Europos Sąjunga

Europos Sąjungos istorija - 2003 m.

Europos Sąjungos istorija - 2003 m.


2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Sausis

1 d.

Graikija perėmė pirmininkavimą Europos Sąjungos Tarybai. ES paminėjo bendrosios rinkos dešimtmetį.

15 d.

Pradėta pirmoji Europos Sąjungos policijos misija Bosnijoje ir Hercegovinoje.

26 d.

Atėnuose įvyko Europos neįgaliųjų metų pradžios renginys.

27–28 d.

Briuselyje (Belgija) surengtas ES ir ASEAN aukščiausiojo lygio susitikimas.

Vasaris

1 d.

Įsigaliojo Nicos sutartis.

17 d.

Briuselyje (Belgija) įvyko neeilinis Europos Vadovų Tarybos susitikimas.

Kovas

8 d.

Maltoje įvyko referendumas dėl šalies stojimo į Europos Sąjungą. Dauguma balsavusiųjų pritarė stojimui.

14 d.

Atėnuose (Graikija) ES ir NATO pasirašė saugumo paktą.

19 d.

Europos Parlamentas patvirtino ataskaitą, kuria Čekijai, Estijai, Kiprui, Latvijai, Lenkijai, Lietuvai, Maltai, Slovakijai, Slovėnijai ir Vengrijai atvertas kelias į ES 2004 m.

20–21 d.

Briuselyje (Belgija) trečią kartą surengtas metinis Europos Vadovų Tarybos pavasario susitikimas. Ministrai nusprendė dėti daugiau pastangų, kad būtų įgyvendinta konkurencingumo, užimtumo ir socialinės įtraukties strategija, dėl kurios susitarta Lisabonoje.

23 d.

Slovėnijoje įvyko referendumas dėl šalies stojimo į Europos Sąjungą. Dauguma balsavusiųjų pritarė stojimui.

Balandis

9 d.

Europos Parlamentas sutiko, kad Čekija, Estija, Kipras, Latvija, Lietuva, Lenkija, Malta, Slovakija, Slovėnija ir Vengrija įstotų į Europos Sąjungą.

12 d.

Vengrijoje įvyko referendumas dėl šalies stojimo į ES. Dauguma balsavusiųjų pritarė stojimui.

16 d.

Atėnuose (Graikija) ES ir Čekija, Estija, Kipras, Latvija, Lietuva, Lenkija, Malta, Slovakija, Slovėnija bei Vengrija pasirašė stojimo sutartis.

Gegužė

10–11 d.

Lietuvoje įvyko referendumas dėl šalies stojimo į Europos Sąjungą. Dauguma balsavusiųjų pritarė stojimui.

16–17 d.

Slovakijoje įvyko referendumas dėl šalies stojimo į Europos Sąjungą. Dauguma balsavusiųjų pritarė stojimui.

28 d.

Atėnuose (Graikija) surengtas ES ir Kanados aukščiausiojo lygio susitikimas.

31 d.

Sankt Peterburge (Rusija) surengtas ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimas.

Birželis

7–8 d.

Lenkijoje įvyko referendumas dėl šalies stojimo į Europos Sąjungą. Dauguma balsavusiųjų pritarė stojimui.

13–14 d.

Čekijoje įvyko referendumas dėl šalies stojimo į Europos Sąjungą. Dauguma balsavusiųjų pritarė stojimui.

20–21 d.

Salonikuose (Graikija) surengtas Europos Vadovų Tarybos susitikimas. ES vadovai susitiko su Balkanų šalių atstovais ir pareiškė ketinimą priimti šias šalis į Europos Sąjungą, jeigu jos propaguos stabilią demokratiją, teisinės valstybės principus ir skatins ekonomikos vystymąsi.

25 d.

Vašingtone (Kolumbijos apygarda, JAV) surengtas ES ir JAV aukščiausiojo lygio susitikimas. Europos Sąjunga ir Jungtinės Amerikos Valstijos nusprendė bendradarbiauti kovoje su terorizmu ir ginklų platinimu. Jos nusprendė keistis informacija apie įtariamųjų bankų sąskaitas ir įsteigti bendras tyrimų grupes.

Liepa

1 d.

Italija perėmė pirmininkavimą Europos Sąjungai.

Rugsėjis

14 d.

Švedijoje įvyko referendumas dėl euro įvedimo. Dauguma gyventojų nepritarė tam, kad šalyje būtų įvesta bendra Europos valiuta.
Kankune (Meksika) įvyko 5-oji Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) ministrų konferencija. Nors turėjo būti susitarta dėl investicijų, konkurencijos, viešųjų pirkimų skaidrumo ir prekybos palengvinimo pasiūlymų, konferencija baigėsi dalyviams nepasiekus jokio susitarimo.

20 d.

Latvijoje įvyko referendumas dėl šalies stojimo į Europos Sąjungą. Dauguma balsavusiųjų pritarė stojimui.

Spalis

4 d.

Romoje (Italija) surengta tarpvyriausybinė konferencija. Jos pagrindinis uždavinys – parangti galutinį pirmosios ES konstitucijos projektą. Tarpvyriausybinė konferencija galutinį susitarimą turėjo parengti iki kitų rinkimų į Europos Parlamentą, numatytų 2004 m. birželį.

16–17 d.

Briuselyje (Belgija) įvyko Europos Vadovų Tarybos susitikimas. Jame daugiausia aptarti trys klausimai: tolesni veiksmai įgyvendinant Europos Vadovų Tarybos susitikimo Salonikuose nutarimus dėl prieglobsčio suteikimo ir imigracijos, ekonomikos augimo politika ir išorės ryšiai.

23–24 d.

Madride (Ispanija) surengta Irako atstatymo konferencija. Įsipareigota įvairiomis formomis (humanitarinės ir atstatymo pagalbos, eksporto kreditų, projektų finansavimo) ir įvairiais laikotarpiais iš viso skirti 28 mlrd. eurų.

Lapkritis

1 d.

Pasikeitė Europos centrinio banko pirmininkas. Willemą F. Duisenbergą, pirmininkavusį Europos centriniam bankui nuo 1998 m. birželio 1 d. iki 2003 m. spalio 31 d., pakeitė Jeanas Claude'as Trichet, buvęs Prancūzijos banko valdytojas.

6 d.

Romoje (Italija) surengtas ES ir Rusijos Federacijos aukščiausiojo lygio susitikimas.

18 d.

Briuselyje (Belgija) surengtas TVK dalyvaujančių Europos Sąjungos užsienio reikalų ministrų susitikimas.

25–26 d.

Venecijoje (Italija) surengta ministrų konferencija tausaus žuvininkystės plėtojimo klausimu.

29 d.

Niu Delyje (Indija) įvyko ES ir Indijos aukščiausiojo lygio susitikimas.

Gruodis

12 d.

Europos Komisija nusprendė iš ES biudžeto skirti pirmąsias lėšas atstatymo darbams Irake.

12–13 d.

Briuselyje (Belgija) įvyko Europos Vadovų Tarybos susitikimas.

19 d.

Pasirašytas Europos Komisijos delegacijos Sanoje (Jemenas) atidarymo nuo 2004 m. sausio susitarimas.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Papildoma informacija
Back to top