Europese Unie

De geschiedenis van de Europese Unie - 2001

De geschiedenis van de Europese Unie - 2001


2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Januari

1

Zweden neemt het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie over.

2

Griekenland wordt het 12de lid van de eurozone.

Februari

8

De Europese Commissie neemt een Groenboek aan over Integraal Productbeleid.

13

De Europese Commissie keurt een Witboek goed betreffende de strategie voor een toekomstig beleid voor chemische stoffen.

26

Naar aanleiding van de vergadering van de Raad van december 2000 in Nice, Frankrijk, werd een nieuw Verdrag ondertekend, dat het Verdrag over de Europese Unie en het Verdrag ter stichting van de Europese Gemeenschappen amendeert (verdrag van Nice).

Maart

20

De Commissie keurt een Groenboek goed over het gemeenschappelijk visserijbeleid na 2002.

23-24

Een Europese Raad wordt gehouden in Stockholm, Zweden. Hij stelt richtsnoeren vast met het oog op de totstandbrenging van duurzame groei en stabiele macro-economische voorwaarden alsmede doelstellingen op het gebied van werkgelegenheid.

Mei

17

In Moskou vindt een topontmoeting tussen de Europese Unie en Rusland plaats.

Juni

7

In Ierland wordt een referendum gehouden waarbij tegen het Verdrag van Nice wordt gestemd

14

Een topontmoeting tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten vindt plaats in Göteborg (Zweden).

15-16

De Europese Raad vergadert in Göteborg, Zweden. Hij bereikt overeenstemming over het kader voor de succesvolle afronding van de onderhandelingen over de uitbreiding, keurt een strategie voor duurzame ontwikkeling goed, is ingenomen met de globale richtsnoeren voor het economisch beleid en keurt de algemene beginselen goed die de houdbaarheid van de pensioenstelsels op lange termijn moeten garanderen. Hij hecht voorts zijn goedkeuring aan het Europees programma voor de preventie van gewelddadige conflicten, en er wordt vooruitgang geboekt op het gebied van de noordelijke dimensie van de Unie.

21

In Stockholm (Zweden) vindt een topontmoeting tussen de Europese Unie en Canada plaats.

25

Een Europees-Mediterrane associatieovereenkomst met Egypte wordt ondertekend.

Juli

1

België neemt het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie over.

18

De Commissie keurt een Groenboek goed over de bevordering van een Europees kader voor de sociale verantwoordelijkheid van bedrijven.

20-22

Een bijeenkomst van de G7/G8 vindt plaats in Genua, Italië. De thema's die door de deelnemers behandeld worden zijn gezondheid, internationale handel, armoedebestrijding, ontwikkeling, schuld, omgeving, voedselveiligheid, de Balkan en het NabijeOosten.

25

De Commissie keurt een Witboek goed over de Europese governance.

September

8

Een topontmoeting tussen de Europese Unie en China vindt plaats in Brussel, België.

12

De Commissie keurt een Witboek goed over het Europees vervoersbeleid tot het jaar 2010.

21

Een uitzonderlijke Europese Raad wordt gehouden in Brussel, België om de internationale situatie te analyseren volgend op de terroristische aanslagen van 11 september in New York en Washington, Verenigde Staten, en om de nodige impulsen te geven aan acties van de Europese Unie.

28

De Commissie keurt een Groenboek goed over de schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven.

Oktober

2

De Commissie keurt een Groenboek goed over de consumentenbescherming in de Europese Unie.

3

Een topontmoeting tussen de Europese Unie en Rusland wordt gehouden in Brussel.

19

Informele bijeenkomst van de staats- en regeringsleiders te Gent, België. Men geeft volledige steun aan de strijd tegen het terrorisme binnen het door de Verenigde Naties opgestelde kader en men uit opnieuw zijn totale solidariteit met de Verenigde Staten.

29

Ondertekening van een stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Kroatië.

November

9-13

De ministeriële conferentie van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) vindt plaats in Doha, Qatar.

22

De Commissie keurt het Witboek Jeugd goed.

23

Een topontmoeting tussen de Europese Unie en India wordt gehouden in New Delhi.

24

De Europese Unie ondertekent een samenwerkingsovereenkomst met Pakistan.

December

5

De Europese Commissie keurt haar werkprogramma voor 2002 goed.

8

Een topontmoeting tussen de Europese Unie en Japan vindt plaats in Brussel, België.

11

De Europese Commissie keurt een Groenboek goed over de oprichting van een Europees openbaar ministerie met het oog op de strafrechtelijke bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap.De Europese Commissie keurt een Groenboek goed betreffende de herziening van Verordening 4064/89 van de Raad.

12

De Europese Commissie keurt het Jaarverslag 2001 goed betreffende de activiteiten van de Europese Unie op het gebied van het onderzoek en de technologische ontwikkeling.

14

De Europese Commissie keurt het Jaarverslag 2001 goed betreffende de activiteiten van de Europese Unie op het gebied van onderzoek en technologische ontwikkeling.

14-15

De landen in de eurozone beginnen eurominikits ter beschikking te stellen. Het is nu voor de burgers mogelijk om euromunten aan te kopen alvorens de eigenlijke omschakeling.

14-15

De Europese Raad wordt gehouden in Laken, België. Hij neemt een verklaring aan over de toekomst van de Europese Unie die het pad moet effenen voor ingrijpende hervormingen en plant een conventie om de volgende Intergouvernementele Conferentie voor te bereiden. Hij neemt eveneens beslissingen met het doel Europa's rol op het internationale toneel te versterken, vooral in de strijd tegen het terrorisme, en de toetredingsonderhandelingen met de kandidaat-lidstaten die er klaar voor zijn, tegen eind 2002 af te ronden, zodat zij kunnen deelnemen aan de Europese Parlementsverkiezingen van 2004. Hij neemt een verklaring over de operationele capaciteit van het gemeenschappelijk Europees veiligheids- en defensiebeleid aan en een verklaring over de toestand in het Midden-Oosten.

18

Een topntmoeting tussen de Europese Unie en Canada wordt gehouden in Ottawa.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Zie ook: 
Back to top