Europos Sąjunga

Europos Sąjungos istorija - 2001 m.

Europos Sąjungos istorija - 2001 m.


2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Sausis

1 d.

Švedija perėmė pirmininkavimą Europos Sąjungos Tarybai.

2 d.

Graikija tapo 12-ąja euro zonos šalimi.

Vasaris

8 d.

Europos Komisija priėmė žaliąją knygą dėl integruotos produktų politikos.

13 d.

Europos Komisija priėmė baltąją knygą dėl būsimosios cheminių medžiagų strategijos.

26 d.

Po 2000 m. gruodį Nicoje (Prancūzija) įvykusio Europos Vadovų Tarybos susitikimo pasirašyta nauja sutartis (Nicos sutartis), kuria iš dalies pakeista Europos Sąjungos sutartis ir Europos Bendrijų steigimo sutartis.

Kovas

20 d.

Europos Komisija priėmė žaliąją knygą dėl bendrosios žuvininkystės politikos po 2002 m.

23–24 d.

Stokholme (Švedija) įvyko Europos Vadovų Tarybos susitikimas. Nustatytos gairės, kaip siekti tvaraus ekonomikos augimo, stabilių makroekonominių sąlygų ir užimtumo tikslų.

Gegužė

17 d.

Maskvoje surengtas ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimas.

Birželis

7 d.

Per referendumą Airijoje gyventojai balsavo prieš Nicos sutartį.

14 d.

Geteborge (Švedija) surengtas ES ir JAV aukščiausiojo lygio susitikimas.

15–16 d.

Geteborge (Švedija) įvyko Europos Vadovų Tarybos susitikimas. Patvirtinta tvaraus vystymosi strategija, pritarta plačioms ekonomikos politikos gairėms, patvirtinti svarbiausi ilgalaikio pensijų sistemų tvarumo užtikrinimo principai.

21 d.

Stokholme (Švedija) surengtas ES ir Kanados aukščiausiojo lygio susitikimas.

25 d.

ES ir Egiptas pasirašė asociacijos susitarimą.

Liepa

1 d.

Belgija perėmė pirmininkavimą Europos Sąjungos Tarybai.

18 d.

Europos Komisija priėmė žaliąją knygą dėl Europos įmonių socialinės atsakomybės skatinimo.

20–22 d.

Genujoje (Italija) įvyko G7–G8 valstybių aukščiausiojo lygio susitikimas. Dalyviai aptarė sveikatos, tarptautinės prekybos, kovos su skurdu, vystymosi, valstybės skolų, aplinkos, maisto saugos, Balkanų ir Artimųjų Rytų klausimus.

25 d.

Europos Komisija priėmė baltąją knygą dėl Europos valdymo.

Rugsėjis

5 d.

Briuselyje (Belgija) įvyko Europos Sąjungos ir Kinijos aukščiausiojo lygio susitikimas.

12 d.

Europos Komisija išleido baltąją knygą dėl Europos transporto politikos.

21 d.

Briuselyje (Belgija) įvyko neeilinis Europos Vadovų Tarybos posėdis tarptautinei padėčiai po rugsėjo 11 d. teroro išpuolių Niujorke ir Vašingtone (JAV) įvertinti ir ES atsakomųjų priemonių gairėms nustatyti.

28 d.

Europos Komisija priėmė žaliąją knygą dėl kompensacijų nusikaltimų aukoms.

Spalis

2 d.

Europos Komisija išleido žaliąją knygą dėl vartotojų apsaugos Europos Sąjungoje.

3 d.

Briuselyje (Belgija) surengtas ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimas.

19 d.

Gente (Belgija) įvyko neoficialus valstybių ir vyriausybių vadovų susitikimas. Be išlygų pritarta veiksmams, kurių Junginių Tautų nustatytomis sąlygomis imtasi prieš terorizmą, dar kartą pareikštas visiškas solidarumas su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis.

29 d.

Pasirašytas Europos Sąjungos ir Kroatijos stabilizacijos ir bendradarbiavimo susitarimas.

Lapkritis

9–13 d.

Dohoje (Kataras) surengta Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) ministrų konferencija.

22 d.

Europos Komisija priėmė baltąją knygą dėl jaunimo politikos.

23 d.

Niu Delyje įvyko ES ir Indijos aukščiausiojo lygio susitikimas.

24 d.

ES ir Pakistanas pasirašė bendradarbiavimo susitarimą.

Gruodis

5 d.

Europos Komisija patvirtino 2002 m. darbo programą.

8 d.

Briuselyje (Belgija) surengtas ES ir Japonijos aukščiausiojo lygio susitikimas.

11 d.

Europos Komisija priėmė žaliąją knygą dėl Europos prokuratūros įsteigimo, kad baudžiamąja teise būtų ginami Bendrijos finansiniai interesai. Europos Komisija priėmė žaliąją knygą dėl Tarybos reglamento 4064/89 peržiūros.

12 d.

Europos Komisija patvirtino ES 2001 m. mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros veiklos metinę ataskaitą.

14 d.

Euro zonos šalys išleido euro monetų rinkinius. Piliečiai galėjo įsigyti euro monetų prieš oficialų jų išleidimą į apyvartą.

14–15 d.

Lakene (Belgija) įvyko Europos Vadovų Tarybos susitikimas. Per jį paskelbta deklaracija dėl Europos Sąjungos ateities, padėjusi pamatus esminėms reformoms. Taip pat nutarta didinti Europos vaidmenį pasaulyje, visų pirma kovojant su terorizmu, ir iki 2002 m. pabaigos užbaigti derybas su narystei pasirengusiomis šalimis kandidatėmis.

18 d.

Otavoje surengtas ES ir Kanados aukščiausiojo lygio susitikimas.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Papildoma informacija: 
Back to top