Uniunea Europeană

Istoria Uniunii Europene - 2001

Istoria Uniunii Europene - 2001


2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Ianuarie

1

Suedia preia preşedinţia Consiliului Uniunii Europene.

2

Grecia devine cel de-al 12-lea membru al zonei euro.

Februarie

8

Comisia Europeană adoptă o carte verde privind politica integrată a produselor (PIP).

13

Comisia Europeană adoptă o carte albă privind viitoarea strategie în materie de substanţe chimice.

26

După reuniunea Consiliului European de la Nisa din decembrie 2000, este semnat un nou Tratat de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatelor de instituire a Comunităţilor Europene (Tratatul de la Nisa).

Martie

20

Comisia adoptă o carte verde privind politica comună în domeniul pescuitului după 2002.

23-24

La Stockholm (Suedia) are loc o reuniune a Consiliului European. În cadrul acesteia sunt stabilite orientări care vizează dezvoltarea durabilă şi asigurarea unor condiţii macroeconomice stabile şi a atingerii obiectivelor de ocupare a forţei de muncă.

Mai

17

La Moscova are loc un summit UE - Rusia.

Iunie

7

În Irlanda, Tratatul de la Nisa este respins în urma unui referendum.

14

La Göteborg (Suedia) are loc un summit UE - SUA.

15-16

La Göteborg (Suedia) are loc o reuniune a Consiliului European. Este aprobată o strategie pentru dezvoltare durabilă, sunt susţinute orientările generale de politică economică şi sunt aprobate principiile cheie pentru asigurarea viabilităţii pe termen lung a sistemelor de pensii.

21

La Stockholm (Suedia) are loc un summit UE - Canada.

25

UE şi Egipt semnează un acord de asociere.

Iulie

1

Belgia preia preşedinţia Consiliului Uniunii Europene.

18

Comisia adoptă o carte verde privind promovarea unui cadru european pentru responsabilitatea socială a întreprinderilor.

20-22

La Genova (Italia) are loc un summit G7/G8. Participanţii discută aspecte legate de sănătate, comerţ internaţional, combaterea sărăciei, dezvoltare, datorii publice, mediu, siguranţă alimentară, zona Balcanilor şi Orientul Mijlociu.

25

Comisia adoptă o carte albă privind guvernanţa europeană.

Septembrie

5

La Bruxelles (Belgia) are loc un summit Uniunea Europeană - China.

12

Comisia adoptă o carte albă privind politica europeană în materie de transporturi.

21

La Bruxelles (Belgia) se întruneşte un Consiliu European special, pentru a evalua situaţia internaţională după atacurile teroriste de la 11 septembrie din New York şi Washington şi să formuleze orientările pentru reacţia UE.

28

Comisia adoptă o carte verde privind despăgubirea victimelor infracţionalităţii.

Octombrie

2

Comisia adoptă o carte verde privind protecţia consumatorilor în Uniunea Europeană.

3

La Bruxelles (Belgia) are loc un summit UE - Rusia.

19

La Gent (Belgia) are loc o reuniune informală a şefilor de stat sau de guvern. Este declarat sprijinul deplin pentru acţiunile împotriva terorismului adoptate în cadrul definit de Naţiunile Unite şi este reafirmată solidaritatea totală cu Statele Unite.

29

Este semnat un acord de stabilizare şi cooperare între Uniunea Europeană şi Croaţia.

Noiembrie

9-13

La Doha (Qatar) este organizată Conferinţa ministerială a Organizaţiei Mondiale a Comerţului.

22

Comisia adoptă o carte albă privind tineretul.

23

La New Delhi (India) are loc un summit UE - India.

24

UE semnează un acord de cooperare cu Pakistanul.

Decembrie

5

Comisia Europeană îşi adoptă programul de lucru pentru 2002.

8

La Bruxelles (Belgia) are loc un summit UE - Japonia.

11

Comisia Europană adoptă o carte verde privind instituirea unui parchet european pentru a asigura protecţia penală a intereselor financiare comunitare. Comisia Europeană adoptă o carte verde privind revizuirea Regulamentului nr. 4064/89 al Consiliului.

12

Comisia Europeană adoptă activităţile de cercetare şi dezvoltare tehnologică prevăzute în raportul anual al UE pentru 2001.

14

Ţările din zona euro încep să pună la dispoziţie „kituri euro”. Astfel, cetăţenii europeni pot achiziţiona monede euro înainte de trecerea la noul regim.

14-15

La Laeken (Belgia) este organizat un Consiliu European. Acesta adoptă o declaraţie privind viitorul Uniunii, pregătind astfel o viitoare reformă majoră. De asemenea, decide să întărească rolul Europei în lume, în special în lupta împotriva terorismului şi să finalizeze negocierile cu ţările candidate pregătite pentru aderare până la sfârşitul lui 2002.

18

La Ottawa are loc un summit UE - Canada.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Alte linkuri: 
Back to top