Europæiske Union

Den Europæiske Unions historie - 2002

Den Europæiske Unions historie - 2002


2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Januar

1

Spanien overtager formandskabet af Rådet for Den Europæiske Union. Euro mønter og sedler kommer i omløb i de 12 deltagende medlemslande: Østrig, Belgien, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Irland, Italien, Luxembourg, Nederlandene, Portugal og Spanien.

15

Europa-Parlamentet vælger Hr. Cox som formand.

Februar

28

Euroen bliver den eneste valuta indenfor de 12 deltagende medlemsstater, da perioden med den dobbelte cirkulation udløber.Konventet om Fremtidens Europa holder sit første møde i Bruxelles.

Marts

15-16

Det Europæiske Råd mødes i Barcelona i Spanien. Mødet fokuserer på økonomiske, sociale og miljømæssige emner. Stats- og regeringscheferne fremhæver behovet for at sammenkoble de europæiske økonomier, når det gælder de finansielle markeder og integrationen afenergi-, transport- og kommunikationsnettene, og for at nå dette mål henstiller de til, at der snarest muligt vedtages regler om liberalisering af markederne. Politikkerne vedrørende fuld beskæftigelse og udvikling af en konkurrencedygtig vidensbaseret økonomistyrkes. Andre emner, der berøres, er Euro-Middelhavs-partnerskabet, forbindelserne til USA og landene på det vestlige Balkan samt situationen i Zimbabwe. Der vedtages en erklæring om konflikten mellem Israel og Palæstina.

26

Gallileo, Europas navigations- og positionerings satellitsystem, lanceres.

April

10

Europa-Kommissionen offentliggør Grønbog om en fællesskabspolitik for tilbagesendelse af personer med ulovligt ophold.

19

Europa-Kommissionen offentliggør Grønbog om alternativ konfliktløsning på det civil- og handelsretlige område.

22

EU og Algeriet underskriver en Associeringsaftale i Valencia, Spanien.

23

Europa-Kommissionen vedtager et forslag om at bekæmpe internet kriminalitet.

Maj

8

Et EU-Canada topmøde blev afholdt i Toledo, Spanien.

17-18

Et topmøde mellem EU og Latin Amerika og Caribien blev afholdt i Madrid, Spanien.

18

Et topmøde mellem EU og Mexico blev afholdt i Madrid, Spanien.

29

Et topmøde mellem EU og Rusland blev afholdt i Moskva, Rusland.

31

Den Europæiske Union ratificerer Kyoto Protokollen.

Juni

17

EU og Libanon underskriver en Associerings Aftale i Luxembourg.

21-22

Europæisk Rådsmøde holdes i Sevilla, Spanien.

Juli

4

EU-Ukraine topmøde afholdes i København, Danmark.

8

EU-Japan topmøde afholdes i Tokyo.

23

Traktaten, der etablerer det Europæiske Kul og Stål Fællesskab (EKSF), udløber efter at have været i kraft i 50 år.

September

24

EU-Kina topmøde holdes i København, Danmark.

24

EU- Den Nord-Koreanske Republik topmøde holdes i København, Danmark.

26

Den første Europæiske sprogdag fejres og vil fortsat blive fejret hvert år for at sikre at emner omkring sprog forbliver synlige overalt i Europa.

Oktober

9

Europa-Kommissionen anbefaler afslutningen af tiltrædelses forhandlingerne ved udgangen af 2002 med følgende lande: Cypern, Tjekkiet, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Malta, Polen, Slovakiet og Slovenien. Kommissionen er af den opfattelse at disse lande vil være klar til EU-medlemskab fra begyndelsen af 2004.

10

Et EU-Indien topmøde holdes i København, Danmark.

19

I en anden folkeafstemning stemmer den irske befolkning for Nice traktaten.

24-25

Et møde i Det Europæiske Råd holdes i Bruxelles, Belgien.

November

11

Et EU-Rusland topmøde finder sted i Bruxelles, Belgien.

18

En EU-Chile associerings aftale underskrives i Bruxelles, Belgien.

December

12-13

Et møde i Det Europæiske Råd holdes i København, Danmark.

19

Der afholdes et topmøde i Ottawa, Canada.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Se også: 
Back to top