Den Europæiske Union

Den Europæiske Unions historie - 2003

Den Europæiske Unions historie - 2003


2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Januar

1

Grækenland overtager formandskabet af Rådet for Den Europæiske Union.  EU fejrer 10 år med Det Indre Marked.

15

Den første EU-politimission indvies.

26

Det Europæiske år for mennesker med handicaps lanceres i Athen.

27-28

Der holdes et EU-ASEAN ministermøde i Bruxelles, Belgien.

Februar

1

Nice- traktaten træder i kraft.

17

Et ekstraordinært møde i Det Europæiske Råd holdes i Bruxelles, Belgien.

Marts

8

Der holdes folkeafstemning på Malta om landets optagelse i EU. Der er flertal for tiltrædelsen.

14

EU og NATO underskriver sikkerheds pagt i Athen, Grækenland.

19

Der stemmes i Europa-Parlamentet. Flertallet godkender en rapport der giver det grønne lys til Cyperns, Tjekkiets, Estlands, Ungarns, Letlands, Litauens, Maltas, Polens, Slovakiets og Sloveniens tiltrædelse i 2004.

20-21

Det Europæiske Råds tredje årlige Forårsmøde holdes i Bruxelles, Belgien. Ministrene beslutter at forstærke indsatsen med at implementere strategien for konkurrenceevne, beskæftigelse og social integration der blev aftalt i Lissabon. Ministrene diskuterer også situationen i Irak.

23

Der holdes folkeafstemning i Slovenien om landets optagelse i EU. Der er flertal for tiltrædelsen.

April

9

Europa-Parlamentet godkender Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse til EU.

12

Ungarn afholder en folkeafstemning om landets tiltræden til EU. Der er flertal for tiltrædelse.

16

Tiltrædelsestraktaten mellem EU og Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet bliver underskrevet i Athen, Grækenland.

Maj

10-11

Litauen afholder folkeafstemning om landets EU-medlemskab. Der er flertal for tiltrædelsen.

16-17

Slovakiet afholder folkeafstemning om landets EU-medlemskab. Der er flertal for tiltrædelsen.

28

Et EU-Canada topmøde afholdes i Athen, Grækenland.

31

Et EU-Rusland topmøde afholdes i Skt. Petersborg, Rusland.

Juni                                                                                                    

7-8

Der afholdes folkeafstemning i Polen angående landets tiltræden til EU. Flertallet er for tiltrædelse.

13-14

Der afholdes folkeafstemning i Den Tjekkiske Republik angående landets tiltræden til EU. Flertallet er for tiltrædelse.

20-21

Der holdes et Europæisk Rådsmøde i Thessaloniki, Grækenland. Udkastet til en EU forfatningstraktat bydes velkommen som et godt grundlag for fremtidige forhandlinger om Europas fremtid. EU-ledere mødes med repræsentanter for Balkan-staterne og udtrykker deres hensigt om at inkludere de sidstnævnte i Den Europæiske Union under forudsætning af at de fremmer demokratisk stabilitet, retssamfund og økonomisk udvikling. Der henvises også til vigtigheden af transatlantiske relationer for international stabilitet.

25

Et EU-US topmøde afholdes i Washington DC. Den Europæiske Union og De Forenede Stater beslutter at samarbejde i deres bekæmpelse af terrorisme og spredning af våben . De beslutter at dele informationer om mistænkelige bank konti og at etablere fælles undersøgelses teams. Der refereres også til situationen i Iran og Nord Korea samt til "Kortet" for fred i Mellem Østen.

Juli                                                                                                  

1

Italien overtager formandskabet i Rådet for Den Europæiske Union

September                                                                                                  

14

Sverige afholder folkeafstemning om euroen.. Flertallet afviser at deltage i den fælles europæiske valuta Den 15. ministerkonference i Verdenshandelsorganisationen (WTO) i Cancún, Mexico. Fra at skulle have forhandlet om en gruppe af forslag vedrørende investering, konkurrence, gennemsigtighed i regerings bidrag og handelslettelser slutter deltagerne med ikke at være i stand til at blive enige om en aftale.  

20

Letland afholder folkeafstemning om landets tiltræden til Den Europæiske Union. Flertallet støtter tiltrædelsen.

Oktober

4

Regeringskonferencen (RK) afholdes i Rom, Italien. Dens vigtigste opgave er at skrive og vedtage den endelige version af Eu's første forfatning. Mange medlemsstater ønsker forandringer til EU-forfatningsudkastet fra juli måned fra det europæiske konventRegeringskonferencen skulle nå en aftale inden det næste valg til Europa-Parlamentet, der er planlagt til juli 2004

16-17

Det Europæiske Råd mødes i Bruxelles, Belgien. Mødet fokuserede på tre emner: opfølgningen af Rådsmødet i Thessaloniki om asyl og immigration; økonomisk politik på basis af Vækst Initiativet; og internationale relationer.

23-24

Konferencen om Genopbygning af Irak holdes i Madrid, Spanien. Der blevet tilsagn (28 milliarder €) i mange forskellige former, inklusiv humanitær og genopbygningsbistand, eksport kreditter og projekt finansiering med forskellige bidragsperioder.

November

1

Formandsskifte i Den Europæiske Centralbank. Jean-Claude Trichet, tidligere centralbankchef for Banque de France, efterfølger Willem F. Duisenberg, ECBs formand fra 1. juni 1998 til 31. oktober 2003.

6

EU-Den Russiske Føderation topmøde afholdes i Rom, Italien.

18

EU's Udenrigsministres møde om Regeringskonferencen holdes i Bruxelles, Belgien.

25-26

Ministerkonference om bæredygtig udvikling i fiskeriet holdes i Venedig, Italien.

29

EU-Indien topmøde holdes i New Delhi, Indien.

December

12

Europa-Kommissionen besluttede i dag at frigive det første bidrag fra EU budgettet til genopbygningsaktiviteter i Irak.

12-13

Der holdes møde i Rådet for Den Europæiske Union.

19

Underskrivelse af en etableringsaftale for åbningen af en delegation for Europa-Kommissionen i Sana'a, Yemen, fra Januar 2004.Sidens top

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Se også
Back to top