Europese Unie

De geschiedenis van de Europese Unie - 2002

De geschiedenis van de Europese Unie - 2002


2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Januari

1

Spanje neemt het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie over. De euromuntstukken en -biljetten komen in omloop in de twaalf deelnemende lidstaten : Oostenrijk, België, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Portugal en Spanje.

15

Het Europees Parlement kiest de heer Cox tot voorzitter.

Februari

28

De euro wordt de enige munteenheid in de 12 deelnemende lidstaten, want de periode van dubbele muntcirculatie eindigt vandaag. De openingszitting van de Conventie over de Toekomst van Europa wordt gehouden in Brussel.

Maart

15-16

De Europese Raad wordt gehouden in Barcelona, Spanje. De Raad spitst zich toe op economische, sociale en milieu-aangelegenheden en geeft prioriteit aan de interconnectie van de Europese economieën op het niveau van financiële markten en energie, vervoer en communicatienetwerken, waarbij hij aandringt op een snelle aanneming van wetgeving om de markten met dit doel open te stellen. Het beleid inzake volledige werkgelegenheid en de bevordering van een concurrerende kenniseconomie wordt verstevigd. Er wordt verwezen naar het Euro-mediterrane partnerschap, de relaties met de Verenigde Staten en de westelijke Balkanlanden en de situatie in Zimbabwe. Er wordt ook een verklaring aangenomen betreffende het escalerende Israëlisch-Palestijns conflict.

26

GALILEO, het Europese satellietnavigatie- en -plaatsbepalingssysteem, gaat van start.

April

10

De Europese Commissie publiceert een Groenboek over een communautair terugkeerbeleid ten aanzien van personen die illegaal in de Europese Unie verblijven.

19

De Europese Commissie publiceert een Groenboek betreffende alternatieve wijzen van geschillenbeslechting op het gebied van het burgerlijk recht en het handelsrecht.

22

De Europese Unie en Algerije ondertekenen een associatieovereenkomst in Valencia, Spanje.

23

De Europese Commissie keurt een voorstel goed ter bestrijding van cybercriminaliteit.

Mei

8

Een topontmoeting tussen de Europese Unie en Canada vindt plaats in Toledo, Spanje.

17-18

Een topontmoeting tussen de Europese Unie, Latijns-Amerika en de Caraïben vindt plaats in Madrid, Spanje.

18

Een topontmoeting tussen de Europese Unie en Mexico vindt plaats in Madrid, Spanje.

29

Een topontmoeting tussen de Europese Unie en Rusland vindt plaats in Moskou, Rusland.

31

De Europese Unie ratificeert het Protocol van Kyoto.

Juni

17

De EU en Libanon ondertekenen een Associatieovereenkomst in Luxemburg.

21-22

De Europese Raad komt bijeen in Sevilla, Spanje.

Juli

4

Een topontmoeting tussen de Europese Unie en Oekraïne vindt plaats in Kopenhagen, Denemarken.

8

Een topontmoeting tussen de Europese Unie en  Japan vindt  plaats in Tokyo 

23

Het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) verstrijkt na vijftig jaar in voege te zijn geweest.

September

24

Een topontmoeting tussen de Europese Unie en China vindt plaats in Kopenhagen, Denemarken.

24

Een topontmoeting tussen de Europese Unie en Zuid-Korea vindt plaats in Kopenhagen, Denemarken.

26

De eerste Europese dag van de talen wordt gevierd en zal jaarlijks gevierd blijven worden om te verzekeren dat taalaspecten zichtbaar blijven over heel Europa.

Oktober

9

Volgens de Europese Commissie kunnen tegen eind 2002 de onderhandelingen over toetreding worden afgesloten met de volgende landen: Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en Tsjechië. Volgens de Commissie zijn deze landen klaar voor toetreding tot de EU vanaf begin 2004.

10

Een topconferentie tussen India en de EU vindt plaats in Kopenhagen, Denemarken.

19

In een tweede referendum stemt het Ierse volk vóór het Verdrag van Nice.

24-25

De Europese Raad wordt gehouden in Brussel, België.

November

11

Een EU-Rusland top vindt plaats in Brussel, België.

18

In Brussel, België, wordt een associatie-overeenkomst tussen de EU en Chili ondertekend.

December

12-13

Een bijeenkomst van de Europese Raad vindt plaats in Kopenhagen, Denemarken.

19

Een bijeenkomst van de Europese Raad vindt plaats in Kopenhagen, Denemarken.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Back to top