an tAontas Eorpach

Stair an Aontais Eorpaigh - 2003

Stair an Aontais Eorpaigh - 2003


2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Eanáir

1

Téann an Ghréig i gceann Uachtaránachta ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh. Ceiliúrann an AE 10 mbliana den Mhargadh Aonair.

15

Tionscnaítear an chéad Mhisean Póilíneachta de chuid an Aontais Eorpaigh sa Bhoisnia agus sa Heirseagaivéin.

26

Seoltar Bliain Eorpach na nDaoine faoi Mhíchumas san Aithin.

27-28

Tionóltar cruinniú aireachta idir an AE agus ASEAN i mBruiséil na Beilge.

Feabhra

1

Tagann Conradh Nice i bhfeidhm.

17

Tionóltar Comhairle Eorpach urghnách i mBruiséil na Beilge.

Márta

8

Déantar reifreann i Málta ar aontachas na tíre sin don Aontas Eorpach. Vótálann an tromlach i bhfabhar an aontachais.

14

Síníonn an AE agus Eagraíocht Chonradh an Atlantaigh Thuaidh (ECAT) comhshocrú slándála san Aithin, an Ghréig.

19

Glacann Parlaimint na hEorpa tuarascáil a thugann an solas glas d’aontachas na Cipire, Phoblacht na Seice, na hEastóine, na hUngáire, na Laitvia, na Liotuáine, Mhálta, na Polainne, na Slóvaice agus na Slóivéine sa bhliain 2004.

20-21

Tionóltar an tríú Comhairle Eorpaigh earraigh bhliantúil i mBruiséil na Beilge. Cinneann Airí dlús a chur le hiarrachtaí chun an straitéis um iomaíochas, um fhostaíocht agus um chuimsiú sóisialta a aontaíodh i Liospóin a chur chun feidhme.

23

Déantar reifreann sa tSlóivéin ar aontachas na tíre sin don Aontas Eorpach. Vótálann an tromlach i bhfabhar an aontaithe.

Aibreán

9

Tugann Parlaimint na hEorpa a haontú d'aontachas na Cipire, Phoblacht na Seice, na hEastóine, na hUngáire, na Laitvia, na Liotuáine, Mhálta, na Polainne, na Slóvaice agus na Slóivéine don Aontas Eorpach.

12

Déantar reifreann san Ungáir ar aontachas na tíre sin don AE. Vótálann an tromlach i bhfabhar an aontachais.

16

Sínítear an Conradh Aontachais idir an AE agus Poblacht na Seice, an Eastóin, an Chipir, an Laitvia, an Liotuáin, an Ungáir, Málta, an Pholainn, an tSlóivéin agus an tSlóvaic san Aithin, an Ghréig.

Bealtaine

10-11

Déantar reifreann sa Liotuáin ar aontachas na tíre sin don Aontas Eorpach. Vótálann an tromlach i bhfabhar an aontachais.

16-17

Déantar reifreann sa tSlóvaic ar aontachais na tíre sin don Aontas Eorpach. Vótálann an tromlach i bhfabhar an aontachais.

28

Tionóltar cruinniú mullaigh idir an AE agus Ceanada san Aithin, an Ghréig.

31

Tionóltar cruinniú mullaigh idir an AE agus an Rúis i gCathair Pheadair na Rúise.

Meitheamh

7-8

Déantar reifreann sa Pholainn ar aontachas na tíre sin don Aontas Eorpach. Vótálann an tromlach i bhfabhar an aontachais.

13-14

Déantar reifreann i bPoblacht na Seice ar aontachas na tíre sin don Aontas Eorpach. Vótálann an tromlach i bhfabhar an aontachais.

20-21

Tionóltar Comhairle Eorpach in Thessaloniki na Gréige. Tá cruinniú ag ceannairí an AE le hionadaithe na Stát Balcánach agus dearbhaíonn siad go bhfuil sé ar intinn acu na tíortha sin a chuimsiú san Aontas Eorpach, ar choinníoll go gcuireann siad cobhsaíocht dhaonlathach, riail an dlí agus forbairt eacnamaíoch chun cinn.

