Ευρωπαϊκή Ένωση

Η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 2001

Η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 2001


2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Ιανουάριος

1

Η Σουηδία αναλαμβάνει την προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2

Η Ελλάδα γίνεται το δωδέκατο μέλος της ευρωζώνης.

Φεβρουάριος

8

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθετεί Πράσινη Βίβλο σχετικά με την Ολοκληρωμένη Πολιτική Προϊόντων (ΟΠΠ).

13

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει Λευκή Βίβλο σχετικά με τη μελλοντική στρατηγική στον τομέα των χημικών προϊόντων.

26

Ως επακόλουθο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που πραγματοποιείται στη Νίκαια (Γαλλία) τον Δεκέμβριο του 2000, υπογράφεται νέα συνθήκη (Συνθήκη της Νίκαιας), η οποία τροποποιεί την Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ιδρυτικές συνθήκες των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Μάρτιος

20

Η Επιτροπή εγκρίνει Πράσινη Βίβλο για την Κοινή Αλιευτική Πολιτική μετά το 2002.

23-24

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συνεδριάζει στη Στοκχόλμη, Σουηδία. Χαράζει κατευθυντήριες γραμμές για την επίτευξη διαρκούς ανάπτυξης, σταθερών μακροοικονομικών συνθηκών, και στόχων σχετικά με τα ποσοστά απασχόλησης.

Μάιος

17

Πραγματοποιείται Σύνοδος Κορυφής ΕΕ-Ρωσίας στη Μόσχα.

Ιούνιος

7

Διεξάγεται δημοψήφισμα στην Ιρλανδία ·όπου οι ψηφοφόροι καταψηφίζουν τη συνθήκη της Νίκαιας.

14

Πραγματοποιείται Σύνοδος Κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας.

15-16

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συνεδριάζει στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας. Επιτυγχάνεται συμφωνία σχετικά με το πλαίσιο επιδίωξης της επιτυχούς ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων για τη διεύρυνση, και σχετικά με τη χάραξη στρατηγικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Εγκρίνονται οι γενικές κατευθυντήριες γραμμές της οικονομικής πολιτικής, καθώς επίσης και οι καθοριστικής σημασίας γενικές αρχές για την εξασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των συνταξιοδοτικών καθεστώτων. Εγκρίνεται επίσης ένα πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πρόληψη των βιαίων συγκρούσεων και, τέλος, σημειώνεται πρόοδος όσον αφορά τις πολιτικές για τη Βόρεια Διάσταση της Ένωσης.

23

Πραγματοποιείται Σύνοδος Κορυφής ΕΕ-Καναδά στην Στοκχόλμη της Σουηδίας.

23

Υπογράφεται με την Αίγυπτο συμφωνία ευρωμεσογειακής σύνδεσης.

Ιούλιος

1

Το Βέλγιο αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

18

Η Επιτροπή εκδίδει Πράσινη Βίβλο για την "Προώθηση ενός ευρωπαϊκού πλαισίου για την εταιρική κοινωνική ευθύνη".

20-22

Η Σύνοδος της Ομάδας των 7/8 πραγματοποιείται στη Γένοβα της Ιταλίας. Τα θέματα που συζητούνται από τους συμμετέχοντες είναι η υγεία, το διεθνές εμπόριο, ο αγώνας κατά της φτώχειας, η ανάπτυξη, το χρέος, το περιβάλλον, η ασφάλεια των τροφίμων, τα Βαλκάνια και η Εγγύς Ανατολή.

25

Η Επιτροπή εκδίδει Λευκή Βίβλο για την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση.

Σεπτέμβριος

5

Διεξάγεται Σύνοδος Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης-Κίνας στις Βρύξέλλες του Βελγίου.

12

Η Επιτροπή εκδίδει Λευκή Βίβλο για την ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών.

21

Πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες του Βελγίου ειδική συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου προκειμένου να αναλυθεί η διεθνής κατάσταση μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου στην Νέα Υόρκη και Ουάσιγκτον των ΗΠΑ και να δοθεί νέα ώθηση στις ενέργειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

28

Η Επιτροπή εκδίδει Λευκή Βίβλο για την αποζημίωση των θυμάτων αξιόποινων πράξεων.

Οκτώβριος

2

Η Επιτροπή εκδίδει Πράσινη Βίβλο για την προστασία των καταναλωτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

3

Πραγματοποιείται Σύνοδος Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ρωσίας στις Βρυξέλλες του Βελγίου.

19

Άτυπη συνεδρίαση των αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων στη Γάνδη του Βελγίου. Αποφασίζεται να δοθεί ανεπιφύλακτη στήριξη στη δράση που έχει αναληφθεί για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, εντός του πλαισίου που έχει καθοριστεί από τα Ηνωμένα Έθνη και δηλώνεται εκ νέου η αμέριστη αλληλεγγύη με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

29

Υπογράφεται συμφωνία σταθεροποίησης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κροατίας.

Νοέμβριος

19-23

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ) πραγματοποιεί υπουργική διάσκεψη στην πόλη Ντόχα του Κατάρ.

22

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθετεί τη Λευκή Βίβλο για την Νεολαία.

23

Πραγματοποιείται Σύνοδος Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ινδίας στο Νέο Δελχί.

24

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπογράφει συμφωνία συνεργασίας με το Πακιστάν.

Δεκέμβριος

5

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθετεί το πρόγραμμα εργασίας της για το 2002.

8

Διεξάγεται Σύνοδος Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης-Κίνας στις Βρυξέλλες του Βελγίου.

11

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει Πράσινη Βίβλο για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Κοινότητας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει Πράσινη Βίβλο για την αναθεώρηση του κανονισμού αριθμ. 4064/89 του Συμβουλίου.

12

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει την Ετήσια Έκθεση 2001 για τις δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

14

Οι χώρες της ευρωζώνης θέτουν στη διάθεση των πολιτών τα starter-kits ευρώ. Τώρα οι πολίτες έχουν την δυνατότητα να αγοράσουν νομίσματα ευρώ πριν από την αλλαγή.

14-15

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συνεδριάζει στο Λάκεν του Βελγίου. Εκδίδει διακήρυξη σχετικά με το μέλλον της Ένωσης, ανοίγοντας τον δρόμο για μεταρρυθμίσεις μείζονος σημασίας·και προγραμματίζει συνέδριο του οποίου σκοπός θα είναι η προετοιμασία του εδάφους για την επερχόμενη Διακυβερνητική Διάσκεψη. Λαμβάνει επίσης αποφάσεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση του ρόλου της Ευρώπης στη διεθνή σκηνή, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, και αποφασίζει να διεξαγάγει, μέχρι το τέλος του 2002, διαπραγματεύσεις με τις υποψήφιες χώρες που θα είναι έτοιμες να προσχωρήσουν, ούτως ώστε αυτές οι χώρες να μπορέσουν να συμμετάσχουν στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2004. Εκδίδεται διακήρυξη σχετικά με την επιχειρησιακή ικανότητα της κοινής Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας, καθώς επίσης και διακήρυξη σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή.

18

Πραγματοποιείται Σύνοδος Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης-Καναδά στην Οττάβα του Καναδά.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009