Evropská unie

Dějiny Evropské unie - 2003

Dějiny Evropské unie - 2003


2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Leden

1

Předsednictví Rady Evropské unie přebírá Řecko. Evropská unie slaví 10 let jednotného trhu.

15

Začíná první Policejní mise Evropské unie v Bosně a Hercegovině.

26

V Aténách je zahájen Evropský rok zdravotně postižených osob.

27–28

V Bruselu se koná jednání na ministerské úrovni mezi EU a sdružením ASEAN.

Únor

1

Vstupuje v platnost Smlouva z Nice.

17

V Bruselu se koná mimořádné zasedání Evropské rady.

Březen

8

Na Maltě se koná referendum o přistoupení země k Evropské unii. Většina se vyslovuje pro přistoupení.

14

EU a NATO podepisují v Aténách bezpečnostní dohodu.

19

Evropský parlament schvaluje zprávu, znamenající souhlas s přistoupením České republiky, Estonska, Kypru, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Malty, Polska, Slovenska a Slovinska v roce 2004.

20–21

V Bruselu se koná třetí roční jarní zasedání Evropské rady. Ministři rozhodují o tom, že je třeba zintenzivnit úsilí v zájmu realizace strategie konkurenceschopnosti, zaměstnanosti a sociálního začlenění přijaté v Lisabonu.

23

Ve Slovinsku se koná referendum o přistoupení země k Evropské unii. Většina se vyslovuje pro přistoupení.

Duben

9

Evropský parlament vyslovuje souhlas s přistoupením České republiky, Estonska, Kypru, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Malty, Polska, Slovenska a Slovinska k Evropské unii.

12

V Maďarsku se koná referendum o přistoupení země k Evropské unii. Většina se vyslovuje pro přistoupení.

16

V Aténách je podepsána smlouva o přistoupení mezi EU a Českou republikou, Estonskem, Kyprem, Litvou, Lotyšskem, Maďarskem, Maltou, Polskem, Slovenskem a Slovinskem.

Květen

10–11

V Litvě se koná referendum o přistoupení země k Evropské unii. Většina se vyslovuje pro přistoupení.

16–17

Na Slovensku se koná referendum o přistoupení země k Evropské unii. Většina se vyslovuje pro přistoupení.

28

V Aténách se koná summit EU–Kanada.

31

V Petrohradu se koná summit EU–Rusko.

Červen

7–8

V Polsku se koná referendum o přistoupení země k Evropské unii. Většina se vyslovuje pro přistoupení.

13–14

V České republice se koná referendum o přistoupení země k Evropské unii. Většina se vyslovuje pro přistoupení.

20–21

V řecké Soluni se koná zasedání Evropské rady. Vedoucí představitelé EU se zde setkávají se zástupci balkánských států a vyjadřují jim svůj úmysl přijmout je do Evropské unie za podmínky, že budou prosazovat demokratickou stabilitu, právní stát a hospodářský rozvoj.

25

Ve Washingtonu se koná summit EU–USA. Evropská unie a Spojené státy přijímají rozhodnutí o spolupráci v boji proti terorismu a šíření zbraní. Budou sdílet informace o podezřelých bankovních účtech a vytvoří společné vyšetřovací týmy.

Červenec

1

Předsednictví Rady Evropské unie přebírá Itálie.

Září

14

Ve Švédsku se koná referendum o přijetí eura. Většina přijetí společné evropské měny odmítá.
5. ministerská konference Světové obchodní organizace (WTO) v mexickém Cancúnu. Konference má vyjednat řadu návrhů v oblasti investic, hospodářské soutěže, průhlednosti vládních zakázek a usnadnění obchodu, účastníci však nedokážou dosáhnout shody.

20

V Lotyšsku se koná referendum o přistoupení země k Evropské unii. Většina se vyslovuje pro přistoupení.

Říjen

4

V Římě se koná mezivládní konference (IGC). K jejím hlavním úkolům patří navrhnout konečné znění první ústavy EU. Účastníci mezivládní konference se musejí dohodnout do příštích voleb do Evropského parlamentu, které jsou naplánovány na červen roku 2004.

16–17

V Bruselu se koná zasedání Evropské rady. Zasedání se zaměřuje na tři oblasti: kontrola plnění rozhodnutí přijatých na zasedání Rady v Soluni ohledně azylu a imigrace, hospodářská politika z hlediska iniciativy pro růst a vnější vztahy.

23–24

V Madridu se koná konference o obnově Iráku. Příslibená pomoc v hodnotě 28 miliard mají různou podobu jako např. humanitární pomoc, pomoc při rekonstrukci, vývozní úvěry a financování projektů a týkají se různých časových období.

Listopad

1

Změna v čele Evropské centrální banky. Dr. Willema F. Duisenberga, který stál v čele ECB od 1. června 1998 do 31. října 2003 nahrazuje bývalý guvernér Banque de France Jean-Claude Trichet.

6

V Římě se koná summit EU a Ruské federace.

18

V Bruselu se koná setkání ministrů zahraničních věcí Evropské unie věnované mezivládní konferenci.

25–26

V italských Benátkách se koná ministerská konference o udržitelném rozvoji v oblasti rybolovu.

29

V indickém Dillí se koná summit EU–Indie.

Prosinec

12

Evropská komise rozhoduje o uvolnění prvního příspěvku z rozpočtu EU na obnovu Iráku.

12–13

V Bruselu se koná zasedání Evropské rady.

19

Podepsání dohody o otevření zastoupení Evropské komise v jemenském hlavním městě San'á v lednu roku 2004.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Viz také
Back to top