Europos Sąjunga

Europos Sąjungos istorija - 2002 m.

Europos Sąjungos istorija - 2002 m.


2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Sausis

1 d.

Ispanija perėmė pirmininkavimą Europos Sąjungos Tarybai. Dvylikoje valstybių narių – Airijoje, Austrijoje, Belgijoje, Graikijoje, Ispanijoje, Italijoje, Liuksemburge, Nyderlanduose, Portugalijoje, Prancūzijoje, Suomijoje ir Vokietijoje – pradėjo cirkuliuoti euro monetos ir banknotai.

15 d.

Europos Parlamentas pirmininku išrinko Patą Coxą.

Vasaris

28 d.

Baigėsi pereinamasis laikotarpis ir euras tapo vienintele dvylikos valstybių narių valiuta. Briuselyje įvyko Europos ateities konvento įžanginis posėdis.

Kovas

15–16 d.

Barselonoje (Ispanija) įvyko Europos Vadovų Tarybos susitikimas. Daugiausia diskutuota ekonomikos, socialiniais ir aplinkos klausimais, nutarta, kad būtina tarpusavyje sujungti Europos šalių finansų ir energetikos rinkas, transporto ir ryšių tinklus ir paraginta kuo greičiau primti tam būtino rinkų atvėrimo teisės aktus.

26 d.

Pradėta Europos palydovinės navigacijos ir padėties nustatymo sistemos programa GALILEO.

Balandis

10 d.

Europos Komisija paskelbė žaliąją knygą dėl Bendrijos politikos grąžinant neteisėtai joje gyvenančius asmenis.

19 d.

Europos Komisija paskelbė žaliąją knygą dėl ginčų sprendimo būdų civilinėje ir komercinėje teisėje.

22 d.

Valencijoje (Ispanija) ES ir Alžyras pasirašė asociacijos susitarimą.

23 d.

Europos Komisija parengė kovos su nusikaltimais elektroninėje erdvėje pasiūlymą.

Gegužė

8 d.

Tolede (Ispanija) surengtas ES ir Kanados aukščiausiojo lygio susitikimas.

17–18 d.

Madride (Ispanija) įvyko ES ir Lotynų Amerikos bei Karibų šalių aukščiausiojo lygio susitikimas.

18 d.

Madride (Ispanija) surengtas ES ir Meksikos aukščiausiojo lygio susitikimas.

29 d.

Maskvoje surengtas ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimas.

31 d.

Europos Sąjunga ratifikavo Kioto protokolą.

Birželis

17 d.

ES ir Libanas Liuksemburge pasirašė asociacijos susitarimą.

21–22 d.

Sevilijoje (Ispanija) įvyko Europos Vadovų Tarybos susitikimas.

Liepa

4 d.

Kopenhagoje (Danija) surengtas ES ir Ukrainos aukščiausiojo lygio susitikimas.

8 d.

Tokijuje surengtas ES ir Japonijos aukščiausiojo lygio susitikimas.

23 d.

Baigė galioti Europos anglių ir plieno bendrijos (EAPB) steigimo sutartis. Ji galiojo 50 metų.

Rugsėjis

24 d.

Kopenhagoje (Danija) surengtas ES ir Kinijos aukščiausiojo lygio susitikimas.

24 d.

Kopenhagoje (Danija) įvyko ES ir Korėjos Respublikos aukščiausiojo lygio susitikimas.

26 d.

Pirmą kartą paminėta Europos kalbų diena.

Spalis

9 d.

Europos Komisija rekomendavo iki 2002 m. pabaigos užbaigti stojimo derybas su šiomis šalimis: Čekija, Estija, Kipru, Latvija, Lenkija, Lietuva, Malta, Slovakija, Slovėnija ir Vengrija. Komisijos nuomone, nuo 2004 m. pradžios šios šalys bus pasirengusios narystei.

10 d.

Kopenhagoje (Danija) surengtas ES ir Indijos aukščiausiojo lygio susitikimas.

19 d.

Antrajame referendume Airijos piliečiai balsavo už Nicos sutartį.

24–25 d.

Briuselyje (Belgija) įvyko Europos Vadovų Tarybos susitikimas.

Lapkritis

11 d.

Briuselyje (Belgija) įvyko ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimas.

18 d.

Briuselyje (Belgija) pasirašytas ES ir Čilės asociacijos susitikimas.

Gruodis

12–13 d.

Kopenhagoje (Danija) surengtas Europos Vadovų Tarybos susitikimas.

19 d.

Otavoje (Kanada) surengtas ES ir Kanados aukščiausiojo lygio susitikimas.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Papildoma informacija
Back to top