Европейски съюз

Историята на Европейския съюз - 2002 r.

Историята на Европейския съюз - 2002 r.


2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Януари

1

Испания поема председателството на Съвета на Европейския съюз. Еврото навлиза в обръщение в 12-те участващи страни членки - Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерландия, Португалия,Финландия и Франция.

15

Пат Кокс е избран за председател на Европейския парламент.

Февруари

28

Еврото става единствената валута в 12-те участващи страни членки, тъй като периодът на едновременното му използване заедно с националните валути приключва. В Брюксел се провежда първото заседание на Конвента за бъдещето на Европа.

Март

15-16

В Барселона (Испания) се провежда заседание на Европейския Съвет. Обсъждат се икономически, социални и екологични въпроси. Даден е приоритет на взаимосвързаността на европейските икономики на ниво финансови и енергийни пазари, транспортни и комуникационни мрежи, като се изтъква необходимостта от бързо приемане на законодателство за отваряне на пазарите в тези области.

26

Даден е старт на европейската спътникова система за навигация и позициониране ГАЛИЛЕО.

Април

10

Европейската комисия публикува Зелена книга относно политиката на Общността за връщане на нелегално пребиваващи лица.

19

Европейската комисия публикува Зелена книга за алтернативни способи за разрешаване на спорове от гражданско и търговско естество.

22

Във Валенсия (Испания) е подписано споразумение за асоциране между ЕС и Алжир.

23

Европейската комисия одобрява предложение за борба с киберпрестъпността.

Май

8

В Толедо (Испания) се провежда среща на върха ЕС - Канада.

17-18

В Мадрид се провежда среща на върха между ЕС, Латинска Америка и страните от Карибския басейн.

18

В Мадрид (Испания) се провежда среща на върха ЕС - Мексико.

29

В Москва се провежда среща на върха ЕС - Русия.

31

Европейският съюз ратифицира Протокола от Киото.

Юни

17

ЕС и Ливан подписват споразумение за асоцииране в Люксембург.

21-22

В Севиля (Испания) се провежда заседание на Европейския Съвет.

Юли

4

В Копенхаген (Дания) се провежда среща на върха ЕС - Украйна.

8

В Токио се провежда среща на върха ЕС - Япония.

23

Договорът за създаване на Европейската общност за въглища и стомана (ЕОВС) изтича, след като е бил в сила 50 години.

Септември

24

В Копенхаген (Дания) се провежда среща на върха ЕС - Китай.

24

В Копенхаген (Дания) се провежда среща на върха ЕС - Република Корея.

26

Отпразнуван е първият Европейски ден на езиците.

Октомври

9

Европейската комисия препоръчва завършване до края на 2002 г. на преговорите за присъединяване със следните страни – Естония, Кипър, Латвия, Литва, Малта, Полша, Словакия, Словения, Унгария и Чешка република. Комисията счита, че тези страни ще са готови за членство в ЕС от началото на 2004.

10

В Копенхаген (Дания) се провежда среща на върха ЕС - Индия.

19

На втори референдум ирландското население гласува в полза на Договора от Ница.

24-25

В Брюксел (Белгия) се провежда заседание на Европейския съвет.

Ноември

11

В Брюксел се провежда среща на върха ЕС - Русия.

18

В Брюксел е подписано споразумение за асоцииране между ЕС и Чили.

Декември

12-13

В Копенхаген (Дания) се провежда заседание на Европейския съвет.

19

В Отава (Канада) се провежда среща на върха ЕС - Канада.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Вижте също: 
Back to top