an tAontas Eorpach

Stair an Aontais Eorpaigh - 2002

Stair an Aontais Eorpaigh - 2002


2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Eanáir

1

Téann an Spáinn i gceann Uachtaránachta ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh. Téann na boinn agus na nótaí euro i gcúrsaíocht sa dá Bhallstát déag atá rannpháirteach: An Ostair, an Bheilg, an Fhionlainn, an Fhrainc, an Ghearmáin, an Ghréig, Éire, an Iodáil, Lucsamburg, an Ísiltír, an Phortaingéil agus an Spáinn.

15

Toghann Parlaimint na hEorpa an tUasal Pat Cox ina uachtarán uirthi.

Feabhra

28

Tagann an euro chun bheith ar an airgeadra aonair laistigh den dá Bhallstát déag atá rannpháirteach, de réir mar a thagann an tréimhse déchúrsaíochta chun críche. Tionóltar sa Bhruiséil céad seisiún an Choinbhinsiúin ar Thodhchaí na hEorpa.

Márta

15-16

Tionóltar Comhairle Eorpach in Barcelona na Spáinne. Díríonn an Chomhairle ar shaincheisteanna eacnamaíocha, sóisialta agus comhshaoil, agus tugann sí tús áite don idircheangal idir gheilleagair Eorpacha ar leibhéal na margaí airgeadais, agus do ghréasáin fuinnimh, iompair agus teileachumarsáide, agus áitíonn sí go nglacfaí go tapaidh leis an reachtaíocht d'oscailt na margaí chuige sin.

26

Seoltar GALILEO, córas loingseoireachta agus suite satailíte na hEorpa.

Aibreán

10

Foilsíonn an Coimisiún Eorpach Páipéar Uaine ar bheartas fillte an Chomhphobail maidir le cónaitheoirí neamhdhleathacha.

19

Foilsíonn an Coimisiún Eorpach Páipéar Uaine faoi réiteach malartach ar dhíospóidí faoin dlí sibhialta agus tráchtála.

22

Síníonn an AE agus an Ailgéir Comhaontú Comhlachais i Valencia na Spáinne.

23

Glacann an Coimisiún Eorpach togra chun dul i ngleic leis an gCibearchoireacht.

Bealtaine

8

Tionóltar cruinniú mullaigh idir an AE agus Ceanada in Toledo na Spáinne.

17-18

Tionóltar cruinniú mullaigh idir an AE agus tíortha de chuid Mheiriceá Laidinigh agus na Mara Cairibe i Maidrid na Spáinne.

18

Tionóltar cruinniú mullaigh idir an AE agus Meicsiceo i Maidrid na Spáinne.

29

Tionóltar cruinniú mullaigh idir an AE agus an Rúis i Moscó.

31

Daingníonn an tAontas Eorpach Prótacal Kiótó.

Meitheamh

17

Síníonn an AE agus an Liobáin Comhaontú Comhlachais i Lucsamburg.

21-22

Tionóltar Comhairle Eorpach i Seville na Spáinne.

Iúil

4

Tionóltar cruinniú mullaigh idir an AE agus an Úcráin i gCóbanhávan na Danmhairge.

8

Tionóltar cruinniú mullaigh idir an AE agus an tSeapáin i dTóiceo.

23

Téann an Conradh ag bunú an Comhphobail Eorpaigh do Ghual agus Cruach (CEGC) in éag tar éis caoga bliain.

Meán Fómhair

24

Tionóltar cruinniú mullaigh idir an AE agus an tSín i gCóbanhávan na Danmhairge.

24

Tionóltar cruinniú mullaigh idir an AE agus Poblacht na Cóiré i gCóbanhávan na Danmhairge.

26

Ceiliúrtar an chéad Lá Eorpach na dTeangacha.

Deireadh Fómhair

9

Molann an Coimisiún Eorpach go dtabharfaí chun críche an chaibidlíocht aontachais faoi dheireadh na bliana 2002 leis na tíortha seo a leanas: An Chipir, Poblacht na Seice, an Eastóin, an Ungáir, an Laitvia, an Liotuáin, Málta, an Pholainn, Poblacht na Slóvaice agus an tSlóivéin. Measann an Coimisiún go mbeidh na tíortha sin ullamh do bhallraíocht san AE ó thús na bliana 2004.

10

Tionóltar cruinniú mullaigh idir an AE agus an India i gCóbanhávan na Danmhairge.

19

Sa dara reifreann, vótálann muintir na hÉireann i bhfabhar Chonradh Nice.

24-25

Tionóltar Comhairle Eorpach i mBruiséil na Beilge.

Samhain

11

Tionóltar cruinniú mullaigh idir an AE agus na Rúis i mBruiséil na Beilge.

18

Sínítear Comhaontú Comhlachais idir an AE agus an tSile i mBruiséil na Beilge.

Nollaig

12-13

Tionóltar Comhairle Eorpach i gCóbanhávan na Danmhairge.

19

Tionóltar cruinniú mullaigh idir an AE agus Ceanada in Ottawa, Ceanada.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Féach freisin: 
Back to top