Europeiska Unionen

Europeiska unionens historia - 2002

Europeiska unionens historia - 2002


2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Januari

1

Spanien tar över ordförandeskapet i Europeiska unionens råd. Eurosedlar och euromynt sätts i omlopp i de tolv deltagande medlemslänerna: Österrike, Belgien, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal och Spanien.

15

Pat Cox blir vald till Europaparlamentets talman.

Februari

28

Vid utgången av perioden med två valutor blir euron den enda gällande valutan i de tolv euroländerna. Öppningssessionen av Konventet om Europas framtid hålls i Bryssel.

Mars

15-16

Europeiska rådet möts i Barcelona i Spanien. Mötet inriktas på den ekonomiska, sociala och miljömässiga situationen i unionen och frågan om att knyta samman de europeiska ekonomierna när det gäller finansmarknader och energi-, transport- och kommunikationsnät. Europeiska rådet uppmanar till ett snabbt antagande av lagstiftning för att öppna marknaderna i detta syfte. Åtgärderna för att uppnå full sysselsättning och utveckling av en konkurrenskraftig kunskapsbaserad ekonomi förstärks. Andra frågor som tas upp är Europa-Medelhavspartnerskapet, förbindelserna med Förenta Staterna och länderna på Västra Balkan samt situationen i Zimbabwe. Europeiska rådet antar också ett uttalande om den förvärrade israelisk-palestinska konflikten.

26

Galileo, det europeiska satellitsystemet för positionsbestämning och navigering, lanseras.

April

10

Europeiska kommissionen publicerar en grönbok om en gemenskapspolitik för återvändande av personer som vistas olagligt.

19

Europeiska kommissionen publicerar en grönbok om alternativa system för tvistlösning inom civil- och handelsrätt.

22

EU och Algeriet undertecknar ett associationsavtal i Valencia, Spanien.

23

Europeiska kommissionen antar ett förslag för att motverka cyberbrottslighet.

Maj

8

Ett toppmöte mellan EU och Kanada hålls i Toledo, Spanien.

17-18

Ett toppmöte mellan EU och Latinamerika och Karibien hålls i Madrid, Spanien.

18

Ett toppmöte mellan EU och Mexico hålls i Madrid, Spanien.

29

Ett toppmöte mellan EU och Ryssland hålls i Moskva.

31

Europeiska unionen ratifierar Kyotoprotokollet.

Juni

17

EU och Libanon skriver under ett associeringsavtal i Luxemburg.

21-22

Europeiska rådet håller möte i Sevilla, Spanien.

Juli

4

Ett toppmöte mellan EU och Ukraina hålls i Köpenhamn, Danmark.

8

Ett toppmöte mellan EU och Japan hålls i Tokyo.

23

Fördraget om Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG) upphör att gälla efter femtio år.

September

24

Ett toppmöte mellan EU och Kina hålls i Köpenhamn, Danmark.

24

Ett toppmöte mellan EU och Sydkorea hålls i Köpenhamn.

26

Den första Europeiska språkdagen firas och kommer att firas årligen för att se till att språkfrågor förblir uppmärksammade i Europa.

Oktober

9

Europeiska kommissionen rekommenderar att anslutningsförhandlingarna med följande länder avslutas före slutet av 2002: Cypern, Tjeckiska republiken, Estland, Ungern, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakiska republiken och Slovenien. Kommissionen anser att länderna kommer att vara redo för EU-medlemskap från början av 2004.

10

Ett toppmöte mellan EU och Indien hålls i Köpenhamn, Danmark.

19

I en andra folkomröstning röstar det irländska folket för Nicefördraget.

24-25

Europeiska rådets möte hålls i Bryssel, Belgien.

November

11

Ett toppmöte mellan EU och Ryssland äger rum i Bryssel, Belgien.

18

Ett associeringsavtal mellan EU och Chile undertecknas i Bryssel, Belgien.

December

12-13

Europeiska rådets möte hålls i Köpenhamn, Danmark.

19

Ett toppmöte mellan EU och Kanada hålls i Ottawa, Kanada.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Se också
Back to top