Unjoni Ewrope

L-Istorja tal-Unjoni Ewropea - 2003

L-Istorja tal-Unjoni Ewropea - 2003


2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Jannar

1

Il-Greċja tassumi l-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. L-UE tiċċelebra 10 snin tas-Suq Waħdieni.

15

Tiġi inawgurata fil-Bosnija u Ħerzegovina l-ewwel Missjoni tal-Pulizija tal-Unjoni Ewropea.

26

Titnieda f'Ateni s-Sena Ewropea tal-Persuni b'Diżabilità.

27-28

Fi Brussell, il-Belġju, issir laqgħa ministerjali bejn l-UE u l-ASEAN.

Frar

1

Jidħol fis-seħħ it-Trattat ta' Nizza.

17

Kunsill Ewropew straordinarju fi Brussell, il-Belġju.

Marzu

8

Referendum f'Malta dwar is-sħubija tal-pajjiż fl-Unjoni Ewropea. Il-maġġoranza hija favur l-adeżjoni.

14

F'Ateni, il-Greċja, l-UE u n-NATO jiffirmaw patt ta' sigurtà.

19

Il-Parlament Ewropew jadotta rapport li japprova l-adeżjoni ta' Ċipru, ir-Repubblika Ċeka, l-Estonja, l-Ungerija, il-Latvja, il-Litwanja, Malta, il-Polonja, is-Slovakkja u s-Slovenja fl-2004.

20-21

Isir ġewwa Brussell, fil-Belġju, it-tielet Kunsill Ewropew annwali tar-rebbiegħa. Il-Ministri jiddeċiedu li jżidu l-isforzi sabiex jimplimentaw l-istrateġija għall-kompetittività, l-impjiegi u l-inklużjoni soċjali li ġiet maqbula f'Lisbona.

23

Referendum fis-Slovenja dwar is-sħubija tal-pajjiż fl-Unjoni Ewropea. Il-maġġoranza hija favur l-adeżjoni.

April

9

Il-Parlament Ewropew japprova l-adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, l-Estonja, Ċipru, il-Latvja, il-Litwanja, l-Ungerija, Malta, il-Polonja, is-Slovenja u s-Slovakkja fl-Unjoni Ewropea.

12

Referendum fl-Ungerija dwar is-sħubija tal-pajjiż fl-UE. Il-maġġoranza hija favur l-adeżjoni.

16

F'Ateni, il-Greċja, jiġi ffirmat it-Trattat tal-Adeżjoni bejn l-UE u r-Repubblika Ċeka, l-Estonja, Ċipru, il-Latvja, il-Litwanja, l-Ungerija, Malta, il-Polonja, is-Slovenja u s-Slovakkja.

Mejju

10-11

Referendum fil-Litwanja dwar is-sħubija tal-pajjiż fl-Unjoni Ewropea. Il-maġġoranza hija favur l-adeżjoni.

16-17

Referendum fis-Slovakkja dwar is-sħubija tal-pajjiż fl-Unjoni Ewropea. Il-maġġoranza hija favur l-adeżjoni.

28

Samit bejn l-UE u l-Kanada f'Ateni, il-Greċja.

31

Samit bejn l-UE u r-Russja ġewwa San Pietruburgu, ir-Russja.

Ġunju

7-8

Referendum fil-Polonja dwar is-sħubija tal-pajjiż fl-Unjoni Ewropea. Il-maġġoranza hija favur l-adeżjoni.

13-14

Referendum fir-Repubblika Ċeka dwar is-sħubija tal-pajjiż fl-Unjoni Ewropea. Il-maġġoranza hija favur l-adeżjoni.

20-21

Kunsill Ewropew f'Tessaloniki, il-Greċja. Il-mexxejja tal-UE jiltaqgħu mar-rappreżentanti tal-istati tal-Balkani u jesprimu l-intenzjoni tagħhom li jinkludu lil dawn tal-aħħar fl-Unjoni Ewropea bil-kundizzjoni li dawn jippromwovu l-istabilità demokratika, l-istat tad-dritt u l-iżvilupp ekonomiku.

