Európska únia

História Európskej únie - 2003

História Európskej únie - 2003


2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Január

1.

Grécko preberá predsedníctvo Rady Európskej únie. EÚ oslavuje 10 rokov jednotného trhu.

15.

Oficiálny začiatok pôsobenia prvej policajnej misie Európskej únie v Bosne a Hercegovine.

26.

V Aténach sa otvára Európsky rok ľudí so zdravotným postihnutím.

27. - 28.

V Bruseli (Belgicko) sa koná ministerské zasadnutie EÚ - ASEAN.

Február

1.

Platnosť nadobúda Zmluva z Nice.

17.

V Bruseli (Belgicko) sa koná mimoriadne zasadnutie Európskej rady.

Marec

8.

Na Malte sa koná referendum o vstupe krajiny do Európskej únie. Väčšina sa vyslovuje za pristúpenie.

14.

EÚ a NATO podpisujú v Aténach (Grécko) bezpečnostný pakt.

19.

Európsky parlament prijíma správu, ktorá dáva zelenú pristúpeniu Cypru, Českej republiky, Estónska, Maďarska, Lotyšska, Litvy, Malty, Poľska, Slovenska a Slovinska v roku 2004.

20. - 21.

V Bruseli (Belgicko) sa koná tretie výročné jarné zasadnutie Európskej rady. Ministri prijímajú rozhodnutie zintenzívniť úsilie na realizáciu stratégie v oblasti konkurencieschopnosti, zamestnanosti a sociálneho začleňovania.

23.

V Slovinsku sa koná referendum o vstupe krajiny do Európskej únie. Väčšina sa vyslovuje za pristúpenie.

Apríl

9.

Európsky parlament dáva súhlas na pristúpenie Cypru, Českej republiky, Estónska, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska k Európskej únii.

12.

V Maďarsku sa koná referendum o vstupe krajiny do Európskej únie. Väčšina sa vyslovuje za pristúpenie.

16.

V Aténach (Grécko) sa podpisuje prístupová zmluva medzi EÚ a Cyprom, Českou republikou, Estónskom, Lotyšskom, Litvou, Maďarskom, Maltou, Poľskom, Slovinskom a Slovenskom.

Máj

10. - 11.

V Litve sa koná referendum o vstupe krajiny do Európskej únie. Väčšina sa vyslovuje za pristúpenie.

16. - 17.

Na Slovensku sa koná referendum o vstupe krajiny do Európskej únie. Väčšina sa vyslovuje za pristúpenie.

28.

V Aténach (Grécko) sa koná samit EÚ - Kanada.

31.

V Petrohrade (Rusko) sa koná samit EÚ - Rusko.

Jún

7. - 8.

V Poľsku sa koná referendum o vstupe krajiny do Európskej únie. Väčšina sa vyslovuje za pristúpenie.

13. - 14.

V Českej republike sa koná referendum o vstupe krajiny do Európskej únie. Väčšina sa vyslovuje za pristúpenie.

20. - 21.

V Solúne (Grécko) sa koná zasadnutie Európskej rady. Lídri EÚ sa stretávajú so zástupcami balkánskych štátov a vyjadrujú zámer začleniť ich do Európskej únie za predpokladu, že podporujú demokratickú stabilitu, právny štát a hospodársky rozvoj.

25.

Vo Washingtone DC sa koná samit EÚ - USA. Európska únia a Spojené štáty prijímajú rozhodnutie spolupracovať v boji proti terorizmu a šíreniu zbraní, vzájomne si poskytovať informácie o podozrivých bankových účtoch a zriadiť spoločné vyšetrovacie tímy.

Júl

1.

Taliansko preberá predsedníctvo Európskej únie.

September

14.

Vo Švédsku sa koná referendum o eure. Väčšina odmieta prijatie jednotnej európskej meny.
V Kankúne (Mexiko) sa koná 5. ministerská konferencia Svetovej obchodnej organizácie (WTO). Na programe rokovaní je skupina návrhov týkajúcich sa investícií, hospodárskej súťaže, transparentnosti verejných zákaziek a uľahčenia obchodovania. Konferencia však končí neschopnosťou účastníkov dosiahnuť dohodu.

20.

V Lotyšsku sa koná referendum o vstupe krajiny do Európskej únie. Väčšina sa vyslovuje za pristúpenie.

Október

4.

V Ríme (Taliansko) sa koná medzivládna konferencia. Jej hlavnou úlohou je vypracovať návrh konečnej verzie prvej ústavy EÚ. Na medzivládnej konferencii by sa mala dosiahnuť dohoda pred nasledujúcimi voľbami do Európskeho parlamentu plánovanými na jún 2004.

16. - 17.

V Bruseli (Belgicko) sa koná zasadnutie Európskej rady. Samit sa sústredí na tri otázky: opatrenia v nadväznosti na zasadnutie Rady v Solúne v oblasti azylu a prisťahovalectva; hospodárska politika z pohľadu iniciatívy pre rast a vonkajšie vzťahy.

23. - 24.

V Madride (Španielsko) sa koná konferencia o obnove Iraku. Prísľuby vo výške 28 miliárd nadobudli rôzne formy vrátane humanitárnej pomoci a pomoci na obnovu, vývozných úverov a financovania projektov a vzťahovali sa na rôzne časové obdobia.

November

1.

Zmena na poste prezidenta Európskej centrálnej banky. Pán Jean-Claude Trichet, bývalý guvernér Banque de France, nahrádza Dr. Willema F. Duisenberga, ktorý bol prezidentom ECB od 1. júna 1998 do 31. októbra 2003.

6.

V Ríme (Taliansko) sa koná samit EÚ - Ruská federácia.

18.

V Bruseli (Belgicko) sa koná zasadnutie ministrov zahraničných vecí Európskej únie o medzivládnej konferencii.

25. - 26.

V Benátkach (Taliansko) sa koná ministerská konferencia o trvalo udržateľnom rozvoji v oblasti rybolovu.

29.

V Dillí (India) sa koná samit EÚ - India.

December

12.

Európska komisia prijíma rozhodnutie uvoľniť prvý príspevok z rozpočtu EÚ na činnosti obnovy v Iraku.

12. - 13.

V Bruseli (Belgicko) sa koná zasadnutie Európskej rady.

19.

Podpis ustanovujúcej dohody o otvorení Delegácie Európskej komisie v Sana'a (Jemen) od januára 2004.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Klikni tiež na...: 
Back to top