Evropska unija

Zgodovina Evropske unije - 2002

Zgodovina Evropske unije - 2002


2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Januar

1

Španija je prevzela predsedovanje Svetu Evropske unije. Dvanajst držav članic (Avstrija, Belgija, Finska, Francija, Nemčija, Grčija, Irska, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Portugalska in Španija) je kot plačilno sredstvo uvedlo evrske kovance in bankovce.

15

Za predsednika Evropskega parlamenta je bil izvoljen irski politik Pat Cox.

Februar

28

Po izteku prehodnega obdobja je evro postal edino uradno plačilno sredstvo v dvanajstih državah članicah. V Bruslju je potekalo prvo zasedanje Konvencije o prihodnosti Evrope.

Marec

15-16

Na zasedanju Evropskega sveta v Barceloni so razpravljali o gospodarskih, socialnih in okoljskih vprašanjih. Poudarili so tudi pomen medsebojne povezanosti med evropskimi gospodarstvi v energetiki, prometu in komunikacijah ter se zavzeli za hitrejše odpiranje trgov na teh področjih.

26

Začetek evropskega sistema za navigacijo in določanje položaja GALILEO.

April

10

Evropska komisija je objavila zeleno knjigo o skupni politiki vračanja nezakonitih priseljencev.

19

Evropska komisija je objavila zeleno knjigo o nadomestnih načinih reševanja sporov v civilnem in gospodarskem pravu.

22

EU in Alžirija sta v španski Valenciji podpisali pridružitveni sporazum.

23

Evropska komisija je sprejela predlog za ukrepe proti kibernetski kriminaliteti.

Maj

8

V španskem Toledu je potekalo srečanje na vrhu med EU in Kanado.

17-18

Srečanje na vrhu med EU ter Latinsko Ameriko in Karibi v Madridu.

18

Srečanje na vrhu med EU in Mehiko v Madridu.

29

V Moskvi je potekalo srečanje na vrhu med EU in Rusijo.

31

Evropska unija je ratificirala Kjotski protokol.

Junij

17

EU in Libanon sta v Luxembourgu podpisala pridružitveni sporazum.

21-22

Zasedanje Evropskega sveta v španski Sevilli.

Julij

4

V Københavnu je potekalo srečanje na vrhu med EU in Ukrajino.

8

V Tokiu je potekalo srečanje na vrhu med EU in Japonsko.

23

Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo („Pogodba ESPJ“) je po petdesetih letih prenehala veljati.

September

24

V Københavnu je potekalo srečanje na vrhu med EU in Kitajsko.

24

Srečanje na vrhu med EU in Republiko Korejo v Københavnu.

26

Prvo praznovanje evropskega dneva jezikov.

Oktober

9

Evropska komisija je predlagala zaključek pristopnih pogajanj do leta 2002 z 10 državami: Ciprom, Češko, Estonijo, Madžarsko, Latvijo, Litvo, Malto, Poljsko, Slovaško in Slovenijo. Te države naj bi bile za članstvo pripravljene do začetka leta 2004.

10

V Københavnu je potekalo srečanje na vrhu med EU in Indijo.

19

Irski volilci so na ponovljenem referendumu podprli sprejem Pogodbe iz Nice.

24-25

V Bruslju je potekalo zasedanje Evropskega sveta.

November

11

V Bruslju je potekalo srečanje na vrhu med EU in Rusijo.

18

V Bruslju sta EU in Čile podpisala pridružitveni sporazum.

December

12-13

Zasedanje Evropskega sveta v Københavnu.

19

V Ottawi v Kanadi je potekalo srečanje na vrhu med EU in Kanado.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Glej tudi
Back to top