Euroopan Unioni

Euroopan unionin historia - 2003

Euroopan unionin historia - 2003


2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Tammikuu

1.

Kreikasta tulee Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajavaltio.  EU viettää sisämarkkinoiden 10-vuotisjuhlaa. 

15.

Ensimmäinen Euroopan unionin poliisioperaatio Bosnia ja Hertsegovinassa aloitetaan.

26.

Euroopan vammaisten teemavuosi käynnistyy Ateenassa. 

27.-28.

EU:n ja ASEANin ministerikokous pidetään Brysselissä, Belgiassa.

Helmikuu

1

Nizzan sopimus tulee voimaan.

17.

Eurooppa-neuvoston ylimääräinen kokous pidetään Brysselissä, Belgiassa.

Maaliskuu

8.

Maltassa pidetään kansanäänestys, jossa enemmistö hyväksyy liittymisen Euroopan unioniin. 

14.

EU ja Nato allekirjoittavat turvallisuussopimuksen Ateenassa, Kreikassa. 

19.

Euroopan parlamentin äänestyksessä enemmistö hyväksyy kertomuksen, jossa näytetään vihreää valoa Kyproksen, Tšekin, Viron, Unkarin, Latvian, Liettuan, Maltan, Puolan, Slovakian ja Slovenian EU:hun liittymiselle vuonna 2004. 

20.-21.

Kolmas vuosittainen kevään Eurooppa-neuvosto kokoontuu Brysselissä, Belgiassa. Ministerit päättävät nopeuttaa Lissabonissa sovitun kilpailukykyä, työllisyyttä ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta koskevan strategian toteuttamista. He keskustelevat myös Irakin tilanteesta. 

23.

Sloveniassa pidetään kansanäänestys, jossa enemmistö hyväksyy liittymisen Euroopan unioniin. 

Huhtikuu

9.

Euroopan parlamentti hyväksyy Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymisen Euroopan unioniin. 

12.

Unkarissa pidetään kansanäänestys, jossa enemmistö hyväksyy liittymisen Euroopan unioniin. 

16.

Liittymissopimus EU:n ja Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian välillä allekirjoitetaan Ateenassa, Kreikassa. 

Toukokuu

10.-11.

Liettuassa pidetään kansanäänestys, jossa enemmistö hyväksyy liittymisen Euroopan unioniin. 

16.-17.

Slovakiassa pidetään kansanäänestys, jossa enemmistö hyväksyy liittymisen Euroopan unioniin. 

28.

EU:n ja Kanadan välinen huippukokous pidetään Ateenassa, Kreikassa.

31.

EU:n ja Venäjän välinen huippukokous pidetään Pietarissa, Venäjällä.

 

7-8.

Puolassa pidetään kansanäänestys, jossa enemmistö hyväksyy liittymisen Euroopan unioniin.

13.-14.

Tšekissä pidetään kansanäänestys, jossa enemmistö hyväksyy liittymisen Euroopan unioniin.

20.-21.

Eurooppa-neuvosto kokoontuu Thessalonikissa, Kreikassa. EU:n perustuslakiluonnos otetaan innostuneesti vastaan hyvänä lähtökohtana Euroopan tulevaisuutta koskevilleneuvotteluille. EU:n johtajat tapaavat Balkanin maiden edustajia ja ilmaisevat aikomuksensa liittää nämä maat Euroopan unioniin mikäli ne edistävät demokraattista vakautta, oikeutta ja talouden kehittymistä. Myös Atlantin ylittäviensuhteiden suuresta merkityksestä kansainväliselle vakaudelle mainitaan.

25.

EU:n ja USA:n välinen huippukokous pidetään Washington DC:ssä. Euroopan unioni ja Yhdysvallat päättävät tehdä yhteistyötä terrorismin torjunnassa ja aseiden leviämisen estämisessä, vaihtaa tietoja epäilyttävistäpankkitileistä ja perustaa yhteisiä tutkimusryhmiä. Myös Iranin ja Pohjois-Korean tilanne sekä tiekarttana tunnettu Lähi-idän rauhansuunnitelma mainitaan.

Heinäkuu

1.

Italiasta tulee Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajavaltio.

Syyskuu

14.

Ruotsissa pidetään kansanäänestys eurosta. Ruotsalaisten enemmistö äänestää yhteiseen rahaan siirtymistä vastaan. Maailman kauppajärjestön (WTO) viides ministerikokous pidetään Cancúnissa, Meksikossa. Tavoitteena on neuvotella investointeihin, kilpailuun, julkisten hankintojen avoimuuteen ja kaupan helpottamiseen liittyvistä ehdotuksista, mutta sopimukseen ei päästä.

20.

Latviassa pidetään kansanäänestys, jossa enemmistö hyväksyy liittymisen Euroopan unioniin.

Lokakuu

4.

Hallitustenvälinen konferenssi (HVK) pidetään Roomassa, Italiassa. Sen tärkeimpänä tehtävänä on EU:n ensimmäisen perustuslain lopullisen version suunnittelu ja hyväksyminen. Monet jäsenvaltiot vaativat muutoksia Eurooppa-valmistelukunnan heinäkuussa tekemään EU:n perustuslakiluonnokseen. HVK:n tulisi päästä sopimukseen ennen seuraavia Euroopan parlamentin vaaleja kesäkuussa 2004.

16.-17.

Eurooppa-neuvosto kokoontuu Brysselissä, Belgiassa. Huippukokouksessa keskitytään kolmeen aiheeseen: Thessalonikin Eurooppa-neuvostossa esitettyjen turvapaikka- ja maahanmuuttoasioiden käsittelyn jatkaminen, talouspolitiikka kasvua koskevan aloitteen näkökulmasta ja ulkosuhteet.

23.-24.

Irakin jälleenrakentamista koskeva konferenssi pidetään Madridissa, Espanjassa. Paljon erilaisia vakuuksia (28 miljardia euroa) tuli esimerkiksi humanitaarisena ja jälleenrakennusapuna, vientiluottoina japrojektirahoituksina, ja ne kattoivat useita ajanjaksoja.

Marraskuu

1.

Pääjohtajan vaihdos Euroopan keskuspankissa. Ranskan keskuspankin entinen pääjohtaja Jean-Claude Trichet seuraa tehtävässä Willem F. Duisenbergia, joka toimi EKP:n pääjohtajana 1.6.1998-31.10.2003.

6.

EU:n ja Venäjän federaation välinen huippukokous pidetään Roomassa, Italiassa.

18.

EU:n ulkoministereiden HVK:ta koskeva kokous pidetään Brysselissä, Belgiassa.

25.-26.

Ministerikokous kestävästä kehityksestä kalastuksessa pidetään Venetsiassa, Italiassa.

29.

EU:n ja Intian välinen huippukokous pidetään New Delhissä, Intiassa.

Joulukuu

12.

Euroopan komissio päättää maksaa ensimmäisen osan EU:n talousarviossa Irakin jälleenrakentamiseen varatusta rahoitusavusta.

12.-13.

Eurooppa-neuvosto kokoontuu Brysselissä, Belgiassa.

19.

Allekirjoitetaan sopimus Euroopan komission valtuuskunnan toiminnan aloittamisesta Sanaassa, Jemenissä tammikuusta 2004 alkaen.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Back to top