Euroopa Liit

Euroopa Liidu ajalugu - 2002

Euroopa Liidu ajalugu - 2002


2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Jaanuar

1

Euroopa Liidu Nõukogu eesistujaks saab Hispaania. Euro pangatähed ja mündid lastakse ringlusse 12 euroala riigis: Austrias, Belgias, Hispaanias, Iirimaal, Itaalias, Kreekas, Luksemburgis, Madalmaades, Portugalis, Prantsusmaal, Saksamaal ja Soomes.

15

Euroopa Parlament valib presidendiks Pat Coxi.

Veebruar

28

Lõpeb paralleelkäibe periood 12 euroala riigis. Sellega saab euro ainukehtivaks maksevahendiks. Euroopa Tulevikukonvendi avaistung Brüsselis.

Märts

15–16

Euroopa Ülemkogu kohtumine Barcelonas. Arutelude keskmes on majandus-, sotsiaal- ja keskkonnaküsimused. Ülemkogu kuulutab esmatähtsaks liikmesriikide majanduse vastastikuse sidumise finantsturgude ning energia-, transpordi- ja sidevõrkude tasandil, kutsudes liikmesriike üles võtma vastu õigusakte oma turgude avamiseks.

26

Käivitatakse Euroopa satelliitnavigatsiooni ja positsioneerimissüsteem GALILEO.

Aprill

10

Komisjon avaldab rohelise raamatu ühenduse tagasisaatmispoliitika kohta ebaseaduslikult riigis elavate isikute puhul.

19

Komisjon avaldab rohelise raamatu alternatiivse vaidluste lahendamise kohta tsiviil- ja kaubandusõiguses.

22

EL ja Alžeeria kirjutavad Hispaanias Valencias alla assotsieerimislepingule.

23

Euroopa Komisjon võtab vastu ettepaneku küberkuritegevuse vastu võitlemiseks.

Mai

8

ELi–Kanada tippkohtumine Hispaanias Toledos.

17–18

ELi–Ladina-Ameerika–Kariibi mere riikide tippkohtumine Madridis.

18

ELi–Mehhiko tippkohtumine Madridis.

29

ELi–Venemaa tippkohtumine Moskvas.

31

Euroopa Liit ratifitseerib Kyoto protokolli.

Juuni

17

EL ja Liibanon kirjutavad Luxembourgis alla assotsieerimislepingule.

21–22

Euroopa Ülemkogu kohtumine Hispaanias Sevillas.

Juuli

4

ELi–Ukraina tippkohtumine Kopenhaagenis.

8

ELi–Jaapani tippkohtumine Tokyos.

23

Pärast 50 aastat lõpeb Euroopa Söe- ja Teraseühenduse asutamislepingu kehtivus.

September

24

ELi–Hiina tippkohtumine Kopenhaagenis.

24

ELi–Korea Vabariigi tippkohtumine Kopenhaagenis.

26

Tähistatakse esimest Euroopa keeltepäeva.

Oktoober

9

Euroopa Komisjon soovitab viia ühinemisläbirääkimised 2002. aasta lõpuks lõpule järgmiste riikidega: Eesti, Küpros, Leedu, Läti, Malta, Poola, Slovakkia, Sloveenia, Tšehhi ja Ungari. Komisjon on seisukohal, et need riigid on valmis ühinema ELiga 2004. aasta alguses.

10

ELi–India tippkohtumine Kopenhaagenis.

19

Teine rahvahääletus Iirimaal. Enamus hääletab Nice’i lepingu poolt.

24–25

Euroopa Ülemkogu kohtumine Brüsselis.

November

11

ELi–Venemaa tippkohtumine Brüsselis.

18

Brüsselis kirjutatakse alla uuele ELi ja Tšiili assotsieerimislepingule.

Detsember

12–13

Euroopa Ülemkogu kohtumine Kopenhaagenis.

19

ELi–Kanada tippkohtumine Ottawas.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Vaata ka …
Back to top