Euroopan Unioni

Euroopan unionin historia - 2002

Euroopan unionin historia - 2002


2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Tammikuu

1.

Espanjasta tulee Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajavaltio. Eurorahat lasketaan liikkeeseen kahdessatoista euromaassa: Alankomaissa, Belgiassa, Espanjassa, Irlannissa, Italiassa, Itävallassa, Kreikassa, Luxemburgissa, Portugalissa, Ranskassa, Saksassa ja Suomessa.

15.

Euroopan parlamentti valitsee puhemiehekseen Pat Coxin.

Helmikuu

28.

Valuuttojen rinnakkaiskäyttö lopetetaan ja eurosta tulee kahdentoista rahauudistukseen osallistuvan jäsenmaan ainoa valuutta. EU-valmistelukunnan avauskokous pidetään Brysselissä.

Maaliskuu

15.-16.

Eurooppa-neuvosto kokoontuu Barcelonassa. Kokouksessa keskitytään talouteen, sosiaalipolitiikkaan ja ympäristöön liittyviin kysymyksiin ja asetetaan etusijalle Euroopan talouden yhdentäminen rahoitusmarkkinoiden sekä energia-, liikenne- ja viestintäverkkojen tasolla. Eurooppa-neuvosto vaatii näiden tavoitteiden saavuttamiseksi markkinoiden avaamista koskevan lainsäädännön pikaista antamista. Täystyöllisyyttä ja kilpailukykyisen osaamistalouden kehittämistä koskevaa politiikkaa vahvistetaan. Kokouksessa käsitellään myös Euro-Välimeri-kumppanuutta, suhteita Yhdysvaltoihin ja Länsi-Balkanin maihin ja Zimbabwen tilannetta. Lisäksi annetaan julistus Israelin ja Palestiinan kriisitilanteen vakavoitumisen vuoksi.

26.

Eurooppalainen satelliittinavigointi- ja paikannusjärjestelmä GALILEO käynnistyy.

Huhtikuu

10.

Euroopan komissio julkaisee vihreän kirjan jäsenvaltioissa laittomasti oleskelevien henkilöiden palauttamista koskevasta yhteisön politiikasta.

19.

Euroopan komissio julkaisee vihreän kirjan vaihtoehtoisista riidanratkaisumenettelyistä siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa.

22.

Euroopan unioni ja Algeria allekirjoittavat assosiaatiosopimuksen Valenciassa, Espanjassa.

23.

Euroopan komissio hyväksyy ehdotuksen tietoverkkorikollisuuden torjunnasta.

Toukokuu

8.

EU:n ja Kanadan välinen huippukokous pidetään Toledossa, Espanjassa.

17.-18.

EU:n, Latinalaisen Amerikan ja Karibian maiden välinen huippukokous pidetään Madridissa, Espanjassa.

18.

EU:n ja Meksikon välinen huippukokous pidetään Madridissa, Espanjassa.

29.

EU:n ja Venäjän välinen huippukokous pidetään Moskovassa.

31.

Euroopan unioni ratifioi Kioton pöytäkirjan.

Kesäkuu

17.

EU ja Libanon allekirjoittavat assosiaatiosopimuksen Luxemburgissa.

21.-22.

Eurooppa-neuvosto kokoontuu Sevillassa, Espanjassa.

Heinäkuu

4.

EU:n ja Ukrainan välinen huippukokous pidetään Kööpenhaminassa, Tanskassa.

8.

EU:n ja Japanin välinen huippukokous pidetään Tokiossa.

23.

Euroopan hiili- ja teräsyhteisön (EHTY) perustamissopimuksen voimassaolo päättyy 50 toimintavuoden jälkeen.

Syyskuu

24.

EU:n ja Kiinan välinen huippukokous pidetään Kööpenhaminassa, Tanskassa.

24.

EU:n ja Pohjois-Korean välinen huippukokous pidetään Kööpenhaminassa, Tanskassa. 

26.

Ensimmäistä Euroopan kielten teemapäivää vietetään ja tullaan tulevaisuudessa viettämään joka vuosi, jotta kieltenoppimista edistävät toimet pysyvät esillä koko Euroopassa.

Lokakuu

9.

Euroopan komissio suosittelee liittymisneuvottelujen päättämistä vuoden 2002 loppuun mennessä seuraavien maiden osalta: Kypros, Tšekki, Viro, Unkari, Latvia, Liettua, Malta, Puola, Slovakia ja Slovenia. Komissio katsoo, että kyseiset maat ovat valmiita EU-jäsenyyteen vuoden 2004 alussa.

10.

EU:n ja Intian välinen huippukokous pidetään Kööpenhaminassa, Tanskassa.

19.

Irlantilaiset hyväksyvät toisessa kansanäänestyksessä Nizzan sopimuksen.

24.-25.

Eurooppa-neuvosto kokoontuu Brysselissä, Belgiassa.

Marraskuu

11.

EU:n ja Venäjän välinen huippukokous pidetään Brysselissä, Belgiassa.

18.

EU ja Chile allekirjoittavat assosiaatiosopimuksen Brysselissä, Belgiassa.

Joulukuu

12.-13.

Eurooppa-neuvosto kokoontuu Kööpenhaminassa, Tanskassa.

19.

EU:n ja Kanadan välinen huippukokous pidetään Ottawassa, Kanadassa.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Back to top