Europeiska Unionen

Europeiska unionens historia - 2003

Europeiska unionens historia - 2003


2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Januari

1

Grekland tar över ordförandeskapet för Europeiska rådet.  EU firar tioårsjubileet av den inre marknaden.

15

Invigning av Europeiska unionens första polisuppdrag i Bosnien och Hercegovina.

26

Europeiska handikappåret invigs i Aten.

27-28

Ett ministermöte mellan EU och ASEAN hålls i Bryssel, Belgien.

Februari

1

Nicefördraget träder i kraft.

17

Europeiska rådet håller ett extraordinärt möte i Bryssel, Belgien.

Mars

8

En folkomröstning hålls i Malta om landets anslutning till Europeiska unionen. En majoritet är för anslutning.

14

EU och Nato skriver under en säkerhetspakt i Aten, Grekland.

19

En omröstning genomförs i Europaparlamentet. En majoritet antar en rapport som ger grönt ljus för anslutning 2004 av Cypern, Tjeckien, Estland, Ungern, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien och Slovenien.

20-21

Europeiska rådets tredje årliga vårmöte hålls i Bryssel, Belgien. Ministrarna beslutar att öka ansträngningarna för att genomföra Lissabonstrategin för konkurrenskraft, sysselsättning och social integration. Ministrarna diskuterar också situationen i Irak.

23

En folkomröstning hålls i Slovenien om landets anslutning till Europeiska unionen. En majoritet är för anslutning.

April

9

Europaparlamentet ger sitt samtycke till Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till Europeiska unionen.

12

En folkomröstning hålls i Ungern om landets anlutning till EU. Majoriteten är för en anslutning.

16

Anslutningsfördraget mellan EU och Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien undertecknas i Aten, Grekland.

Maj

10-11

En folkomröstning hålls i Litauen om landets anslutning till Europeiska unionen. En majoritet är för anslutning.

16-17

En folkomröstning hålls i Slovakien om landets anslutning till Europeiska unionen. En majoritet är för anslutning.

28

Ett toppmöte mellan EU och Kanada hålls i Aten, Grekland.

31

Ett toppmöte mellan EU och Ryssland hålls i Sankt Petersburg, Ryssland.

Juni

7-8

En folkomröstning hålls i Polen om landets anslutning till Europeiska unionen. En majoritet röstar för en anslutning.

13-14

En folkomröstning hålls i Tjeckien om landets anslutning till Europeiska unionen. En majoritet är för en anslutning.

20-21

Europeiska rådet håller möte i Thessaloniki, Grekland. Utkastet till EU:s konstitution välkomnas som en god grund för kommande förhandlingar om Europas framtid. EU:s ledare möter representanter för länderna på Balkan och framhåller att de här länderna ska ha möjlighet att bli EU-medlemmar förutsatt att de verkar för demokratisk stabilitet, respekt för lagen och ekonomisk utveckling. Betydelsen av transatlantiska förbindelser förinternationell stabilitet nämns också.

25

Ett toppmöte mellan EU och USA hålls i Washington, USA. EU och USA beslutar att samarbeta i kampen mot terrorism och mot spridning av vapen. De ska också dela information om misstänkta bankkonton, och att bilda gemensamma undersökningsgrupper. Situationen i Iran och Nordkorea nämns också, liksom "vägkartan" för fred i Mellanöstern.

Juli

1

Italien tar över ordförandeskapet för Europeiska unionens råd.

September

14

Sverige håller folkomröstning om euron. En majoritet av svenskarna säger nej till att ansluta sig till den gemensamma valutan. Världshandelsorganisationens (WTO) femte ministerkonferens hålls i Cancún, Mexiko. Syftet är att förhandla om en grupp förslag rörande investering, konkurrens, öppenhet vid offentlig upphandling och förenkling av handel, men konferensen avslutas utan att deltagarna har kunnat nå en överenskommelse.

20

En folkomröstning hålls i Lettland om landets anslutning till Europeiska unionen. En majoritet är för anslutning.

Oktober

4

Regeringskonferensen hålls i Rom, Italien. Dess viktigaste uppgift är att utarbeta och anta den slutliga versionen av EU:s första konstitution. Flera medlemsstater vill ändra det utkast till konstitution för EU som Europeiska konventet lade fram i juli. Regeringskonferensen bör nå en överenskommelse före nästa val till Europaparlamentet i juni 2004.

16-17

Europeiska rådet håller möte i Bryssel, Belgien. Mötet var inriktat på tre frågor: uppföljning av Europeiska rådet i Thessaloniki om asyl och invandring; ekonomisk politik med utgångspunkt från tillväxtinitiativet; och yttre förbindelser.

23-24

Konferensen om återuppbyggnad av Irak hålls i Madrid, Spanien. Stöd (28 miljarder euro) utlovades i en rad olika former, inklusive humanitärt stöd och stöd till återuppbyggande, exportkrediter samt projektfinansiering, och omfattade olika tidsperioder.

November

1

Byte av ordförande för Europeiska centralbanken. Jean-Claude Trichet, tidigare chef för Banque de France efterträder dr. Willem F. Duisenberg, som var ordförande för ECB från 1 juni 1998 till 31 oktober 2003.

6

Toppmötet mellan EU och Ryska federationen hålls i Rom, Italien.

18

Mötet mellan Europeiska unionens utrikesministrar om regeringskonferensen hålls i Bryssel, Belgien.

25-26

Ministerkonferensen om uthållig utveckling inom fisket hålls i Venedig, Italien.

29

Toppmötet mellan EU och Indien hålls i New Dehli, Indien.

December

12

Europeiska kommissionen beslutade idag att frigöra ett första bidrag från EU:s budget till verksamheten för återuppbyggnad i Irak.

12-13

Europeiska rådet möts i Bryssel i Belgien.

19

Undertecknande av ett avtal om inrättandet av Europeiska kommissionens delegation i Sana'a, Jemen, som öppnas i januari 2004.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Se också
Back to top