Evropská unie

Dějiny Evropské unie - 2002

Dějiny Evropské unie - 2002


2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Leden

1

Předsednictví Rady Evropské unie přebírá Španělsko. Ve dvanácti zúčastněných členských státech jsou uvolněny do oběhu bankovky a mince eura. Jedná se o: Belgii, Finsko, Francii, Irsko, Itálii, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko a Španělsko.

15

Předsedou Evropského parlamentu je zvolen Pat Cox.

Únor

28

Na konci období oběhu dvojí měny se euro stává jedinou měnou ve dvanácti zúčastněných členských státech. V Bruselu se koná zahajovací zasedání Konventu o budoucnosti Evropy.

Březen

15–16

V Barceloně se koná zasedání Evropské rady. Jednání je zaměřeno na hospodářské a sociální otázky a na otázky životního prostředí. Za prioritní označuje Rada vzájemné propojení evropských ekonomik v oblasti finančních trhů, energie, dopravy a komunikačních sítí a požaduje urychlené přijetí právních předpisů nutných pro otevření trhů.

26

Je spuštěn evropský družicový lokalizační a navigační systém GALILEO.

Duben

10

Evropská komise vydává zelenou knihu o návratové politice Společenství vůči protiprávně pobývajícím osobám.

19

Evropská komise vydává zelenou knihu o alternativním řešení sporů v občanskoprávních a obchodních záležitostech.

22

Ve španělské Valencii je podepsána dohoda o přidružení mezi Alžírskem a EU.

23

Evropská komise přijímá návrh v oblasti boje proti počítačové kriminalitě.

Květen

8

Ve španělském Toledu se koná summit EU–Kanada.

17–18

V Madridu se koná summit EU–Latinská Amerika/Karibská oblast.

18

V Madridu se koná summit EU–Mexiko.

29

V Moskvě se koná summit EU–Rusko.

31

Evropská unie ratifikuje Kjótský protokol.

Červen

17

V Lucemburku podepisuje EU a Libanon dohodu o přidružení.

21-22

Ve španělské Seville se koná zasedání Evropské rady.

Červenec

4

V Kodani se koná summit EU–Ukrajina.

8

V Tokiu se koná summit EU–Japonsko.

23

Po padesáti letech pozbývá platnosti Smlouva o založení Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO).

Září

24

V Kodani se koná summit EU–Čína.

24

V Kodani se koná summit EU–Korejská republika.

26

Slaví se první Evropský den jazyků.

Říjen

9

Evropská komise doporučuje uzavřít do konce roku 2002 jednání o přístoupení s následujícími zeměmi: Českou republikou, Estonskem, Kyprem, Litvou, Lotyšskem, Maďarskem, Maltou, Polskem, Slovenskou republikou a Slovinskem. Komise soudí, že uvedené země budou od počátku roku 2004 připraveny na členství v EU.

10

V Kodani se koná summit EU–Indie.

19

Irové se v druhém referendu vyslovují pro přijetí Smlouvy z Nice.

24–25

V Bruselu se koná zasedání Evropské rady.

Listopad

11

V Bruselu se koná summit EU–Rusko.

18

V Bruselu je podepsána dohoda o přidružení mezi EU a Chile.

Prosinec

12–13

V Kodani se koná zasedání Evropské rady.

19

V kanadské Ottawě se koná summit EU–Kanada.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Viz také
Back to top