25

Samit bejn l-UE u l-Istati Uniti f'Washington DC. L-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti jiddeċiedu li jikkooperaw fil-ġlieda tagħhom kontra t-terroriżmu u l-proliferazzjoni tal-armi. Huma jiddeċiedu li jaqsmu l-informazzjoni dwar kontijiet bankarji suspettużi, u li jwaqqfu timijiet ta' investigazzjoni konġunti.

Lulju

1

L-Italja tassumi l-Presidenza tal-Unjoni Ewropea.

Settembru

14

L-Isvezja tagħmel referendum dwar l-ewro. Il-maġġoranza ma taqbilx mas-sħubija fil-munita Ewropea waħdiena.
F'Cancún, fil-Messiku, issir il-ħames Konferenza Ministerjali tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (WTO). Suppost kellha tinnegozja fuq grupp ta' proposti għall-investiment, il-kompetizzjoni, it-trasparenza fl-akkwisti tal-gvern u l-faċilitazzjoni tal-kummerċ, iżda tispiċċa bil-parteċipanti ma jistgħux jilħqu ftehim.

20

Referendum fil-Latvja dwar is-sħubija tal-pajjiż fl-Unjoni Ewropea. Il-maġġoranza hija favur l-adeżjoni.

Ottubru

4

F'Ruma, l-Italja, issir il-Konferenza Intergovernattiva (IGC). Il-kompitu prinċipali tagħha huwa li tfassal il-verżjoni finali tal-ewwel kostituzzjoni tal-UE. L-IGC għandha tilħaq ftehim qabel l-elezzjonijiet li jmiss tal-Parlament Ewropew, ippjanati għal Ġunju 2004.

16-17

Kunsill Ewropew fi Brussell, il-Belġju. Is-Samit iffoka fuq tliet kwistjonijiet: is-segwitu għall-Kunsill ta' Tessaloniki dwar l-ażil u l-immigrazzjoni; il-politika ekonomika mill-perspettiva tal-inizjattiva dwar it-tkabbir u r-relazzjonijiet esterni.

23-24

F'Madrid, fi Spanja, issir il-Konferenza dwar ir-Rikostruzzjoni tal-Iraq. Id-depożiti 28 biljun) kienu f'diversi forom, fosthom għajnuna umanitarja u għar-rikostruzzjoni, krediti tal-esportazzjoni u finanzjament ta' proġetti, u kienu jkopru perjodi ta' żmien differenti.

Novembru

1

Bidla fil-Presidenza tal-Bank Ċentrali Ewropew. Is-Sur Jean-Claude Trichet, ex gvernatur tal-Banque de France jilħaq flok Dr Willem F. Duisenberg, li kien President tal-BĊE mill-1 ta' Ġunju 1998 sal-31 ta' Ottubru 2003.

6

Samit bejn l-UE u l-Federazzjoni Russa f'Ruma, l-Italja.

18

Fi Brussell, il-Belġju, issir laqgħa tal-Ministri tal-Affarijiet Barranin tal-Unjoni Ewropea dwar l-IGC.

25-26

F'Venezja, l-Italja, issir konferenza ministerjali dwar l-iżvilupp sostenibbli fis-sajd.

29

Samit bejn l-UE u l-Indja fi New Delhi, l-Indja.

Diċembru

12

Il-Kummissjoni Ewropea tiddeċiedi li toħroġ l-ewwel kontribuzzjoni mill-baġit tal-UE għall-attivitajiet ta' rikostruzzjoni fl-Iraq.

12-13

Kunsill Ewropew fi Brussell, il-Belġju.

19

Iffirmar ta' ftehim ta' stabbiliment għall-ftuħ ta' delegazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea f'Sana'a, fil-Jemen, minn Jannar 2004.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Ara wkoll
Back to top