Eiropas Savienība

Eiropas Savienības vēsture - 2003

Eiropas Savienības vēsture - 2003


2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Janvāris

1

Grieķija pārņem Eiropas Savienības Padomes prezidentūru. ES atzīmē vienotā tirgus desmitgadi.

15

Tiek atklāta pirmā Eiropas Savienības Policijas misija Bosnijā un Hercegovinā.

26

Atēnās tiek pasludināts Eiropas Invalīdu gads.

27-28

Briselē (Beļģijā) notiek ES un Dienvidaustrumāzijas valstu asociācijas (ASEAN) ministru sanāksme.

Februāris

1

Stājas spēkā Nicas līgums.

17

Briselē (Beļģijā) notiek Eiropadomes ārkārtas sanāksme.

Marts

8

Maltā notiek referendums par valsts iestāšanos Eiropas Savienībā. Vairākums nobalso par pievienošanos.

14

Atēnās (Grieķijā) ES un NATO paraksta drošības paktu.

19

Eiropas Parlaments pieņem ziņojumu, kurā Čehijai, Igaunijai, Kiprai, Latvijai, Lietuvai, Maltai, Polijai, Slovākijai, Slovēnijai un Ungārijai tiek atļauts 2004. gadā iestāties ES.

20-21

Briselē (Beļģijā) notiek Eiropadomes trešā ikgadējā pavasara sanāksme. Ministri nolemj pastiprināt centienus, lai īstenotu konkurētspējas, nodarbinātības un sociālās iekļaušanas stratēģiju, par ko vienojās Lisabonā.

23

Slovēnijā notiek referendums par valsts iestāšanos Eiropas Savienībā. Vairākums nobalso par pievienošanos.

Aprīlis

9

Eiropas Parlaments dod piekrišanu attiecībā uz Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Maltas, Polijas, Slovākijas, Slovēnijas un Ungārijas iestāšanos Eiropas Savienībā.

12

Ungārijā notiek referendums par valsts iestāšanos Eiropas Savienībā. Vairākums nobalso par pievienošanos.

16

Atēnās (Grieķijā) tiek parakstīts Pievienošanās līgums starp ES un Čehiju, Igauniju, Kipru, Latviju, Lietuvu, Maltu, Poliju, Slovākiju, Slovēniju un Ungāriju.

Maijs

10-11

Lietuvā notiek referendums par valsts iestāšanos Eiropas Savienībā. Vairākums nobalso par pievienošanos.

16-17

Slovākijā notiek referendums par valsts iestāšanos Eiropas Savienībā. Vairākums nobalso par pievienošanos.

28

Atēnās (Grieķijā) notiek ES un Kanādas augstākā līmeņa sanāksme.

31

Sanktpēterburgā (Krievijā) notiek ES un Krievijas augstākā līmeņa sanāksme.

Jūnijs

7-8

Polijā notiek referendums par valsts iestāšanos Eiropas Savienībā. Vairākums nobalso par pievienošanos.

13-14

Čehijā notiek referendums par valsts iestāšanos Eiropas Savienībā. Vairākums nobalso par pievienošanos.

20-21

Salonikos (Grieķijā) notiek Eiropadomes sanāksme. ES līderi tiekas ar Balkānu valstu pārstāvjiem un pauž nodomu šo reģionu iekļaut Eiropas Savienībā, ja vien tajā tiks veicināta demokrātiskā stabilitāte, tiesiskums un ekonomikas attīstība.

25

Vašingtonā notiek ES un ASV augstākā līmeņa sanāksme. Eiropas Savienība un Amerikas Savienotās Valstis nolemj sadarboties cīņā pret terorismu un ieroču izplatīšanu. Tās nolemj dalīties informācijā par aizdomīgiem banku kontiem un izveidot kopējas izmeklēšanas grupas.

Jūlijs

1

Itālija pārņem Eiropas Savienības Padomes prezidentūru.

Septembris

14

Zviedrijā notiek referendums par eiro ieviešanu. Lielākā daļa noraida pievienošanos Eiropas vienotajai valūtai.
Kankunā (Meksikā) notiek Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) piektā ministru konference. Tās mērķis ir pārrunāt vairākus priekšlikumus attiecībā uz investīcijām, konkurenci, valsts iepirkuma procesa pārredzamību un tirdzniecības veicināšanu, tomēr konference beidzas ar to, ka dalībnieki nespēj vienoties.

20

Latvijā notiek referendums par valsts iestāšanos Eiropas Savienībā. Vairākums nobalso par pievienošanos.

Oktobris

4

Romā (Itālijā) notiek starpvaldību konference. Tās galvenais uzdevums ir izstrādāt ES pirmās konstitūcijas galīgo versiju. Vienošanās jāpanāk līdz nākamajām Eiropas Parlamenta vēlēšanām, kas plānotas 2004. gada jūnijā.

16-17

Briselē (Beļģijā) notiek Eiropadomes sanāksme. Tās uzmanības centrā ir trīs jautājumi: pasākumi patvēruma un imigrācijas jomā pēc Eiropadomes sanāksmes Salonikos, ekonomikas politika no izaugsmes iniciatīvas perspektīvas un ārējās attiecības.

23-24

Madridē (Spānijā) notiek konference par Irākas atjaunošanu. Atbalsts (28 miljardu apmērā) tiek solīts dažādos veidos, ieskaitot humāno palīdzību un atjaunošanas atbalstu, eksporta kredītus un projektu finansējumu, un tas aptver dažādus periodus.

Novembris

1

Eiropas Centrālās bankas prezidentūras maiņa. Vilemam F. Duisenbergam, kas ECB priekšsēdētāja amatā bija no 1998. gada 1. jūnija līdz 2003. gada 31. oktobrim, seko Francijas Bankas bijušais vadītājs Žans Klods Trišē.

6

Romā (Itālijā) notiek ES un Krievijas Federācijas augstākā līmeņa sanāksme.

18

Briselē (Beļģijā) notiek Eiropas Savienības ārlietu ministru sanāksme par starpvaldību konferenci.

25-26

Venēcijā (Itālijā) notiek ministru konference par ilgtspējīgu zvejas attīstību.

29

Ņūdeli (Indijā) notiek ES un Indijas augstākā līmeņa sanāksme.

Decembris

12

Eiropas Komisija nolemj veikt pirmo iemaksu no ES budžeta atjaunošanas pasākumiem Irākā.

12-13

Briselē (Beļģijā) notiek Eiropadomes sanāksme.

19

Tiek parakstīta vienošanās par Eiropas Komisijas delegācijas atklāšanu Sanā (Jemenā) no 2004. gada janvāra.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Skatīt arī
Back to top