25

Tionóltar cruinniú mullaigh idir an AE agus SAM i Washington DC. Cinneann an tAontas Eorpach agus na Stáit Aontaithe dul i gcomhar sa troid in aghaidh na sceimhlitheoireachta agus iomadú armán. Cinneann siad faisnéis a roinnt ar chuntais bhainc inamhrais, agus comhfhoirne imscrúdaithe a bhunú.

Iúil

1

Téann an Iodáil i gceann Uachtaránachta ar an Aontas Eorpach.

Meán Fómhair

14

Déanann an tSualainn reifreann ar an euro. Diúltaíonn an tromlach do dhul isteach san airgeadra aonair.
An 5ú Comhdháil Aireachta de chuid na hEagraíochta Trádála Domhanda (ETD) in Cancún Mheicsiceo. Tionóladh an chomhdháil chun dul i mbun caibidlíochta ar ghrúpa tograí le haghaidh infheistíochta, iomaíochta, trédhearcachta i soláthar rialtais agus éascú na trádála, agus críochnaíonn sí gan aon chomhaontú idir na rannpháirtithe.

20

Déantar reifreann sa Laitvia ar aontachas na tíre sin don Aontas Eorpach. Vótálann an tromlach i bhfabhar an aontachais.

Deireadh Fómhair

4

Tionóltar an Chomhdháil Idir-rialtasach (CIR) i Róimh na hIodáile. An príomhchúram atá uirthi an leagan deireanach de chéad bhunreacht an AE a dhréachtú. Ba cheart don CIR teacht ar chomhaontú roimh na gcéad toghchán eile do Pharlaimint na hEorpa, atá beartaithe do Mheitheamh 2004.

16-17

Tionóltar Comhairle Eorpach i mBruiséil na Beilge. Dhírigh an cruinniú mullaigh ar thrí shaincheist: obair leantach ar Chomhairle Thessaloniki faoi thearmann agus faoi inimirce; beartas eacnamaíoch ó thaobh an tionscnaimh fáis agus ó thaobh an chaidrimh eachtraigh.

23-24

Tionóltar an Chomhdháil ar Athchóiriú na hIaráice i Maidrid na Spáinne. Tháinig na gealltanais de 28 mbilliún i bhfoirmeacha éagsúla, lena n-áirítear cúnamh daonnúil agus athchóirithe, creidmheasanna onnmhairíochta agus maoiniú tionscadail, agus chlúdaigh siad tréimhsí difriúla ama.

Samhain

1

Athrú Uachtaránachta ar an mBanc Ceannais Eorpach. Tagann an tUasal Jean-Claude Trichet, iar-ghobharnóir an Banque de France, i gcomharbacht ar an Dr Willem F. Duisenberg, a bhí ina uachtarán ar an BCE ón 1 Meitheamh 1998 go dtí an 31 Deireadh Fómhair 2003.

6

Tionóltar cruinniú mullaigh idir an AE agus Cónaidhm na Rúise i Róimh na hIodáile.

18

Tionóltar cruinniú de Airí Gnóthaí Eachtracha an Aontais Eorpaigh ar an CIR i mBruiséil na Beilge.

25-26

Tionóltar comhdháil aireachta ar fhorbairt inbhuanaithe san iascach i Veinéis na hIodáile.

29

Tionóltar cruinniú mullaigh idir an AE agus an India i nDeilí Nua na hIndia.

Nollaig

12

Cinneann an Coimisiún Eorpach an chéad ranníocaíocht a scaoileadh ó bhuiséad an AE le haghaidh gníomhaíochtaí athchóirithe san Iaráic.

12-13

Tionóltar Comhairle Eorpach i mBruiséil na Beilge.

19

Síniú comhaontaithe bunaíochta le haghaidh oscailt thoscaireacht an Choimisiúin Eorpaigh in Sana’a Éimin ó Eanáir 2004.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Féach freisin
Back to top