun stemme om hele Kommissionen og ikke om de enkelte kommissærer.  

27

Europa-Komissionen åbner et nyt kontaktorgan i Pristina, Kosovo.

September

14

Første møde i stabiliserings- og associeringsudvalget mellem EU og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien.

26

Den Europæiske Sprogdag 2004 fejres i dag.

27 September – 8 Oktober

Europa-Parlamentets særlige udvalg afholder en række høringer med de 24 designerede Kommissærer som forberedelse til Parlamentets afstemning om godkendelse af det samlede nye Kommissærkollegie.

Oktober

11

EU og Tajikistan underskriver en partnerskabs- og samarbejdsaftale i Luxembourg.

12

Den Koreanske Republik - EU Topmøde holdes i Hanoi, Vietnam.

26

Den designerede formand Barroso trækker sit forslag til en ny Europa-Kommission. Det forventes at et nyt forslag kan præsenteres for Parlamentet til godkendelse i løbet af nogle få uger.

29

Regerings- og statscheferne samt EU's udenrigsministre underskriver Traktaten om en Forfatning for Europa.

November

4-5

Der afholdes møde i Det Europæiske Råd i Bruxelles, Belgien. Der fokuseres på tre emner: forberedelsen af Lissabonsstrategiens midtvejsevaluering; et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed ”Haag-programmet”; og at kommunikere Europa. Der er også diskussioner med Iraks premierminister Allawi.

8

EU-Indien topmøde holdes i Haag, Nederlandene.

18

Europa-Parlamentet godkender den nye Barroso Kommission, afstemningsresultatet er 449 stemmer for, 149 stemmer imod og 82 undlader at stemme.

20-25

Den 8. samling i den blandede parlamentariske forsamling AVS-EU afholdes i Haag. De vigtigste emner der diskuteres er den humanitære tragedie i Darfur, situationen i Côte d'Ivoire og den politiske dialog mellem AVS og EU.

23

Samarbejdsrådet mellem Sydafrika – EU holder møde i Bruxelles.

25

Der holdes EU-Rusland topmøde i Haag, Nederlandene.

December

2

Den europæiske dag for handicappede, 2004, afholdes i dag.

8

Det 7. EU-Kina topmøde afholdes i Haag, Nederlandene.

14

Sakharov-prisen gives til Den Belarussiske Journalistforening under et højtideligt møde i Europa-Parlamentets plenarforsamling i Strasbourg.

16-17

Der holdes møde i Det Europæske Råd i Bruxelles, Belgien.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Se også
Back to top