Evropská unie

Dějiny Evropské unie - 2004

Dějiny Evropské unie - 2004


2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Leden

1

Irsko přebírá předsednictví Rady Evropské unie. V německém městě Garmisch-Partenkirchenu je zahájen Evropský rok výchovy prostřednictvím sportu EYES 2004. V platnost vstupuje prozatímní obchodní dohoda mezi EU a Egyptem.

20

Evropský parlament a Úřad pro humanitární pomoc Evropské komise (ECHO) uspořádaly v Bruselu den solidarity mládeže Youth.Solid@rity.Day, kterého se zúčastnilo okolo 550 mladých lidí ze všech členských států EU.

21

Je vydána Výroční zpráva o Lisabonské strategii, která poslouží jako základ pro diskuzi na jarním zasedání Evropské rady naplánovaném na 26. března.

Únor

5

Evropské společenství a Šalamounovy ostrovy podepisují novou dvoustrannou dohodu o rybolovu. Tato dohoda je použitelná od 1. ledna 2005 na tříleté počáteční období.

11

Předseda parlamentu Bádenska-Württemberska Peter Straub je zvolen předsedou Výboru regionů.

12

Evropské společenství podepisuje v Pekingu s Čínou významnou dohodu o cestovním ruchu.

16-19

V etiopské Addis Abebě se koná sedmé zasedání parlamentního shromáždění AKT-EU..

Březen

12

Evropská unie gratuluje uvězněnému kubánskému novináři a básníku Raúlu Riverovi k světové ceně svobody tisku Guillerma Cana za rok 2004, která je každoročně udělována Organizací spojených národů pro vzdělání, vědu a kulturu (UNESCO).

18

V kanadské Ottawě se koná vrcholná schůzka EU a Kanady.

22-23

V Aténách probíhá inaugurační zasedání Evropsko-středomořského parlamentního shromáždění.

24

Předseda Komise Prodi přijímá v Bruselu Komisi Africké unie (AUC).

25-26

V Bruselu se koná čtvrté výroční jarní zasedání Evropské rady. Zaměřeno je na lisabonskou strategii a hospodářskou, sociální a environmentální situaci v Unii. Během tohoto zasedání předkládá předsednictví zprávu o mezivládní konferenci a je přijato prohlášení o boji proti terorismu.

Duben

5

Na dublinském zámku podepisují irský předseda vlády Bertie Ahern, ministr dopravy Seamus Brennan a místopředsedkyně Evropské komise Loyola de Palacio Evropskou chartu bezpečnosti silničního provozu.

7

Prohlášení předsedy Evropské komise Romana Prodiho k 10. výročí genocidy ve Rwandě.

13-15

Slyšení Komisařů z 10 přistupujících zemí. Tři týdny před přistoupením 10 nových států k Evropské unii pořádá Evropský parlament veřejná slyšení za účelem posouzení 10 komisařů, kteří byli nominováni těmito zeměmi. Ke konečnému zvolení dojde 5. května ve Štrasburku v rámci plenárního zasedání Parlamentu.

27

Vysoký představitel EU Javier Solana se v Bruselu setkává s libyjským vůdcem, plukovníkem Muammarem Kaddáfím.

30

Evropská komise zveřejňuje Zelenou knihu o partnerství veřejného a soukromého sektoru a právu Společenství o veřejných zakázkách a koncesích.

Květen

1

Smlouva o přistoupení vstupuje v platnost a největší rozšíření Evropské unie, pokud jde o rozsah a rozmanitost, se stává skutečností. Deset nových členských států, kterými jsou Česká republika, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko a Slovinsko a ve kterých žije 100 milionů občanů, přistupuje k Evropské unii. 

5

Evropský parlament oficiálně schvaluje deset nových komisařů z deseti nových členských států během svého posledního dílčího zasedání před koncem volebního období. Rada ministrů také oficiálně schvaluje 10 nových komisařů.

28-29

V mexickém městě Guadalajara se koná vrcholná schůzka Evropské unie a Latinské Ameriky a Karibiku.

29

V mexickém městě Guadalajara se koná vrcholná schůzka trojky Evropské unie a Chile.

29

Při příležitosti třetí vrcholné schůzky Evropské unie a Latinské Ameriky a Karibiku se v mexickém městě Guadalajara koná druhá vrcholná schůzka Mexika a Evropské unie.

Červen

1

V platnost vstupuje dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Egyptskou arabskou republikou.  Evropská komise zveřejňuje Zelenou knihu o rovnosti a nediskriminaci v rozšířené Evropské unii.

