Euroopa Liit

Euroopa Liidu ajalugu - 2003

Euroopa Liidu ajalugu - 2003


2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Jaanuar

1

Euroopa Liidu Nõukogu eesistujaks saab Kreeka. EL tähistab ühtse turu 10. aastapäeva.

15

Avatakse pidulikult esimene Euroopa Liidu politseimissioon Bosnias ja Hertsegoviinas.

26

Euroopa puudega inimeste aasta avamine Ateenas.

27–28

ELi–ASEANi ministrite kohtumine Brüsselis.

Veebruar

1

Jõustub Nice’i leping.

17

Euroopa Ülemkogu erakorraline kohtumine Brüsselis.

Märts

8

Rahvahääletus Maltal. Enamus on Euroopa Liiduga ühinemise poolt.

14

EL ja NATO kirjutavad Ateenas alla julgeolekupaktile.

19

Euroopa Parlament võtab vastu aruande, mis annab rohelise tule Eesti, Küprose, Leedu, Läti, Malta, Poola, Slovakkia, Sloveenia, Tšehhi ja Ungari ühinemisele Euroopa Liiduga 2004. aastal.

20–21

Euroopa Ülemkogu kolmas iga-aastane kevadkohtumine Brüsselis. Ministrid otsustavad suurendada jõupingutusi konkurentsivõime, tööhõive ja sotsiaalse ühtekuuluvuse parandamise Lissaboni strateegia rakendamiseks.

23

Rahvahääletus Sloveenias. Enamus on Euroopa Liiduga ühinemise poolt.

Aprill

9

Euroopa Parlament annab nõusoleku Eesti, Küprose, Leedu, Läti, Malta, Poola, Slovakkia, Sloveenia, Tšehhi ja Ungari ühinemiseks Euroopa Liiduga.

12

Rahvahääletus Ungaris. Enamus on Euroopa Liiduga ühinemise poolt.

16

Ateenas kirjutatakse alla ühinemislepingule ELi ning Eesti, Küprose, Leedu, Läti, Malta, Poola, Slovakkia, Sloveenia, Tšehhi ja Ungari vahel.

Mai

10–11

Rahvahääletus Leedus. Enamus on Euroopa Liiduga ühinemise poolt.

16-17

Rahvahääletus Slovakkias. Enamus on Euroopa Liiduga ühinemise poolt.

28

ELi–Kanada tippkohtumine Ateenas.

31

ELi–Venemaa tippkohtumine Peterburis.

Juuni

7–8

Rahvahääletus Poolas. Enamus on Euroopa Liiduga ühinemise poolt.

13–14

Rahvahääletus Tšehhis. Enamus on Euroopa Liiduga ühinemise poolt.

20–21

Euroopa Ülemkogu kohtumine Kreekas Thessalonikis. ELi liidrid kohtuvad Balkani riikide esindajatega ning väljendavad kavatsust need Euroopa Liitu vastu võtta, kui need edendavad demokraatlikku stabiilsust, õigusriiklust ja majanduslikku arengut.

25

ELi–USA tippkohtumine Washingtonis. Pooled otsustavad teha koostööd terrorismivastases võitluses ja relvade leviku tõkestamisel. Otsustatakse jagada teavet kahtlaste pangakontode kohta ning luua ühised uurimisrühmad.

Juuli

1

Euroopa Liidu Nõukogu eesistujaks saab Itaalia.

September

14

Rahvahääletus Rootsis. Enamus on euro kasutuselevõtu vastu.
Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) 5. ministrite konverents Mehhikos Cancúnis. Eesmärk on läbi rääkida mitu ettepanekut investeerimise, konkurentsi, riigihangete läbipaistvuse ja kaubanduse lihtsustamise kohta, kuid kokkuleppele ei jõuta.

20

Rahvahääletus Lätis. Enamus on Euroopa Liiduga ühinemise poolt.

Oktoober

4

Valitsustevaheline konverents Roomas. Konverentsi põhiülesanne on töötada välja ELi esimese põhiseaduse lõppversioon. Eesmärk on saavutada kokkulepe enne Euroopa Parlamendi järgmisi valimisi, mis on kavandatud 2004. aasta juuniks.

16–17

Euroopa Ülemkogu kohtumine Brüsselis. Keskendutakse kolmele teemale: jätkub arutelu Euroopa Ülemkogu Thessaloniki kohtumisel alustatud varjupaiga- ja immigratsiooniteemal, räägitakse majanduspoliitikast seoses Euroopa majanduskasvu algatusega ja välissuhetest.

23–24

Iraagi taasülesehituskonverents Madridis. Abi kogusummas 28 miljardit eurot lubatakse mitmesugusteks perioodideks ja mitmesugusel kujul, näiteks humanitaar- ja ülesehitusabi, ekspordikrediidid ja projektide rahastamine.

November

1

Vahetub Euroopa Keskpanga president. Willem F. Duisenbergi, kes oli EKP president 1. juunist 1998 kuni 31. oktoobrini 2003, vahetab välja Prantsuse keskpanga endine president Jean-Claude Trichet.

6

ELi–Venemaa tippkohtumine Roomas.

18

ELi välisministrite kohtumine Brüsselis. Arutelu all on valitsustevaheline konverents.

25–26

Ministrite konverents Venezias säästva kalanduse teemal.

29

ELi–India tippkohtumine India pealinnas New Delhis.

Detsember

12

Euroopa Komisjon otsustab eraldada esimese summa ELi eelarvest Iraagi ülesehitamiseks.

12–13

Euroopa Ülemkogu kohtumine Brüsselis.

19

Jeemeni pealinnas Sana’as kirjutatakse alla Euroopa Komisjoni esinduse avamise lepingule. Esindus avatakse 2004. aasta jaanuaris.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Vaata ka …
Back to top