Európska únia

História Európskej únie - 2002

História Európskej únie - 2002


2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Január

1.

Španielsko preberá predsedníctvo Rady Európskej únie. Euromince a eurobankovky boli uvedené do obehu v dvanástich účastníckych členských štátoch: Rakúsku, Belgicku, Fínsku, Francúzsku, Nemecku, Grécku, Írsku, Taliansku, Luxembursku, Holandsku, Portugalsku a Španielsku.

15.

Európsky parlament volí pána Pata Coxa za svojho predsedu.

Február

28.

Euro sa stáva jedinou menou v dvanástich účastníckych členských štátoch, keďže obdobie dvojitého obehu sa končí. V Bruseli sa koná úvodné zasadnutie Konventu o budúcnosti Európy.

Marec

15. - 16.

V Barcelone (Španielsko) sa koná zasadnutie Európskej rady. Rada sa sústredí na hospodárske, sociálne a environmentálne záležitosti a prednostne sa venuje prepojeniu európskych hospodárstiev na úrovni finančných trhov a energetických, dopravných a komunikačných sietí, pričom na tento účel naliehavo žiada rýchle prijatie právnych predpisov na otvorenie trhov.

26.

Zavádza sa GALILEO, európsky satelitný navigačný systém a systém na určovanie polohy.

Apríl

10.

Európska komisia uverejňuje zelenú knihu o politike Spoločenstva pre návrat osôb s nelegálnym pobytom.

19.

Európska komisia uverejňuje zelenú knihu o alternatívnych spôsoboch riešenia súdnych sporov v občianskych a obchodných veciach.

22.

EÚ a Alžírsko podpisujú vo Valencii (Španielsko) dohodu o pridružení.

23.

Európska komisia prijíma návrh na boj proti počítačovej kriminalite.

Máj

8.

V Tolede (Španielsko) sa koná samit EÚ - Kanada.

17. - 18.

V Madride (Španielsko) sa koná samit EÚ - Latinská Amerika - Karibik.

18.

V Madride (Španielsko) sa koná samit EÚ - Mexiko.

29.

V Moskve sa koná samit EÚ - Rusko.

31.

Európska únia ratifikuje Kjótsky protokol.

Jún

17.

EÚ a Libanon podpisujú v Luxemburgu dohodu o pridružení.

21. - 22.

V Seville (Španielsko) sa koná zasadnutie Európskej rady.

Júl

4.

V Kodani (Dánsko) sa koná samit EÚ - Ukrajina.

8.

V Tokiu sa koná samit EÚ - Japonsko.

23.

Po päťdesiatich rokoch končí platnosť Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele (ESUO).

September

24.

V Kodani (Dánsko) sa koná samit EÚ - Čína.

24.

V Kodani (Dánsko) sa koná samit EÚ - Kórejská republika.

26.

Oslavuje sa prvý Európsky deň jazykov.

Október

9.

Európska komisia odporúča ukončiť prístupové rokovania do konca roku 2002 s týmito krajinami: Cyprus, Česká republika, Estónsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Malta, Poľsko, Slovenská republika a Slovinsko. Komisia dospela k záveru, že tieto krajiny budú pripravené na členstvo v EÚ od začiatku roku 2004.

10.

V Kodani (Dánsko) sa koná samit EÚ - India.

19.

V druhom referende občania Írska hlasujú za prijatie Zmluvy z Nice.

24. - 25.

V Bruseli (Belgicko) sa koná zasadnutie Európskej rady.

November

11.

V Bruseli (Belgicko) sa koná samit EÚ - Rusko.

18.

V Bruseli (Belgicko) sa podpisuje dohoda o pridružení medzi EÚ a Čile.

December

12. - 13.

V Kodani (Dánsko) sa koná zasadnutie Európskej rady.

19.

V Ottawe (Kanada) sa koná samit EÚ - Kanada.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Klikni tiež na...
Back to top