an tAontas Eorpach

Stair an Aontais Eorpaigh - 2001

Stair an Aontais Eorpaigh - 2001


2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Eanáir

1

Téann an tSualainn i gceann Uachtaránachta ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh.

2

Tagann an Ghréig chun bheith ar an dóú ball déag de limistéar an euro.

Feabhra

8

Glacann an Coimisiún Eorpach Páipéar Uaine ar Bheartas Comhtháite Táirgí (BCT).

13

Glacann an Coimisiún Eorpach Páipéar Ban ar straitéis thodhchaí do cheimiceáin.

26

Tar éis chruinniú an Aontais Eorpaigh i Nice na Fraince i mí na Nollag 2000, sínítear Conradh nua ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus na gConarthaí ag bunú na gComhphobal Eorpach (Conradh Nice).

Márta

20

Glacann an Coimisiún Páipéar Uaine ar an gcomhbheartas iascaigh tar éis na bliana 2002.

23-24

Tionóltar Comhairle Eorpach i Stócólm na Sualainne. Leagann sí síos treoirlínte chun fás marthanach, coinníollacha cobhsaí maicreacnamaíocha agus spriocanna ráta fostaíochta a bhaint amach.

Bealtaine

17

Tionóltar cruinniú mullaigh idir an AE agus an Rúis i Moscó.

Meitheamh

7

I reifreann in Éirinn vótálann muintir na hÉireann in aghaidh Chonradh Nice.

14

Tionóltar cruinniú mullaigh idir an AE agus SAM in Gothenburg na Sualainne.

15-16

Tionóltar cruinniú den Chomhairle Eorpach i Gothenburg na Sualainne. Formheastar straitéis um fhorbairt inbhuanaithe, formhuinítear treoirlínte ginearálta eacnamaíocha agus formheastar na príomhphrionsabail chun inbhuanaitheacht na gcóras pinsean san fhadtéarma a áirithiú.

21

Tionóltar cruinniú mullaigh idir an AE agus Ceanada i Stócólm na Sualainne.

25

Síníonn an AE agus an Éigipt Comhaontú Comhlachais.

Iúil

1

Téann an Bheilg i gceann Uachtaránachta ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh.

18

Glacann an Coimisiún Páipéar Uaine ar chreat Eorpach um fhreagracht shóisialta chorparáideach a chur chun cinn.

20-22

Tionóltar Cruinniú Mullaigh an G7/G8 in Genoa na hIodáile. Pléann na rannpháirtithe na ceisteanna seo a leanas: sláinte, trádáil idirnáisiúnta, an comhrac in aghaidh na bochtaineachta, forbairt, fiachas poiblí, an comhshaol, sábháilteacht bhia, na Balcáin agus an Meánoirthear.

25

Glacann an Coimisiún Páipéar Bán ar rialachas Eorpach.

Meán Fómhair

5

Tionóltar cruinniú mullaigh idir an Chomhairle Eorpach agus an tSín i mBruiséil na Beilge.

12

Glacann an Coimisiún Páipéar Bán ar bheartas iompair na hEorpa.

21

Tionóltar Comhairle Eorpach speisialta i mBruiséil na Beilge , chun measúnú a dhéanamh ar an gcor idirnáisiúnta i bhfianaise na n-ionsaithe sceimhlitheoireachta ar 11 Meán Fómhair i Nua Eabhrach agus i Washington, SAM, agus chun na treoirlínte a shocrú maidir le freagairt an AE.

28

Glacann an Coimisiún Páipéar Uaine ar chúiteamh d’íospartaigh na coireachta.

Deireadh Fómhair

2

Glacann an Coimisiún Páipéar Uaine ar chosaint do thomhaltóirí san Aontas Eorpach.

3

Tionóltar cruinniú mullaigh idir an AE agus an Rúis i mBruiséil na Beilge.

19

Cruinniú neamhfhoirmiúil de chinn stáit nó rialtais in Ghent na Beilge. Tugtar lántacaíocht don ghníomhaíocht a glacadh in aghaidh na sceimhlitheoireachta laistigh den chreat a shainigh na Náisiúin Aontaithe agus athdheimhnítear dlúthpháirtíocht leis na Stáit Aontaithe.

29

Sínítear comhaontú um chobhsaíocht agus um chomhar idir an tAontas Eorpach agus an Chróit.

Samhain

9-13

Tionóltar comhdháil Aireachta den Eagraíocht Trádála Dhomhanda in Doha Chatar.

22

Glacann an Coimisiún Páipéar Bán um an Óige.

23

Tionóltar cruinniú mullaigh idir an AE agus an India i nDeilí Nua.

24

Síníonn an AE comhaontú um chomhar leis an bPacastáin.

Nollaig

5

Glacann an Coimisiún Eorpach an clár oibre aige don bhliain 2002.

8

Tionóltar cruinniú mullaigh idir an AE agus an tSeapáin i mBruiséil na Beilge.

11

Glacann an Coimisiún Eorpach Páipéar Uaine ar bhunú Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh chun leasanna airgeadais an Chomhphobail a chosaint faoin dlí coiriúil. Glacann an Coimisiún Eorpach Páipéar Uaine ar Athbhreithniú ar Rialachán 4064/89 ón gComhairle.

12

Glacann an Coimisiún Eorpach na gníomhaíochtaí um thaighde agus um fhorbairt theicneolaíochta atá i dtuarascáil bhliantúil 2001 an AE.

14

Tosaíonn tíortha limistéar an euro ag cur threalamh an euro ar fáil. Is féidir le saoránaigh boinn euro a cheannach anois mar ullmhú don athrú go dtí an euro.

14-15

Tionóltar Comhairle Eorpach in Laeken na Beilge. Glacann sí dearbhú ar thodhchaí an Aontais ag fágáil an bhealaigh le haghaidh athchóirithe ó bhun. Cinneann sí chomh maith ar ról na hEorpa sa domhan a neartú, go háirithe sa troid in aghaidh na sceimhlitheoireachta, agus an chaibidlíocht a thabhairt chun críche leis na tíortha is iarrthóirí atá réidh le haontú faoi dheireadh na bliana 2002.

18

Tionóltar cruinniú mullaigh idir an AE agus Ceanada in Ottawa.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Féach freisin: 
Back to top