Unia Europejska

Historia Unii Europejskiej - 2003

Historia Unii Europejskiej - 2003


2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Styczeń

1

Grecja przejmuje prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. UE obchodzi 10-lecie jednolitego rynku.

15

Inauguracja pierwszej misji policyjnej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie.

26

Inauguracja Europejskiego roku osób niepełnosprawnych w Atenach.

27-28

Spotkanie UE-ASEAN na szczeblu ministerialnym w Brukseli w Belgii.

Luty

1

Wejście w życie traktatu nicejskiego.

17

Nadzwyczajne posiedzenie Rady Europejskiej w Brukseli w Belgii.

Marzec

8

Referendum w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej na Malcie. Większość jest za akcesją.

14

W Atenach w Grecji UE i NATO podpisują pakt bezpieczeństwa.

19

Parlament Europejski przyjmuje sprawozdanie otwierające drogę do przystąpienia w 2004 r. Cyprowi, Czechom, Estonii, Litwie, Łotwie, Malcie, Polsce, Słowacji, Słowenii i Węgrom.

20-21

Trzecie doroczne wiosenne posiedzenie Rady Europejskiej w Brukseli w Belgii. Ministrowie podejmują decyzję o wzmożeniu wysiłków w celu wdrożenia strategii na rzecz konkurencyjności, zatrudnienia i włączenia społecznego, uzgodnionej w Lizbonie.

23

Referendum w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej w Słowenii. Większość jest za akcesją.

Kwiecień

9

Parlament Europejski wyraża zgodę na przystąpienie Czech, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej.

12

Referendum w sprawie przystąpienia do UE na Węgrzech. Większość jest za akcesją.

16

Podpisanie traktatu o przystąpieniu pomiędzy UE a Czechami, Estonią, Cyprem, Łotwą, Litwą, Węgrami, Maltą, Polską, Słowenią i Słowacją w Atenach w Grecji.

Maj

10-11

Referendum w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej na Litwie. Większość jest za akcesją.

16-17

Referendum w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej na Słowacji. Większość jest za akcesją.

28

Szczyt UE-Kanada w Atenach w Grecji.

31

Szczyt UE-Rosja w Sankt Petersburgu w Rosji.

Czerwiec

7-8

Referendum w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej w Polsce. Większość jest za akcesją.

13-14

Referendum w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej w Czechach. Większość jest za akcesją.

20-21

Posiedzenie Rady Europejskiej w Salonikach w Grecji. Przywódcy UE spotykają się z przedstawicielami krajów bałkańskich i wyrażają zamiar włączenia tych krajów do Unii Europejskiej, o ile będą one popierać stabilność demokracji, państwo prawa i rozwój gospodarczy.

25

Szczyt UE-Stany Zjednoczone w Waszyngtonie. Unia Europejska i Stany Zjednoczone postanawiają współpracować w walce przeciwko terroryzmowi i rozprzestrzenianiu broni. Ustalają, że będą wymieniać informacje o podejrzanych rachunkach bankowych i powołają wspólne grupy dochodzeniowe.

Lipiec

1

Włochy przejmują prezydencję w Unii Europejskiej.

Wrzesień

14

Szwecja przeprowadza referendum w sprawie euro. Większość odrzuca przyjęcie jednej europejskiej waluty.
Piąta ministerialna konferencja Światowej Organizacji Handlu (WTO) w Cancun w Meksyku. Konferencja miała być poświęcona negocjacjom pakietu propozycji dotyczących inwestycji, konkurencji, przejrzystości w zamówieniach publicznych i ułatwiania handlu, uczestnicy nie są jednak zdolni do osiągnięcia porozumienia.

20

Referendum w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej na Łotwie. Większość jest za akcesją.

Październik

4

Konferencja międzyrządowa w Rzymie we Włoszech. Jej podstawowym zadaniem jest opracowanie projektu wersji końcowej pierwszej konstytucji UE. Konferencja międzyrządowa powinna osiągnąć porozumienie przed kolejnymi wyborami do Parlamentu Europejskiego zaplanowanymi na czerwiec 2004 r.

16-17

Posiedzenie Rady Europejskiej w Brukseli w Belgii. Podczas szczytu zajęto się głównie trzema kwestiami: kontynuacją posiedzenia Rady w Salonikach w sprawach dotyczących azylu i imigracji, polityką gospodarczą z punktu widzenia inicjatywy wzrostu oraz stosunkami zewnętrznymi.

23-24

Konferencja poświęcona odbudowie Iraku w Madrycie w Hiszpanii. Przyrzeczone 28 miliardów pomocy przeznacza się na pomoc humanitarną, pomoc w odbudowie, kredyty eksportowe i finansowanie projektów w różnych okresach.

Listopad

1

Zmiana we władzach Europejskiego Banku Centralnego. Jean-Claude Trichet, były prezes Banque de France (francuskiego banku centralnego), zastępuje dr Willema F. Duisenberga, który był prezesem EBC od dnia 1 stycznia 1998 r. do dnia 31 października 2003 r.

6

Szczyt UE-Federacja Rosyjska w Rzymie we Włoszech.

18

Posiedzenie ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej dotyczące konferencji międzyrządowej w Brukseli w Belgii.

25-26

Konferencja międzyrządowa poświęcona zrównoważonemu rozwojowi w rybołówstwie w Wenecji we Włoszech .

29

Szczyt UE-Indie w Nowym Delhi w Indiach.

Grudzień

12

Komisja Europejska podejmuje decyzję o uruchomieniu pierwszej transzy wkładu z budżetu UE na działania związane z odbudową Iraku.

12-13

Posiedzenie Rady Europejskiej w Brukseli w Belgii.

19

Podpisanie porozumienia w sprawie otwarcia delegatury Unii Europejskiej w Sanie w Jemenie w styczniu 2004 r.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Zobacz również
Back to top