Eiropas Savienība

Eiropas Savienības vēsture - 2001

Eiropas Savienības vēsture - 2001


2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Janvāris

1

Zviedrija pārņem Eiropas Savienības Padomes prezidentūru.

2

Grieķija kļūst par eirozonas 12. dalībvalsti.

Februāris

8

Eiropas Komisija pieņem Zaļo grāmatu par integrētu produktu politiku (IPP).

13

Eiropas Komisija pieņem Balto grāmatu par stratēģiju attiecībā uz turpmāko politiku ķimikāliju jomā.

26

Pēc 2000. gada decembra Eiropadomes sanāksmes, kas notika Nicā (Francijā), tiek parakstīts jauns līgums, ar ko groza Līgumu par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienu dibināšanas līgumus (Nicas līgums).

Marts

20

Komisija pieņem Zaļo grāmatu par kopējo zivsaimniecības politiku pēc 2002. gada.

23-24

Stokholmā (Zviedrijā) notiek Eiropadomes sanāksme. Tajā tiek izvirzītas pamatnostādnes ilgstošas izaugsmes, stabilu makroekonomisko apstākļu un nodarbinātības līmeņa mērķu sasniegšanai.

Maijs

17

Maskavā notiek ES un Krievijas augstākā līmeņa sanāksme.

Jūnijs

7

Īrijā notiek referendums, kurā pilsoņi nobalso pret Nicas līgumu.

14

Gēteborgā (Zviedrijā) notiek ES un ASV augstākā līmeņa sanāksme.

15-16

Gēteborgā (Zviedrijā) notiek Eiropadomes sanāksme. Tajā tiek apstiprināta ilgtspējīgas attīstības stratēģija, vispārējās ekonomikas politikas pamatnostādnes un galvenie principi pensiju sistēmu stabilitātes nodrošināšanai ilgtermiņā.

21

Stokholmā (Zviedrijā) notiek ES un Kanādas augstākā līmeņa sanāksme.

25

ES un Ēģipte paraksta asociācijas nolīgumu.

Jūlijs

1

Beļģija pārņem Eiropas Savienības Padomes prezidentūru.

18

Komisija pieņem Zaļo grāmatu par uzņēmumu sociālās atbildības Eiropas sistēmas veicināšanu.

20-22

Dženovā (Itālijā) notiek G7/G8 augstākā līmeņa sanāksme. Dalībnieki runā par šādiem jautājumiem: veselība, starptautiskā tirdzniecība, cīņa pret nabadzību, attīstība, valsts parāds, vide, pārtikas nekaitīgums, Balkāni un Tuvie Austrumi.

25

Komisija pieņem Balto grāmatu par Eiropas pārvaldību.

Septembris

5

Briselē (Beļģijā) notiek Eiropas Savienības un Ķīnas augstākā līmeņa sanāksme.

12

Komisija pieņem Balto grāmatu par Eiropas transporta politiku.

21

Briselē (Beļģijā) notiek Eiropadomes ārkārtas sanāksme, lai pēc 11. septembra teroristu uzbrukumiem Ņujorkā un Vašingtonā (ASV) novērtētu starptautisko situāciju un izlemtu par ES reakciju.

28

Komisija pieņem Zaļo grāmatu par kompensācijām noziegumos cietušajiem.

Oktobris

2

Komisija pieņem Zaļo grāmatu par patērētāju aizsardzību Eiropas Savienībā.

3

Briselē (Beļģijā) notiek ES un Krievijas augstākā līmeņa sanāksme.

19

Ģentē (Beļģijā) notiek valstu vai to valdību vadītāju neformāla sanāksme. Tajā tiek pausts pilnīgs atbalsts ANO noteiktajiem pretterorisma pasākumiem un vēlreiz apliecināta solidaritāte ar ASV.

29

Tiek parakstīts stabilizācijas un sadarbības nolīgums starp Eiropas Savienību un Horvātiju.

Novembris

9-13

Dohā (Katarā) notiek Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) ministru konference.

22

Komisija pieņem Balto grāmatu par jaunatni.

23

Ņūdeli notiek ES un Indijas augstākā līmeņa sanāksme.

24

ES paraksta sadarbības nolīgumu ar Pakistānu.

Decembris

5

Eiropas Komisija pieņem savu darba programmu 2002. gadam.

8

Briselē (Beļģijā) notiek ES un Japānas augstākā līmeņa sanāksme.

11

Eiropas Komisija pieņem Zaļo grāmatu par Kopienas finanšu interešu aizsardzību krimināllikumos un Eiropas prokurora institūcijas izveidošanu. Eiropas Komisija pieņem Zaļo grāmatu par Padomes Regulas Nr. 4064/89 pārskatīšanu.

12

Eiropas Komisija pieņem gada pārskatu par ES pētniecības un tehnoloģiju attīstības pasākumiem 2001. gadā.

14

Eirozonas valstīs tiek laisti apgrozībā eiro monētu komplekti. Tagad pilsoņi var iegādāties eiro monētas jau pirms pārejas uz eiro.

14-15

Lākenē (Beļģijā) notiek Eiropadomes sanāksme. Tajā tiek pieņemta deklarācija par Eiropas Savienības nākotni, paverot ceļu plašām reformām. Sanāksmē arī nolemj stiprināt Eiropas lomu pasaulē, jo īpaši cīņā pret terorismu, un līdz 2002. gada beigām slēgt sarunas ar tām kandidātvalstīm, kas ir gatavas pievienoties.

18

Otavā notiek ES un Kanādas augstākā līmeņa sanāksme.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Skatīt arī
Back to top