Evropska unija

Zgodovina Evropske unije - 2001

Zgodovina Evropske unije - 2001


2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Januar

1

Švedska je prevzela predsedovanje Svetu Evropske unije.

2

Grčija je postala 12. članica območja evra.

Februar

8

Evropska komisija je sprejela zeleno knjigo o integrirani politiki izdelkov.

13

Evropska komisija je sprejela belo knjigo o prihodnji strategiji glede kemikalij.

26

Po decembrskem zasedanju Evropskega sveta v Nici so države članice podpisale novo pogodbo (Pogodbo iz Nice), ki je spremenila Pogodbo o Evropski uniji in pogodbe o ustanovitvi Evropskih skupnosti.

Marec

20

Evropska komisija je sprejela zeleno knjigo o skupni ribiški politiki po letu 2002.

23-24

Na zasedanju Evropskega sveta v Stockholmu so se dogovorili o smernicah glede trajnostne rasti, stabilnih makroekonomskih pogojev in ciljev o stopnji zaposlenosti.

Maj

17

V Moskvi je potekalo srečanje na vrhu med EU in Rusijo.

Junij

7

Irski volilci so na referendumu glasovali proti sprejetju Pogodbe iz Nice.

14

V švedskem Göteborgu je potekalo srečanje na vrhu med EU in ZDA.

15-16

Na zasedanju Evropskega sveta v Göteborgu so potrdili strategijo trajnostnega razvoja, širše smernice ekonomskih politik in glavna načela za zagotovitev dolgoročne vzdržnosti pokojninskih sistemov.

21

V Stockholmu je potekalo srečanje na vrhu med EU in Kanado.

25

EU in Egipt sta podpisala pridružitveni sporazum.

Julij

1

Belgija je prevzela predsedovanje Svetu Evropske unije.

18

Evropska komisija je sprejela zeleno knjigo o spodbujanju evropskega okvira za družbeno odgovornost podjetij.

20-22

V italijanskem mestu Genova je potekalo srečanje držav skupine G7/G8. Voditelji držav so razpravljali o zdravstveni problematiki, mednarodni trgovini, boju proti revščini, razvoju, javnem dolgu, okolju, varni hrani, Balkanu in Bližnjem vzhodu.

25

Evropska komisija je sprejela belo knjigo o evropski upravi.

September

5

V Bruslju je potekalo srečanje na vrhu med EU in Kitajsko.

12

Evropska komisija je sprejela belo knjigo o evropski prometni politiki.

21

V Bruslju so sklicali posebno zasedanje Evropskega sveta, da bi ocenili mednarodni položaj po terorističnih napadih v New Yorku in Washingtonu 11. septembra in se dogovorili o odzivu EU.

28

Evropska komisija je sprejela zeleno knjigo o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj.

Oktober

2

Evropska komisija je sprejela zeleno knjigo o varstvu potrošnikov v Evropski uniji.

3

V Bruslju je potekalo srečanje na vrhu med EU in Rusijo.

19

Neformalno srečanje voditeljev držav in vlad v belgijskem Gentu, na katerem so odločno podprli ukrepe Organizacije združenih narodov za boj proti terorizmu ter ponovno izrazili popolno solidarnost z ZDA.

29

Podpis stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med EU in Hrvaško.

November

9-13

Ministrska konferenca Svetovne trgovinske organizacije v prestolnici Katarja Dohi.

22

Evropska komisija je sprejela belo knjigo o mladih.

23

V indijskem New Delhiju je potekalo srečanje na vrhu med EU in Indijo.

24

EU je podpisala sporazum o sodelovanju s Pakistanom.

December

5

Evropska komisija je sprejela svoj delovni program za leto 2002.

8

V Bruslju je potekalo srečanje na vrhu med EU in Japonsko.

11

Evropska komisija je sprejela zeleno knjigo o ustanovitvi položaja evropskega javnega tožilca za kazenskopravno zaščito finančnih interesov EU. Evropska komisija je sprejela zeleno knjigo o pregledu Uredbe Sveta 4064/89.

12

Evropska komisija je sprejela letno poročilo o raziskovalnih in tehnološko-razvojnih dejavnosti EU za leto 2001.

14

Države območja evra so začele prodajati komplete evrskih kovancev, s katerimi so državljanom olajšale uradni prehod na evro.

14-15

V Laeknu blizu Bruslja je potekalo zasedanje Evropskega sveta, na katerem so sprejeli deklaracijo o prihodnosti Evropske unije. Poleg tega so se zavzeli za okrepitev položaja EU v svetu, zlasti na področju boja proti terorizmu, in za sklenitev pristopnih pogajanj z državami kandidatkami.

18

V Ottawi v Kanadi je potekalo srečanje na vrhu med EU in Kanado.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Glej tudi
Back to top