10-13

Ve 25 členských státech EU se konají volby do Evropského parlamentu. Zvoleno je 732 europoslanců. Celková volební účast je 45,6 %.

17-18

V Bruselu se koná zasedání Evropské rady. Rada kromě jiného rozhodla, že na základě stanoviska Komise a skutečnosti, že Chorvatsko splňuje politická kritéria stanovená Evropskou radou na zasedání v Kodani v roce 1993, jakož i podmínky procesu stabilizace a přidružení stanovené Radou v roce 1997, Chorvatsko je kandidátskou zemí ucházející se o členství a že by měl být zahájen proces přistoupení. 

22

V Tokiu se koná vrcholná schůzka EU a Japonska.

26

V irském hrabství Clare na zámku Dromoland se koná vrcholná schůzka EU a USA.

29

V Bruselu se koná 2595. zasedání hlav států nebo předsedů vlád. José Manuel Durăo Barroso je designovaný nastávajícím předsedou Komise, Javier Solana je jmenován generálním tajemníkem Rady a vysokým představitelem pro SZBP a Pierre de Boissieu náměstkem generálního tajemníka. Hlavy států nebo předsedové vlád zároveň rozhodli, že dnem vstupu ústavy v platnost bude Javier Solana jmenován ministrem zahraničních věcí EU.

Červenec

1

Nizozemsko přebírá předsednictví Rady Evropské unie.

8

V Haagu se koná vrcholná schůzka EU a Ukrajiny.

20

Nový Evropský parlament volí za svého předsedu Josepa Borrella Fontellese.

20-23

První plenární zasedání šestého přímo voleného a nově rozšířeného Evropského parlamentu zahajuje jeho nejstarší poslanec Giovanni Berlinguer.

22

Evropský parlament schvaluje jmenování Josého Manuela Barrosa novým předsedou Evropské komise.

Srpen

12

Designovaný předseda Evropské komise José Manuel Barroso oznamuje rozdělení resortů 24 nominovaných komisařů. Nová Komise nastoupí do úřadu dne 1. listopadu za předpokladu, že bude schválena Evropským parlamentem. Evropský parlament může hlasovat pouze o kolegiu jako celku a ne o jednotlivých komisařích.

27

Evropská Komise otevírá v Prištině v Kosovu novou styčnou kancelář.

Září

14

První zasedání Rady pro stabilizaci a přidružení mezi Evropskou unií a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií.

26

Evropský den jazyků 2004.

27. září – 8. října

Specializované výbory Evropského parlamentu pořádají slyšení s 24 designovanými komisaři v rámci přípravy hlasovaní Parlamentu o schválení nového kolegia komisařů jako celku.

Říjen

11

Evropská unie a Tádžikistán uzavírají v Lucemburku dohodu o partnerství a spolupráci.

12

V Hanoji se koná vrcholná schůzka Korejské republiky a Evropské unie.

26

Designovaný předseda Komise Barroso stahuje svůj návrh na složení nové Evropské komise. Očekává se, že nový návrh bude Parlamentu předložen ke schválení v nejbližších týdnech.

29

Hlavy států nebo předsedové vlád EU, jakož i ministři zahraničních věcí podepisují Smlouvu o Ústavě pro Evropu.

Listopad

4-5

V Bruselu se koná zasedání Evropské rady. Je zaměřeno na tři body: přípravu střednědobého přezkumu lisabonské strategie; prostor svobody, bezpečnosti a práva, tzv. Haagský program; a zlepšení komunikace o Evropě. Rovněž jsou vedeny diskuze s iráckým předsedou vlády Ajádem Alávím.

8

V Haagu se koná vrcholná schůzka EU a Indie.

18

Evropský parlament schvaluje novou Barossovu Komisi 449 hlasy, 149 poslanců bylo proti a 82 poslanců se zdrželo hlasování.

20-25

Osmé zasedání Společného parlamentního shromáždění AKT-EU se koná v Haagu. Hlavní témata diskuze jsou: humanitární tragédie v Dárfúru, situace v Pobřeží slonoviny a politický dialog mezi AKT a EU.

23

V Bruselu se koná zasedání Smíšené rady pro spolupráci EU-Jihoafrická republika.

25

V Haagu se koná vrcholná schůzka EU a Ruska.

Prosinec

2

Evropský den zdravotně postižených 2004.

8

V Haagu se koná vrcholná schůzka EU a Číny.

14

Během plenárního zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku je běloruské asociaci novinářů udělena Sacharovova cena.

16-17

V Bruselu se koná zasedání Evropské rady.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Viz také
Back to top